Sunday , September 25 2022

Turnul 1 al complexului WTC, nefinalizat, a devenit cea mai înalta cladire din New York


Turnul 1 al complexului World Trade Center, ridicat în apropierea locului unuia dintre blocurile pr\bu[ite pe 11 septembrie 2001 [i supranumit “Turnul libert\]ii”, a devenit cea mai înalt\ cl\dire din New York, de[i construc]ia înc\ nu este finalizat\, informeaz\ AFP.
Structura de o]el [i sticl\ are deja 100 de etaje, iar când va fi finalizat\ va avea 104.
Luni, construc]ia a atins nivelul de 381 de metri, dep\[ind cu câ]iva metri Empire State Building, care era pân\ acum cea mai înalt\ cl\dire din New York.
O conferin]\ de pres\ este programat\ luni dup\-amiaz\ la etajul 71 al turnului, pentru celebrarea unui “eveniment major” de c\tre Autoritatea Portuar\ din Manhattan.
Turnul 1WTC va fi definitivat în 2013 [i va avea în\l]imea de 541 de metri, respectiv 1.776 de picioare (conform sistemul anglo-saxon), o cifr\ simbolizând anul independen]ei Statelor Unite. “Turnul libert\]ii” va fi cea mai înalt\ cl\dire din Statele Unite [i a treia, ca în\l]ime, din lume.
Din martie 2008, cea mai înalt\ cl\dire din lume este Burj Khalifa, în Dubai, având 828 de metri. Pe locul doi se claseaz\ complexul Abraj Al-Bait din Arabia Saudit\.
Turnul 1WTC a fost construit în partea de nord-vest a complexului pr\bu[it acum 11 ani, în imediata apropiere a memorialului 11 septembrie.

Vezi si

Palatul Buckingham publică o fotografie cu locul de veci al reginei Elisabeta

Palatul Buckingham a publicat sâmbătă o fotografie cu locul de veci al reginei Elisabeta, în …