Tuesday , October 3 2023

Oamenii chefuiau înca de acum 12.000 de ani

Indici despre desf\[urarea unui festin vechi de 12.000 de ani, adic\ înainte de apari]ia agriculturii, au fost descoperi]i într-un mormânt în Galileea /în nord-estul Israelului/, relev\ o publica]ie [tiin]ific\ luni în SUA, potrivit AFP. Din elementele g\site, r\m\[i]ele unei b\trâne îngropate ritualic [i zeci de resturi de broasc\ ]estoas\ în dou\ gropi s\pate special în acest scop, reiese c\ este vorba de un festin dedicat unor funeralii.
Pân\ în prezent, cercet\torii presupuneau existen]a festinurilor înainte de perioada neoliticului, care a început în urm\ cu 11.500 de ani, dar nu exista nicio prob\, afirm\ Natalie Munro de la Universitatea din Connecticut /nord-estul SUA/, principal\ autoare a acestui studiu ap\rut în Analele Academiei Na]ionale Americane a [tiin]elor /PNAS/ în 30 august.
‘Aceast\ descoperire reprezint\ prima prob\ solid\ care confirm\ ipoteza potrivit c\reia festinurile în grup existau deja [i poate destul de frecvent la începutul perioadei de tranzi]ie spre apari]ia agriculturii’, adaug\ ea.
Termenul ‘neolitic’ semnific\ epoca pietrei cioplite, care a succedat epocii de piatr\ sau paleolitice. Perioada neolitic\, terminat\ cu 3.500 ani î.C., este perioada în care oamenii au trecut de la starea de vân\tori la cea de agricultori [i p\stori.
Natalie Munro [i colegul s\u Leore Grosman, de la Hebrew University din Ierusalim, au descoperit resturile a cel pu]in 71 de broa[te ]estoase [i ale altor trei animale s\lbatice, densitate neobi[nuit\ pentru aceast\ perioad\, în dou\ gropi s\pate în special pentru aceasta. Carpacele ]estoaselor [i osemintele celorlalte animale prezentau indici c\ fuseser\ t\iate în buc\]i [i fripte pentru consum uman.
O groap\ fusese s\pat\ în cadrul unui ritual de înmormântare uman\, iar cealalt\ cu scopul unui festin, potrivit cercet\torilor. În prima, carapacele ]estoaselor erau dispuse dedesubtul, în jurul [i deasupra r\m\[i]elor unei b\trâne îngropate potrivit unor rituri, ceea ce atrage presupunerea c\ festinul a fost organizat cu ocazia acestor funeralii. (Agerpres)

Vezi si

Filme și seriale noi în luna octombrie pe Netflix

În luna octombrie Netflix propune o listă de filme și seriale noi pe care nu …

One comment

  1. de unde 12.000 de ani?
    de unde a mai iesit inca o jumatate din varsta reala a acestei lumi?
    suntem abia in anul 7513 de la facerea lumii.