Tuesday , November 29 2022

Actrita de origine româna Pola Illéry, un star al filmelor mute, a decedat la vârsta de 103 ani

Actri]a de origine român\ Pola Illéry, care s-a n\scut în localitatea Corabia din România, în 1908, [i a fost considerat\ una din ultimele vedete feminine ale erei filmelor mute, a murit la vârsta de 103 ani, în Statele Unite, potrivit presei interna]ionale. Pola Illéry s-a n\scut pe 15 octombrie 1908, cu numele Paula Iliescu, într-o familie evreiasc\ din Corabia, România, [i a fost fascinat\ de teatru înc\ din copil\rie. Ea a murit pe 15 februarie, în Scranton, Pennsylvania, la vârsta 103 de ani. Dup\ o ceremonie funerar\ evreiasc\ la Temple Israel Synagogue, Pola Illéry a fost înmormântat\ la Washburn Street Cemetery din Scranton, potrivit imdb.com. Pola Illéry a fost un star exotic al filmelor mute în Fran]a [i în România, în anii 1920, [i a încercat s\ fac\ tranzi]ia la filmele cu sonor în anii 1930. Ea a fost renumit\ pentru portretizarea libert\]ii sexuale a femeilor [i a fost considerat\ cel mai str\lucitor star de cinema din epoca filmelor mute din România. Pe de alt\ parte, The Telegraph spune c\ Pola Illéry a fost o actri]\ care “emana sexualitate [i farmec”, în ciuda faptului c\ era scund\. Datorit\ ochilor s\i profunzi [i a aspectului s\u general întunecat, Pola Illéry a reu[it s\ atrag\ rapid aten]ia managerilor de teatru. De altfel, ea [i-ar fi luat numele de Pola Illéry ca un tribut adus actri]ei poloneze Pola Negri (1897 -1987), o div\ a filmului mut [i prima actri]\ european\ invitat\ s\ joace la Hollywood, devenind ulterior un star. În 1928, Pola Illéry a jucat în filmul “Le désir”, regizat de Albert Durec, bucurându-se de un mare succes, fapt care a f\cut-o s\ se mute la Paris, unde Albert Cavalcanti a dstribuit-o în filmul s\u “Captain Fracasse” (1929). A devenit cunoscut\ [i datorit\ filmului “Under the Roofs of Paris (1930), de René Clair. În acest film, Pola Illéry a interpretat rolul unei femei petrec\re]e de origine român\, iubita unui mafiot, de care se îndr\goste[te un cânt\re] ambulant, jucat de Albert Préjean. În 1930 a jucat în primul s\u film vorbit, comedia-musical “Parada Paramount”, realizat\ la Paris, dar inspirat\ de filmul de la Hollywood “Paramount on Parade”, cu Clara Bow [i Gary Cooper, care a avut premiera în acela[i an. Pola Illéry a mai fost distribuit\ în filme precum “Le petit chaperon rouge” (1930), “Un homme en habit” (1931) [i “L’ange gardien” (1933). Ultimul s\u film a fost “Le tigre du Bengale”, în 1938. Pola Illéry a p\r\sit Europa [i s-a mutat în Statele Unite în momentul în care a izbucnit cel de-al Doilea R\zboi Mondial. În SUA, ea a devenit sor\ medical\, lucrând voluntar pentru Crucea Ro[ie. Pola Illéry a devenit cet\]ean american în 1946. Ea s-a c\s\torit cu Daniel Alpert, în anul 1947, [i au avut patru copii. Daniel Alpert a decedat în 10 noiembrie 1999.

Vezi si

Metallica lansează un nou album. Trupa face un turneu de un an în Europa și America

Metallica anunță lansarea unui nou album și un turneu de un an și jumătate în …