Sunday , July 21 2024

Viata de teleman – Prostii mari si mici

Una din ele: cazul Chitic. Plimbat pe la toate tembeliziunile. ¤ În primul rînd, nu e nici un martor. În al doilea, nu cred c\ B\sescu îl pocnea, cînd avea în jur oameni califica]i pentru asta. În al treilea rînd, cred c\ acest Chitic (l-am cunoscut pe taic\-s\u) vroia o ]îr\ de publicitate, care unui avocat îi poate aduce clien]i. ¤ În ultimul rînd, cînd te strop[e[ti la un pre[edinte de stat, a[teapt\-te la ripost\. ¤ Pe vremea lui Ceau[escu l-ar fi împu[cat. ¤ S\ zic\ merci c-a nimerit în 2010… ¤ Alt\ prostie: coada dreptului de autor. Apoi, de fapt s-a zis c\ n-a fost bine în]eleas\. ¤ Dar ce e simplu de-n]eles azi?… ¤ Om muri [i om vedea. ¤ Prietena lui Maz\re jr. a lovit o b\trîn\ cu ma[ina. Nu e de mirare, o groaz\ de damblagii fac asta, zilnic – [i fostul prefect de Cluj a comis accident, de[i i se suspendase carnetul! ¤ Const\n]eanca, îns\, a reu[it performan]a de-a urca ma[ina… pe treptele Teatrului Fantasio! ¤ Acu’ se laud\ prin port c-a fost [i ea o dat\ la teatru… ¤ Cel mai îngrozitor moment al s\pt\mînii l-am tr\it la meciul Stelei: a jucat atît de prost, încît m\ întrebam cîte goluri va lua peste 10… Cînd nimereau o pas\ era s\rb\toare!…¤ {i, cu toate astea, s-a calificat! Meritul portarului, care a ap\rat dou\ penalty… ¤ Au murit Baru]u Arghezi [i Natalia D\n\il\. Dumnezeu s\-i ierte! ¤ Cît despre cazul de la maternitatea Giule[ti, s\ sper\m c\ se va închide…, c\ nu e deloc pl\cut… ¤ Oricum, nu cred c\ e doar vina unei asistente. ¤ Îmi place c\ Maria Ciobanu s-a ofuscat fiindc\ Tr\istariu cînt\ Lie Ciocîrlie, melodia ei. Hm! ¤ În primul rînd s-a demonstrat c\ e cîntecul Mariei L\t\re]u. {i-apoi, Tr\istariu îl cînt\ mai bine. Sîc! ¤ Ce zice]i de reclama aia cu berea: „Noi [tim s-o facem, voi [ti]i s-o be]i!”?… Se pare c\ e o îndeletnicire complicat\ gîlgîitul berii! ¤ Dar flatezi machitorul, ceea ce-]i aduce un spor la vînz\ri de 0,1%! ¤ C\ tot s`ntem la reclame: se d\ zilnic pe diferite posturi tv reclama aia cu bietul om care vrea s\ intre-n baie, diminea]a, baia e închis\, nevasta-i aduce o cafea, el d\ aburi de cafea prin gaura cheii, apare un golan [i-i ia cafeaua, iese-n u[a b\ii [i fata omului, apoi vine so]ia iar [i zice ghidu[, ”Ce-i iubitule? Totdeauna ]i-ai dorit un b\iat!”… ¤ Deci: omul trebuie s\ fie fericit c\ un necunoscut care se-ncuiase cu fii-sa-n baie îi mai bea [i cafeaua, iar so]ia g\se[te situa]ia amuzant\… ¤ Mi-ar fi imposibil s\ fac o reclam\ atît de stupid\. De-aia nici nu m\ solicit\ nimeni!… ¤ E o solidaritate a stupizilor în publicitate! Nu-i disloci, nici cu CNA, nici cu CIA! ¤ S\ trecem [i la un subiect pl\cut: pe un post local am urm\rit un reportaj [i-un interviu cu pictorul Dan Cump\t\, care a avut un nou vernisaj la Ia[i. Cînd to]i românii se laud\ c\ vor pleca din România, Cump\t\ se num\r\ printre cei care se simt bine cînd se-ntorc… Bravo lui! ¤ {i s\-nchei în not\ vesel\, cum v-am obi[nuit: M\ru]\ anun]\ de vreo trei-patru zile c\-l aduce-n emisiune pe b\rbatul care… a n\scut de trei ori. Sincer s\ fiu, nu m\ intereseaz\ subiectul; dar l-a[ preveni pe din]os s\ fie atent ce face cu invitatul prin platou, s\ nu-i pl\teasc\ dup\ aia pensie alimentar\… ¤ S-auzim de (mai) bine!

Bogdan ULMU

Vezi si

Vineri va avea loc vernisajul expoziției Internaționale de Grafică Satirică „Bucovina”, ajunsă la ediția a XVIII – a

Expoziția Internațională de Grafică Satirică „Bucovina”, un proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava …