Monday , February 6 2023

Tag Archives: Vitor Construct

Un perfid joc al contestatiilor blocheaza din nou lucrarile la groapa de gunoi de la Moara

Contractul semnat vineri `ntre Consiliul Jude]ean [i consor]iul rom=no – portughez pentru construirea sta]iei de tratare este sub semnul `ntreb\rii u firma boto[\nean\ Victor Construct a transmis Cur]ii de Apel o pl=ngere `n care este contestat\ decizia CNSC de respingere a contesta]iei formulate de aceasta la licita]ia din 10 august …

Mai mult »