Thursday , February 2 2023

Tag Archives: iluminat public

Trei firme vor moderniza iluminatul public de pe ruta principala a Sucevei

N modernizarea presupune [i un management computerizat al re]elei de iluminat public, astfel `nc=t s\ se poat\ regla automat orele la care becurile s\ fie aprinse [i s\ se poat\, de asemenea, ajusta intensitatea luminii acelor becuri O asociere format\ din trei firme a adjudecat licita]ia de reabilitare a sistemului …

Mai mult »

Trei firme concureaza pentru modernizarea iluminatului public din Suceava

N cea mai scump\ ofert\ la licita]ia organizat\ de Prim\ria Suceava pentru proiectul a c\rui finan]are este din fonduri europene nerambursabile este a unei firme din Bucure[ti, cea mai ieftin\ ofert\ apar]ine unei societ\]i din Timi[oara, iar la mijloc se situeaz\ o asociere dintre firme sucevene [i clujene Trei firme …

Mai mult »