Tuesday , May 28 2024

Tag Archives: elevi

Numarul liceenilor navetisti a scazut drastic, de la 6.000 la 305

N potrivit Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, `n acest an doar 305 liceeni fac naveta, comparativ cu cei circa 6.000 de anul trecut n pentru cei 5.950 de elevi, din 35 unit\]i [colare, care f\ceau naveta,  Ministerul Educa]iei a `nt=rziat decontarea navetei luni de zile, acumul=ndu-se datorii de peste 1,2 milioane …

Mai mult »

Crestere a numarului de cazuri de raceala in randul elevilor si prescolarilor

Odat\ cu începerea sezonului rece, reprezentanţii Direcţiei de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava au început monitorizarea cazurilor  de afec]iuni de sezon înregistrate în jude]ul nostru. O satistic\ a DSP Suceava relev\ c\ dintr-un total de 2.425 de cazuri de r\celi, segmentele cu num\rul cel mai semnificativ s-au `nregistrat `n intervalele de …

Mai mult »

Elevii de gimnaziu din Costâna vor merge la scoala dupa o saptamana de protest

N elevii de gimnaziu din Costâna vor merge la [coal\ dup\ ce I{J Suceava a decis, vineri, s\ reînfiin]eze clasele de gimnaziu, astfel încât protestele p\rin]ilor acestor elevi, care nu au acceptat desfiin]area [colii, au încetat Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava a dispus desfiin]area [colii cu clasele I-VIII din Costâna …

Mai mult »

Elevii din internate vor plati in acest an scolar cu 10% mai mult pentru masa zilnica

N pre]urile la cazare au r\mas acelea[i, `ns\ cre[terea TVA a impus o majorare a celor pentru masa zilnic\ a elevilor care stau `n internate pe perioada [colii n cheltuielile pe care un p\rinte de elev intern trebuie s\ le acopere se ridic\ la 500 lei lunar, ceea ce `nseamn\ …

Mai mult »