Saturday , December 10 2022

Crestere a numarului de cazuri de raceala in randul elevilor si prescolarilor

Odat\ cu începerea sezonului rece, reprezentanţii Direcţiei de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava au început monitorizarea cazurilor  de afec]iuni de sezon înregistrate în jude]ul nostru.
O satistic\ a DSP Suceava relev\ c\ dintr-un total de 2.425 de cazuri de r\celi, segmentele cu num\rul cel mai semnificativ s-au `nregistrat `n intervalele de 5-14 ani, cu un num\r de 740 de cazuri, [i intervalul de  0-4, cu 708 cazuri. Este vorba despre o cre[tere de 25%, comparativ cu s\t\p=m=na trecut\. Aceasta se `nregistreaz\ `n special `n r=ndul popula]iei tinere, respectiv copii, [i se datoreaz\ `n mare m\sur\ vulnerabilit\]ii prin care sunt caracteriza]i. R\sp=ndirea cazurilor de afec]iuni de sezon `n r=ndul elevilor [i pre[colarilor este favorizat\ de mediul propice de transmitere a afec]iunilor, fiind vorba de grupuri de copii, `n care un singur purt\tor de virus poate infecta restul grupului.
Potrivit informa]iilor oferite de DSP Suceava, `n cazul intern\rilor, dintr-un total de 68, mai bine de jum\tate de cazuri – 38, au fost semnalate `n  r=ndul copiilor cu v=rsta cuprins\ `ntre 0-4 ani.
Purt\torul de cuv=nt al DSP  Suceava, Adrian Popescu, a specificat  c\, `n ceea ce priveşte gripa, momentan nu s-a înregistrat niciun caz.
~n ceea ce prive[te pneumopatiile acute, statistica DSP Suceava arat\ c\, din cele 79 intern\ri, 55 `i vizeaz\ tot pe copiii cu v=rste `ntre 0-4 ani. La nivel de jude], s\pt\m=na trecut\, s-au `nregistrat 682 de astfel de cazuri, din care 159 `n r=ndul elevilor [i pre[colarilor, 177 la copiii p=n\ `n 4 ani [i alte 136 de cazuri la persoanele cu v=rste `ntre 30-64 ani. (Paula AMARIEI)

Vezi si

Conferință Națională de Amiloidoză, organizată în perioada 9-10 decembrie, la Suceava

Au participat și bolnavi de amiloidoză din județul nostru. Există o schemă de tratament pentru …