Tuesday , March 5 2024

Crestere a numarului de cazuri de raceala in randul elevilor si prescolarilor

Odat\ cu începerea sezonului rece, reprezentanţii Direcţiei de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava au început monitorizarea cazurilor  de afec]iuni de sezon înregistrate în jude]ul nostru.
O satistic\ a DSP Suceava relev\ c\ dintr-un total de 2.425 de cazuri de r\celi, segmentele cu num\rul cel mai semnificativ s-au `nregistrat `n intervalele de 5-14 ani, cu un num\r de 740 de cazuri, [i intervalul de  0-4, cu 708 cazuri. Este vorba despre o cre[tere de 25%, comparativ cu s\t\p=m=na trecut\. Aceasta se `nregistreaz\ `n special `n r=ndul popula]iei tinere, respectiv copii, [i se datoreaz\ `n mare m\sur\ vulnerabilit\]ii prin care sunt caracteriza]i. R\sp=ndirea cazurilor de afec]iuni de sezon `n r=ndul elevilor [i pre[colarilor este favorizat\ de mediul propice de transmitere a afec]iunilor, fiind vorba de grupuri de copii, `n care un singur purt\tor de virus poate infecta restul grupului.
Potrivit informa]iilor oferite de DSP Suceava, `n cazul intern\rilor, dintr-un total de 68, mai bine de jum\tate de cazuri – 38, au fost semnalate `n  r=ndul copiilor cu v=rsta cuprins\ `ntre 0-4 ani.
Purt\torul de cuv=nt al DSP  Suceava, Adrian Popescu, a specificat  c\, `n ceea ce priveşte gripa, momentan nu s-a înregistrat niciun caz.
~n ceea ce prive[te pneumopatiile acute, statistica DSP Suceava arat\ c\, din cele 79 intern\ri, 55 `i vizeaz\ tot pe copiii cu v=rste `ntre 0-4 ani. La nivel de jude], s\pt\m=na trecut\, s-au `nregistrat 682 de astfel de cazuri, din care 159 `n r=ndul elevilor [i pre[colarilor, 177 la copiii p=n\ `n 4 ani [i alte 136 de cazuri la persoanele cu v=rste `ntre 30-64 ani. (Paula AMARIEI)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …