Wednesday , October 5 2022

Elevii din internate vor plati in acest an scolar cu 10% mai mult pentru masa zilnica

N pre]urile la cazare au r\mas acelea[i, `ns\ cre[terea TVA a impus o majorare a celor pentru masa zilnic\ a elevilor care stau `n internate pe perioada [colii n cheltuielile pe care un p\rinte de elev intern trebuie s\ le acopere se ridic\ la 500 lei lunar, ceea ce `nseamn\ circa 4.000 lei pe `ntregul an [colar n la Colegiul de Industrie Alimentar\ pre]urile pentru cazare [i mas\ sunt cele mai mici, deoarece camerele au c=te [ase paturi [i nu exist\ posibilitatea conect\rii la internet
A[a cum preconizaser\ `nc\ din luna august, managerii [colari s-au v\zut nevoi]i s\ majoreze pre]urile la cantin\ `n condi]iile cre[terii TVA, `ns\ cazarea elevilor `n internate nu a presupus un efort financiar `n plus. ~n medie, este vorba despre o cre[tere cu 10% a costurilor legate de masa zilnic\ a elevilor, aceasta ajung=nd s\ coste `n acest an [colar `ntre 16 [i 17 lei/zi.
“~n acest an cazarea e la fel, `ns\ pentru mas\ am majorat pre]urile din cauza cre[terii TVA. Anul trecut era 15 lei/zi, iar acum este de 17 lei/zi”, a declarat directorul Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, Cornel Roma[cu. Aceea[i situa]ie se `nregistreaz\ [i la Colegiul “Petru Mu[at” Suceava, unde pre]urile au crescut tot cu 2 lei fa]\ de anul trecut, astfel c\ pentru a avea asigurate mesele zilnice elevii scot din buzunar 17 lei/zi.
Conducerea Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava a luat decizia major\rii pre]ului cu un procent c=t mai mic, astfel c\ percep pentru masa zilnic\ 16 lei. “Anul trecut pre]ul era de 15 lei/zi, `ns\ a trebuit s\-l major\m. Am decis s\ punem 16 lei/zi [i, dac\ vom vedea c\ nu ne descurc\m `n aceste condi]ii, `l vom majora la 17 lei/zi. Deocamdat\ `l l\s\m a[a [i vom vedea pe parcurs”, a explicat Michaela Melinte, directorul Colegiului “Samuil Isopescu” Suceava.
N 500 lei lunar pentru cazarea [i masa unui licean cazat `n internat
Drept urmare, cheltuielile pe care un p\rinte de elev intern – care este cazat `n internatul liceului – trebuie s\ le acopere se ridic\ la 500 lei lunar, ceea ce `nseamn\ circa 4.000 lei pe `ntregul an [colar. Spre exemplu, `n internatul Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir” cazarea este de 110 lei/lun\, iar hrana ajunge la 340 lei/lun\, plus o tax\ de 30 lei/lun\ `n cazul elevilor care vor s\ aib\ acces nelimitat la internet. Pre]urile sunt ceva mai mari fa]\ de alte internate ale colegiilor sucevene, `ns\ camerele de la acest liceu au patru paturi [i baie proprie. Elevii caza]i la internatul Colegiului Tehnic “Al. I. Cuza” vor pl\ti lunar pentru cazare 90 de lei, la fel ca cei din c\minul Colegiului “Petru Rare[“, cu men]iunea c\ `n aceste dou\ cazuri costurile legate de mas\ sunt un pic mai mici.
La Colegiul de Industrie Alimentar\ pre]urile pentru cazare [i mas\ sunt cele mai mici, deoarece camerele au c=te [ase paturi [i nu exist\ posibilitatea conect\rii la internet.
Amintim c\, `n baza unei colabor\ri, locurile neocupate din internatele liceelor sunt puse la dispozi]ia studen]ilor Universit\]ii “{tefan cel Mare” Suceava, dat fiind faptul c\ `n fiecare an se `nregistreaz\ un deficit de locuri de cazare. (Oana PAULIUC)

Vezi si

TIR din Suceava, încărcat cu 24 de tone de vechituri și gunoaie din Suedia, oprit la intrarea în țară

Marți, 04 octombrie a.c., în jurul orei 14.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, …