Monday , December 5 2022

Tag Archives: accept

Cadrele didactice calificate fara post vor putea fi titularizate cu acceptul consiliului de administratie al scolii

N este vorba despre `nv\]\torii [i profesorii care `n ultimii trei ani au ob]inut medii peste 7 la examenele de titularizare Inspectorul general [colar, profesorul Petru Carcalete (foto), a explicat modul `n care se va putea face  titularizarea cadrelor didactice suplinitoare, care au ob]inut peste nota [apte la examenul de …

Mai mult »

Severin a facut primul pas spre libertate

N ieri, afaceristul sucevean de]inut `n Penitenciarul Boto[ani a primit un r\spuns favorabil din partea comisiei de liberare condi]ionat\, `ntrunit\ pentru a analiza solicitarea lui n m=ine, Judec\toria Boto[ani va analiza dac\ liberarea lui Severin Tcaciuc, pentru care penitenciarul a dat aviz favorabil, va fi pus\ `n practic\ Conducerea Peniteciarului …

Mai mult »