Tuesday , November 29 2022

Cadrele didactice calificate fara post vor putea fi titularizate cu acceptul consiliului de administratie al scolii

N este vorba despre `nv\]\torii [i profesorii care `n ultimii trei ani au ob]inut medii peste 7 la examenele de titularizare

Inspectorul general [colar, profesorul Petru Carcalete (foto), a explicat modul `n care se va putea face  titularizarea cadrelor didactice suplinitoare, care au ob]inut peste nota [apte la examenul de titularizare, `n ultimii trei ani.
Astfel aceste cadre didactice, dac\ au ocupat `ntre timp un post didactic sau o catedr\, devin titulare ale unit\]ii de `nv\]\m=nt dac\ `ndeplinesc se certific\ viabilitatea postului/catedrei [i consiliul de administra]ie al unit\]ii de `nv\]\m=nt respective este de acord.
La data de 01.09.2011 cadrul didactic calificat poate deveni titular dac\ `ndepline[te urm\toarele condi]ii specifice: a fost repartizat `n anul [colar 2010-2011 la nivelul unui singur jude] pe un post didactic/catedr\ vacant\/rezervat\ prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus; postul didactic/ catedra solicitat\ este complet(\), nu este rezervat(\) [i are o viabilitate de 4 ani; respect\ condi]iile de ocupare a postului didactic/catedrei conform Metodologiei privind mi[carea personalului didactiv din `nv\]\m=ntul preuniversitar; are avizele [i atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Cadrele didactice care respect\ aceste cerin]e se adreseaz\ `n scris consiliilor [colare unde au fost `nscrise p=n\ la data de 25 februarie 2011, prin depunerea unei cereri tip. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Camion încărcat cu cereale, răsturnat pe centura Rădăuțiului (FOTO)

Luni seara, în jurul orei 18.00, un autotren încărcat cu cereale s-a răsturnat în afara …

No comments

  1. Ce titularizari sa se faca ,daca numarul elevilor este in scadere drastic de la an la an ,niciun liceu nu si-a facut clasele dupa cum si-a propus.?
    La invatatori si gimnaziu la fel aceeasi problema.Cine scoate posturi la titularizare sa raspunda de viabilitatea postului .