Sunday , February 5 2023

Pasaj subteran de 200 de metri, rutier și pietonal, între Spitalul Vechi și UPU. Primele licitații pentru proiectul de peste 10 milioane de euro

Pasajul subteran va fi proiectat pentru traficul rutier și pietonal, va avea drenaj pentru pânza freatică, filtre de neutralizare a noxelor și iluminare, urmând a fi proiectat cu durata de funcționare de un secol. Estimarea empirică ar fi de o valoare de circa 10 milioane de euro, însă rămâne de văzut dacă în tema de proiectare și studiul de fezabilitate nu vor fi modificări sau elemente noi, având în vedere extinderea exponențială a activității medico-sanitare în zonă iar asta, ca de altfel și gradul de precizie mai mare la nivel de studiu de fezabilitate, ar putea duce la creșteri ale sumei estimate a fi necesară pentru realizarea pasajului. Ceea ce este cert este că trei oferte au fost depuse la licitație, iar dacă procedura va decurge normal, fără întârzieri, studiul de fezabilitate va fi gata în a doua jumătate a lui 2022, poate ultimul trimestru.  

Consiliul Județean Suceava a scos la licitație Servicii de proiectare constând în elaborare temă de proiectare, studiu de fezabilitate și studii de teren pentru obiectivul „Acces rutier și pietonal prin pasaj subteran la Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava, municipiul Suceava”.

În baza notei conceptuale care a fost realizată pentru licitația privind tema de proiectare și studiul de fezabilitate, pasajul subteran va fi proiectat pentru traficul rutier (câte o bandă pe fiecare sens a câte 3,5m lățime) și traficul pietonal (lățimea trotuarului fiind de 1,5m), lungimea estimată a pasajului fiind de circa 200 de metri, din care aproximativ 170 metri va fi lungimea rampelor de acces. De asemenea, pasajul va avea rigole de colectare pentru apele pluviale, sisteme de drenaj pentru coborârea pânzei freatice, parapet de protecție pietonal, sistem de aerisirea și filtre de neutralizare a noxelor auto, sistem de iluminare pasaj. Durata de funcționare pentru pasajul subteran, așa cum a fost apreciată de CJ Suceava în nota conceptuală, va fi de 100 de ani.

Cert este însă că datele din nota conceptuală sunt pur orientative. Tema de proiectare va fi mai elaborată, putând veni cu elemente noi sau renunțându-se la unele actuale. Însă abia la finalizarea studiului de fezabilitare se va putea discuta de o imagine mai clară a ceea ce CJ Suceava va finanța în anii următori. Spre exemplu, este de discutat dacă va fi menținută ideea cu trotuar pe o singură cale. Este posibil ca în documentația ce va fi realizată ulterior să se țină cont de faptul că deja în zonă este un bloc de locuințe pentru medici care așteaptă să fie finalizat, vor fi rea­lizate – există deja o licitație pentru documentație organizată de CNI – două corpuri de clădire monobloc pentru pediatrie și boli infecțioase cu circa 500 de paturi în total iar în anii următori – sperăm, totuși, deceniul acesta – să fie inaugurată Facultatea de medicină. Toate acestea vor aduce un plus de circulație pietonală, prin urmare nu este exclus să fie trotuare pe ambele căi. Cu riscul evident al creșterii costurilor.

Nu mai puțin de trei oferte au fost depuse pentru atribuirea respectivului contract. Prima este cea depusă de societatea ieșeană POD-PROIECT având două subcontractanți declarați și anume firmele RC GEOPROIECT SRL-D Iași și PROTELCO SA Câmpina. A doua este a firmei sucevene TOPGEOSYS iar a treia a firmei ieșene NORDIC VISION, acestea două nu au indicat niciun subcontractant sau terț susținător.

Valoarea totală estimată a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare constând în elaborare temă de proiectare, studiu de fezabilitate și studii de teren pentru obiectivul ”Acces rutier și pietonal prin pasaj subteran la Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava, municipiul Suceava”, este de 310.924,36 lei fără TVA, din care: 16.806,72 lei fără TVA este valoarea estimată pentru realizarea Temei de proiectare; iar 294.117,64 lei fără TVA reprezintă valoarea estimată pentru realizarea Studiului de fezabilitate și studii de teren. Valorile ofertate în propunerea financiară nu vor depăși valorile estimate pe fiecare etapă.

Criteriul de atribuire al contractului este „cel mai bun raport calitate – preț” unde componenta financiară este de maxim 40% din punctaj iar alte patru criterii cu privire la experiența personalului din echipa de proiectare – specialistul de geo­tehnică și fundații; inginerul proiectant lucrări de poduri, inginerul proiectant lucrări de instalații și construcții, coordonatorul de proiect – sunt cuantificate cu câte 15% fiecare.

Singurul reper pentru stabilirea costurilor –  cel de „investiții similare”

Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este cea mai importantă unitate medicală din județul Suceava, aflându-se situată pe drumul național DN 29A, drum ce străbate municipiul Suceava, în zona spitalului județean acesta purtând și denumirea de Bulevardul 1 Decembrie 1918. Clădirile Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava sunt dispuse de o parte și de alta a drumului sus menționat, această situație impunând traversarea acestuia de către pacienți și personalul medical, în condiții de dificultate și cu anumite riscuri. Dat fiind importanța acestei căi de circulație, Bulevardul 1 Decembrie înre­gistrează una din cele mai mari valori de trafic din întreg municipiul, la orele de vârf producându-se ambuteiaje pe distanțe mari, drumul național DN 29A fiind și principala arteră care străbate municipiul Suceava.

În vederea asigurării circulației în condiții de siguranță a pacienților, aparținătorilor și perso­nalului medical cu ambulanța și pietonal între cele două imobile ale Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava (pavilioanele din așa numitul Spital Vechi și cele din așa zisul Spital Nou), este necesară realizarea obiectivului de investiții „Acces rutier și pietonal prin pasaj subteran la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, municipiul Suceava”. Într-o primă etapă, potrivit reglementărilor legale în domeniu, se impune achiziția serviciului de proiectare pentru întocmirea teme de proiectare și studiului de fe­­-zabilitate, alături de studiile de teren. Acestea din urmă, deși sunt subcapitole distincte în devizul general, sunt părți componente ale studiului de fezabilitate.

În nota conceptuală atașată la documentația de atribuire se arată că estimarea pentru o lucrare ca aceasta este de 50 de milioane de lei cu tot cu TVA. Totuși, având în vedere că singurul reper a fost cel de „investiții similare”, este discutabil dacă la Suceava estimarea empirică din respectiva notă conceptuală va fi cât de cât apropiată de cea rezultată în tema de proiectare (în cazul temelor de proiectare a celor două spitale – de copii și de boli infecțioase – pentru a căror proiectare tehnică a fost organizată o licitație de către CNI au fost estimări cu privire la sumele necesare) și, ulterior, prin devizul general care va fi întocmit la faza SF.

Obiectivele generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției constau în transferul rapid și în condiții de siguranță a ambulanțelor, pacienților, aparținătorilor și personalului medical între cele doua zone ale unității spitalicești și scăderea nivelului de zgomote, praf și noxe. Durata totală a contractului este de 8 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți. Durata de realizare a documentațiilor pentru Tema de proiectare va fi de o lună de zile de la data emiterii notei de comandă. Durata de realizare a Studiului de fezabilitate este, potrivit Anunțului de participare simplificat și a Fișei de date a achiziției, de 5 luni de zile de la emiterea Notei de comandă. Este de precizat, totuși, că în caietul de sarcini termenul este de cinci luni din care patru pentru Studiul de fezabilitate și o lună pentru Tema de proiectare. Demararea serviciilor de proiectare pentru elaborarea Temei de proiectare și a Studiului de fezabilitate se va face prin note de comandă emisă distinct de CJ Suceava. În cel mult 10 zile de la emiterea Notei de comandă pentru tema de proiectare, firma câștigătoare a licitației va trebui să prezinte către CJ Suceava, conform caietului de sarcini de la licitație, planurile de amplasament necesare. Natural și legal deopotrivă, Nota de comandă pentru Studiul de fezabilitate se va emite după aprobarea Temei de proiectare de către beneficiar. (Dan PRICOPE)

 

Vezi si

Circulație în condiții de iarnă, fără probleme deosebite, pe drumurile naționale din județ. Recomandări ale polițiștilor pentru șoferi

Prefectura Suceava a informat, duminică dimineață, că Secția Drumuri Naționale Suceava a acționat cu utilajele …

2 comments

  1. Cu banii astia , daca exista , se poate construi un monorail suprateran modern.
    Dat atita timp cit gindirea strategica romaneasca sta in tunelul subteran…

  2. Bā ,voi nu sunteti in stare sā intretineti ce v-a lāsat Ceausescu si acum visati la Ozn-uri ? Sincer sā fiu tare curios as fi dacā acel pasaj “minune” va fi dat in folosintā pânā in anul 2121 ?! Da..2121 era noastrā !!! La cum se miscā lucrurile in tara aia ,pācat, …doar dacā vin chinezii sā ne facā lucrārile,dar nu cum au fost(americanii) cei de la Bechtel !