Sunday , August 14 2022

Două eșecuri în acest an la climatizarea Palatului de Justiție al Sucevei

 O clădire monumentală din municipiul Suceava, cu o deosebită valoarea istorică, nu are șanse să aibă o instalație modernă de climatizare! Cel puțin nu anul acesta. Este vorba despre reabilitarea termică a Palatului de Justiție Suceava prin montarea unui sistem de climatizare care să deservească corpul vechi al clădirii. Nu mai puțin de două licitații au fost anulate în acest an. Şi asta doar la etapa de proiectare. În aceste condițiile, șansele ca sistemul de climatizare să fie instalat anul acesta sunt mai curând simbolice și destul de mici chiar și pentru anul viitor. 

Monumentalul edificiu construit la 1885 pe locul unei vechi cazărmi și care găzduiește, în prezent, sediile Curții de Apel, Tribunalului și Judecătoriei Suceava, are nevoie de o instalație de climatizare. Şi fiindcă acest lucru a fost pe deplin înțeles au fost organizate două licitații pentru proiectarea lucrărilor care sunt necesare.

La prima licitație organizată pe 12 mai nu s-a prezentat nimeni. Şi s-a crezut că se vor prezenta oferte a doua oară, pe 27 iunie. Ei bine, nici la a doua licitație nu s-a prezentat nimeni. Având în vedere că se preconiza ca durata contractului să fie de 20 de luni, iar atribuirea contractului nu s-a putut face în prima jumătate a acestui an este aproape imposibil ca să fie gata proiectul anul acesta, darămite lucrarea.

Obiectul contractului pe care voia să îl încheie Curtea de Apel Suceava – ea find autoritatea contractantă, conform anunțurilor de participare simplificate postate pe SEAP – îl reprezintă prestarea serviciilor de proiectare aferente investiției „Reabilitare termică Palat de Justiție Suceava prin montarea unui sistem de climatizare care să deservească corpul vechi al clădirii”, în următoarele faze: Faza 1 – Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) + avize/studii + Expertiză tehnică/expertiză energetică; Faza 2 – Proiectul Tehnic (inclusiv Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire – DTAC) + caietele de sarcini; Faza 3 – Detaliile de execuție + documentația de licitație; Faza 4 – Asistență tehnică pe perioada executării lucrărilor, inclusiv pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică a lucrărilor; Faza 5 – Proiectul „As built” – forma editabilă a fișierelor de lucru ale PT-ului, asupra căreia se intervine și se actualizează conform prevederilor dispozițiilor de șantier.

În ambele cazuri, criteriul de atribuire al contractului a fost „cel mai bun raport calitate – preț”, numai că ponderea a fost modificată la a doua licitație față de cum era la cea din 12 mai. Deși la prima licitație componenta financiară nu a fost dominant – 40% prețul ofertei, 40% calificarea și experiența profesională a experților cheie desemnați și 20% termenul cel mai scăzut pentru realizarea proiectului, dar nu mai mic de 120 de zile – la cea de-a doua licitație pentru proiectare componenta financiară a avut o pondere de 79%, diferența de 21% fiind pentru calificarea și experiența profesională a experților cheie desemnați (de firma care face oferta) pentru executarea contractului. și nici în acest fel nu au venit oferte până la termenul final din 27 iunie.

Deși impresionează prin simplitate și soliditate, Palatul de Justiție al Sucevei construit în stil neoclasic cu elemente de baroc târziu are dimensiuni mari: suprafața construită fiind de 2.626 m² iar aria desfășurată ajungând la 10.064 mp. În total, suprafață utilă a clădirii formată din demisol, parter și două etaje este de 7.484 mp. Prin urmare, este lesne de înțeles ce presupune o lucrare de instalare a sistemului de climatizare într-o clădire monument istoric de aceste dimensiuni.

Suma estimată a fi maximul pe care lar putea licita o firmă de proiectare nu era din cele mai generoase: 142.857,14 lei fără TVA. Asupra acesteia nu s-a intervenit la cea de-a doua licitație, valoarea estimată inițial nefiind modificată. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O asociere formată din cunoscute firme locale va reabilita ansamblul de clădiri de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

Licitația pentru «Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții: …