Monday , September 26 2022

Precizari IMPORTANTE privind inscrierea copiilor in clasa 0 si clasa I

foto: ziare.com
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat sâmbătă în dezbatere publică proiectul de metodologie pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2013-2014.
Documentul poate fi accesat la adresa www.edu.ro, la secţiunea Înscrierea în învăţământul primar 2013..
Documentul propune maximizarea opţiunilor părinţilor pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, propune proceduri simplifícate şi subliniază dimensiunea informării publice, astfel încât informaţiile să ajungă în timp util la părinţi, la publicul larg interesat.
MEN precizează că până la aprobarea Metodologiei prin Ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, documentul poate suferi modificări, ca urmare a procesului de dezbatere publică.
“Reprezentanţii ministerului vor ţine cont de opiniile primite la adresa www.edu.ro, la secţiunea Înscrierea în învăţământul primar 2013, până la data de 24 martie. Acolo unde va fi cazul, unele dintre observaţiile semnalate vor putea deveni prevederi integrate în documentul final”, se arată în comunicat.
Clasa pregătitoare rămâne în învăţământul primar şi poate fi organizată atât în spaţiile şcolilor, cât şi în incinta grădiniţelor, înscrierile pentru anul şcolar 2013-2014 urmând să înceapă la 2 aprilie, potrivit unor proiecte lansate în dezbatere publică, sâmbătă, de Ministerul Educaţiei.
Proiectele se referă la metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar următor şi la calendarul înscrierilor.
Potrivit propunerilor aflate în dezbatere publică până la 24 martie, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat şi pentru a permite părinţilor luarea unor decizii în cunoştinţă de cauză privitoare la opţiunea pentru o unitate de învăţământ sau alta, fiecare unitate de învăţământ va pune la dispoziţie şi informaţii referitoare la locul de desfăşurare a activităţii corespunzătoare clasei pregătitoare (în spaţiul şcolilor sau a grădiniţelor), la posibilitatea organizării programului “Şcoala după şcoală”, la organizarea şi dotarea spaţiului şcolar etc.
Metodologie MEN: Înscrierile la clasa pregătitoare şi clasa I, în două etape; prima – între 2 şi 22 aprilie
Înscrierile a clasa pregătitoare şi clasa I se vor face în două etape, la etapa a doua participând doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă, prevede proiectul de metodologie privind înscrierea în clasa pregătitoare şi clasa I propus sămbătă dezbaterii publice de către MEN.
Astfel, prima etapă se va desfăşura între 2-22 aprilie, de luni până vineri, între orele 8.00 – 20.00, sâmbăta, între orele 8.00 – 13.00, părinţii putând fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.
A doua etapă de înscriere va avea loc între 8 – 17 mai.
“Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere”, prevede proiectul.
Potrivit criteriilor generale de înscriere vor fi înscrişi cu prioritate copiii cu un anumit tip de handicap sau cei orfani de unul sau de ambii părinţi, cei care provin de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial, cei care au un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ dorită.
Criteriile de înscriere specifice vor fi aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie sau dacă sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
Părinţii se vor putea informa despre înscrieri de pe Internet de la Inspectoratele şcolare generale care vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învăţământul primar 2013, care poate fi accesată şi de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învăţământul primar 2013, pagină care va deveni valabilă începând cu data de 25 martie.
De asemenea, părinţii se pot informa direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului “Ziua porţilor deschise”, fiecare unitate de învăţământ în care există clasa pregătitoare având obligaţia să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie – 7 aprilie.
Părinţii se vor mai putea informa şi de la grădiniţe, în perioada 1-12 aprilie când vor fi organizate întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor ai căror copii se află în grădiniţă şi care vor fi cuprinşi în învăţământul primar în anul şcolar 2013 – 2014 sau de la Telverde care poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru judeţ (ex. Arad – 257).
MEN precizează în proiectul de metodologie că se poate organiza clasa pregătitoare atât în spaţiile şcolilor, cât şi în incinta grădiniţelor, în funcţie de situaţia particulară a fiecărei unităţi de învăţământ.
Reprezentanţii MEN subliniază că nu există nicio diferenţă între clasele pregătitoare organizate în şcoli şi cele organizate în incinta grădiniţelor întrucât toate au fost gândite şi amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea procesului educaţional.
“În ambele locuri vor preda exclusiv învăţători/învăţătoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregătitoare. Curriculum-ul va fi acelaşi, indiferent de locul unde se desfăşoară cursurile pentru clasa pregătitoare. Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătăţii, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare. Ministerul Educaţiei Naţionale va continua programul privind dotările cu mobilier şi material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unităţile de învăţământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare. Fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare. Locurile alocate prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare sunt mai mari sau egale cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar”, arată MEN.
La clasa pregătitoare copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
Totodată, se vor face mai multe ore de mişcare (două ore de Educaţie fizică ^ două ore de Muzică şi mişcare).
În învăţământul particular înscrierea se face în prima etapă care are loc între 2 – 22 aprilie, direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat.
În caz contrar, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ.
În situaţia înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.
“Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învăţământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la şcoala de circumscripţie, numai dacă părintele a solicitat şi această opţiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (08 – 17 mai)”, precizează MEN în proiectul supus dezbaterii publice.
Se pot înscrie în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august, inclusiv, se pot înscrie în clasa pregătitoare, potrivit proiectului de metodologie privind înscrierea la clasa pregătitoare şi clasa I propus dezbaterii publice sămbătă de către MEN.
Totodată, se pot înscrie în clasa pregătitoare la solicitarea părinţilor copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
“Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal”, se precizează în proiectul de metodologie.
În clasa I vor intra direct copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august, inclusiv. Ei pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs anterior clasa pregătitoare.
De asemenea, pot fi înscrişi în clasa I, la solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
Proiectul de metodologie prevede că părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie – în această situaţie copilul este automat înscris sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare.
MEN arată că părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care a făcut opţiunea.
Înscrierile se vor face la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului iar cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuţa de pe prima pagină a MEN intitulată Înscriere în învăţământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie.
În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
Pentru a înscrie copilul, părintele trebuie să completeze o cerere-tip de înscriere, să aibă copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal, certificatul de naştere al copilului, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

Vezi si

Mai multe sortimente de crenvurşti Wudy au fost retrase de la vânzare din toate magazinele din România

Mai multe sortimente de crenvurşti Wudy au fost retrase de la vânzare din toate magazinele …