Tuesday , November 28 2023

Flutur: PSD doreste tactica terenurilor pârjolite si otravirea fântânilor ca sa ajunga la guvernare

Vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur a declarat, sâmb\t\, la Bistri]a, c\ PSD “dore[te tactica terenurilor pârjolite [i otr\virea fântânilor ca s\ ajung\ el la guvernare”, sus]inând c\ PSD îi h\r]uie[te pe democrat-liberali.
Gheorghe Flutur a f\cut aceste declara]ii în fa]a delega]ilor la Consiliul de Coordonare Jude]ean al PDL Bistri]a-N\s\ud.
“PSD nu sus]ine modernizarea României [i ne h\r]uie[te. Uita]i-v\ cum trag de timp pentru ca legile de care are nevoie România ast\zi s\ nu se aprobe, nici Legea educa]iei, nici Legea salariz\rii care pune ordine în rândurile bugetarilor [i nici Legea bugetului de stat. PSD dore[te tactica terenurilor pârjolite [i otr\virea fântânilor ca s\ ajung\ el la guvernare”, a afirmat Gheorghe Flutur.
El a spus c\, anul trecut, Victor Ponta înc\ era membru al Guvernului, iar acum critic\ “de mama focului” c\ nimic nu merge.
“Îmi permit s\ suspectez PSD [i sociali[tii c\ au dorit s\ ]in\ România în subdezvoltare [i unele zone inten]ionat în subdezvoltare, fiindc\ de acolo [i-au tras voturile, [i uita]i-v\ la Moldova, pe care au mizat s\ o ]in\ în s\r\cie. Noi trebuie s\ le spunem oamenilor c\ vrem modernizare [i vrem s\ aducem fonduri din afar\ [i pentru asta trebuie s\ te [i restructurezi [i trebuie s\ respec]i regulile casei în care ai intrat”, a spus Flutur.
El le-a cerut delega]ilor s\ î[i reaminteasc\ faptul c\ PSD a p\r\sit guvernarea “când a dat de greu”.
“Trebuie s\ mai aducem aminte oamenilor c\ ace[ti oameni de la PSD, când au dat de greu c\ a venit criza, au fugit de la serviciu, adic\ au ie[it de la guvernare, fiindc\ e mai u[or s\ critici din opozi]ie. Ei au exercitat o guvernare din opozi]ie foarte avantajoas\ prin 2008, ori noi ast\zi avem nevoie de o for]\ unit\ care s\ modernizeze România, nu de altceva, dar nu e vremea pomenilor”, a spus Flutur.
Vicepre[edintele PDL s-a referit [i la ultimele sondajele de opinie care plaseaz\ PSD în fruntea preferin]elor românilor.
“Aceast\ Fata Morgana a sondajelor române[ti de ast\zi este o mare capcan\ pentru ei. De aceea, eu am un îndemn: obiectivul de grad zero trebuie s\ fie r\mânerea la guvernare [i s\ lu\m [i urm\torul mandat, pentru c\ noi avem o obliga]ie, nu trebuie s\ fim doar cu ponoasele guvern\rii, ci [i cu foloasele politice ale guvern\rii”, a declarat el.
Flutur [i-a exprimat apoi convingerea c\ PDL va începe s\ creasc\ din nou în sondaje.
“Ce vrem? S\ st\m bine în sondaje în fiecare zi [i seara s\ ne îmb\t\m la televizor c\ st\m bine sau s\ ne asum\m riscuri cu obiective clare? Eu sunt convins c\, a[a cum încep s\ arate sondajele, PDL începe s\ creasc\ din nou. Este un lucru care se vede, îns\ noi nu la asta trebuie s\ ne gândim. Am intrat pe o strad\ cu sens unic. Înapoi podul e rupt. Strad\ cu sens unic este modernizarea ]\rii, iar eu sunt convins c\ 2011 va fi un an al primarilor [i al ini]iativei primarilor pentru dezvoltarea comunit\]ilor”, a declarat el.
Flutur a f\cut [i unele aprecieri legate de unificarea dreptei.
“Liberalii au în]eles mesajul de unificare a dreptei atunci când am înfiin]at PLD, pentru care am luptat din r\sputeri. Dreapt\ unit\ înseamn\ renun]area la orgolii [i, de multe ori, nu faci tu ce vrei, ci ce î]i spune baza partidului, pentru c\ noi, în via]\, unde ne întâlnim în lupta politic\, ne întâlnim stânga cu dreapta [i asta ne oblig\ s\ trecem peste animozit\]i [i orgolii, fiindc\ noi avem de reformat România. Modernizarea României se face cu oameni care cred în proprietate privat\, în ini]iativ\, [i nu frânari ai moderniz\rii cum sunt sociali[tii, PSD-i[tii”, a declarat Flutur.

Vezi si

Gorghiu: Fugarilor li se va adăuga o nouă pedeapsă pentru o infracțiune asimilată celei de evadare

Fugarilor li se va adăuga o nouă pedeapsă la cea existentă, între 6 luni și …