Presa din Serbia condamna în unanimitate incidentele de la Genova

reportersite
13 octombrie 2010, 17:42

Ultras sirb la inceputul meciului de la Genova

Presa de la Belgrad condamn\ în unanimitate comportamentul suporterilor sârbi care au provocat, mar]i, la Genova, suspendarea meciului Italia – Serbia, din preliminariile Euro-2012, numero[i jurnali[ti considerând acest eveniment drept o ru[ine, informeaz\ AFP.

„Cea mai mare ru[ine a sportului din Serbia”, a titrat cotidianul Politika, men]ionând c\ Dejan Stankovici, c\pitanul reprezentativei Serbiei, care joac\ la forma]ia italian\ Internazionale Milano, a p\r\sit stadionul având lacrimi în ochi.

„Serbia ro[e[te de ru[ine. Oroare, co[mar, Serbia a fost dezonorat\ în mod dureros la Genova. Imaginile cu tinerii având cagule pe fa]\ au n\scut impresii care fac s\ ro[easc\ întreaga na]iune”, a notat Vecernje novosti, iar cotidianul Sportski Zurnal a f\cut o paralel\ cu disputele precedente: „Noi am jucat în Italia meciuri care au marcat istoria fotbalului sârb, a fotbalului în general, dar nu mai este cazul de a[a ceva, de mult timp. O ru[ine etern\!”.

Presa îl citeaz\, în numeroase rânduri, pe pre[edintele Federa]iei Sârbe de Fotbal (FSS), Tomislav Karadzici, care a declarat c\ huliganii nu au comis, la Genova, un atac împotriva fotbalului, ci împotriva statului.

Într-o ]ar\ obi[nuit\ deja cu actele huliganice ale suporterilor din fotbal, toate jurnalele de telviziune au consacrat primele lor minute incidentelor de la Genova.

Canalul B92 a amintit c\ faptele de la Genova vin la dou\ zile dup\ violen]ele înregistrate, duminic\, la Belgrad, unde ciocnirile dintre tinerii manifestan]i care încercau s\ împiedice defilarea Gay Pride [i for]ele de ordine s-au soldat cu peste 150 de r\ni]i.

La rândul s\u, presa italian\ [i-a exprimat indignarea fa]\ de incidentele de la Genova.

„Bestiile” este titlul mare din cotidianul Gazzetta dello Sport, care noteaz\: „Am vrea s\ vorbim despre un meci de fotbal. În loc de asta, trebuie s\ scriem despre acte ru[inoase”.

„Seara de ieri nu poate r\mâne f\r\ un r\spuns. Englezii au fost exclu[i din fotbal timp de cinci ani, a venit timpul [i pentru al]ii”, scrie Corriere della Sera.

Cotidianul de stânga La Repubblica se arat\ îngrijorat de cre[terea violen]elor ultra-na]ionaliste în state din Europa oriental\, precum Ungaria, Polonia, Rusia [i Serbia. „Urm\torul Campionat European (n.r. – g\zduit de Polonia [i Ucraina) nu va fi prea amuzant. Meciul de la Genova a fost furat de o band\ de idio]i”.

La rândul s\u, Il Messaggero titreaz\ simplu, referitor la evenimentele de la Genova: „Toat\ lumea a avut pierdut”.

Partida Italia – Serbia a început cu o întârziere de aproximativ 40 de minute din cauza incidentelor provocate de fanii sârbi. Întâlnirea a fost suspendat\ definitiv dup\ doar [ase minute, când suporterii forma]iei oaspete au aruncat cu petarde [i cu fumigene în spectatorii italieni [i pe teren. For]ele de ordine au arestat 17 suporteri sârbi, printre care [i pe liderul acestora, iar bilan]ul final al incidentelor este de 16 r\ni]i, printre care doi carabinieri italieni.