Saturday , April 13 2024

Hocheistii suceveni au invins Steaua

N trupa preg\tit\ de Constantin Curelar [i C\t\lin Vasiliu s-au impus `n fa]a steli[tilor, cu scorul de 4-3, `ntr-unul dintre cele patru meciuri disputate, la finele s\pt\m=nii trecute, pe patinoarul “Mihai Flamaropol” din Bucure[ti, `n cel de-al treilea turneu din cadrul Campionatului Na]ional de Juniori sub 14 ani

Echipa local\ de hochei CSM Suceava a bifat la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute primele victorii `n cadrul actualului sezon al Campionatului Na]ional de Juniori sub 14 ani.
De[i se afla la cel de-al doilea turneul disputat `n aceast\ toamn\, trupa preg\tit\ de Constantin Curelar [i C\t\lin Vasiliu s-a acomodat destul de greu cu ghea]a patinoarului “Mihai Flamaropol” din Bucure[ti, pierz=nd primele dou\ meciuri desf\[urate `n compania grup\rilor SCM Bra[ov [i Dinamo Chi[in\u, cu un identic scor de 5-7, de[i sucevenii au condus pe tabela de marcaj `n ambele confrunt\ri.
Revenit\ pe ghea]\ `n cursul serii de s=mb\t\, CSM Suceava a produs mare surpriz\ a turneului din capital\, dup\ ce s-a impus cu un dramatic 4-3 `n fa]a gazdelor de la Steaua Rangers Bucure[ti. Aceasta victorie le-a dat aripi hochei[tilor suceveni, care au ob]inut un nou succes `n meciul de duminic\, c=nd au `nvins Olimpia Ploie[ti, cu scorul de 7-5.
“Copiii se acomodeaz\ `ncet `ncet cu ghea]a [i acest lucru se vede de la un turneu la altul. Am condus Bra[ovul timp de dou\ reprize, p=n\ la scorul de 5-2, dar adversarii au `ntors rezultatul `n ultimele zece minute. {i `n jocul cu Dinamo Chi[in\u am reu[it la un moment dat s\ conducem cu 4-3, `ns\ am cedat de asemenea pe final. Surpriza pl\cut\ a venit de la meciul cu Steaua, pe care am reu[it s\ c=[tig\m, chiar dac\ eram la cel de-al doilea joc disputat `n aceia[i zi”, a declarat antrenorul Constantin Curelar pentru GazetaSV.ro.
Cristian Istrati, Andrei Gheorghe[, Alexandru Rusu, Bogdan Vasiliu, Alexandru T\uteanu, Rare[ Dan sunt hochei[tii suceveni care s-au remarcat `n cadrul turneului de la Bucure[ti.
Echipa local\ de hochei va reveni pe ghea]\ la `nceputul lunii decembrie, atunci c=nd patinoarul din Suceava ar trebui s\ g\zduiasc\ cel de-al treilea turneu din cadrul Campionatului Na]ional de Juniori sub 14 ani. ~n eventualitatea `n care, p=n\ la 1 decembrie, vremea nu va permite desf\[urarea competi]iei `n cele mai bune condi]ii, turneul se va muta la Gala]i. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Tenismenul Sebastian Korda, jefuit pe stradă la Monte Carlo de ceasul său de 300.000 de euro

Tenismenul american Sebastian Korda (27 mondial) a rămas fără ceasul său, în valoare de 300.000 …