Sunday , September 25 2022

COSR a semnat un parteneriat cu Gaz de France Suez pentru JO de la Londra

Octavian Morariu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman

Comitetul Olimpic [i Sportiv Român [i compania Gaz de France Suez au semnat, luni, la Izvorani, un parteneriat, în urma c\ruia grupul francez a devenit sponsor al COSR pân\ la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.

“Ne unim aspira]iile [i idealurile cu un grup care a sus]inut întotdeauna sportul, fie c\ a fost în Fran]a sau în alte p\r]i ale lumii. Partea financiar\ [i durata contractului sunt mai pu]in importante decât simbolul acestui parteneriat. Este foarte important c\ GdF Suez ni se alatur\ în în acest context economic dificil, având în vedere c\ în România nu se încurajeaz\ finan]\rile”, a declarat pre[edintele COSR, Octavian Morariu.

Directorul general Gaz de France Suez în România, Yvonnick David, a afirmat c\ dore[te s\ contribuie la dezvoltarea sportivilor din România. “Ne era predestinat s\ ne întâlnim avâd în vedere valorile comune pe care le împ\rt\[esc COSR [i GdF. Ne dorim s\ contribuim la desvoltarea sportivilor, s\ fim al\turo de ei [i s\ ajut\m la dezvoltarea inser]iei sociale. Gaz de France face un gest simbolic pentru sus]inerea valorilor olimpice în aceast\ perioad\ dificil\”, a completat David.

Secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu, a precizat c\ în aceast\ perioad\ se vor mai semna dou\ sau trei parteneriate. “Orice partener aducem înseamn\ un plus de for]\. COSR are bugetul necesar preg\tirii sportivilor pentru Jocurile Olimpice din 2012. În urm\toarele zile sper\m s\ finaliz\m negocierile cu înc\ doi sau trei parteneri. La Londra vom oferi premii mai mari decât cele de la Beijing, deoarece dorim s\ ar\t\m c\ sportivii români merit\ mai mult decât li se ofer\ acum”, a ad\ugat Dobrescu.

Structura parteneriatului are la baz\ sus]inerea financiar\ a sportivilor de performan]\ inclu[i în programul Pol România [i evenimente dedicate atât sportivilor de performan]\, cât [i publicului larg.

Vezi si

Şomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul de la Fălticeni

Cele două formații au încheiat la egalitate, scor 0-0, sâmbătă, în etapa a V-a a …