Sunday , November 27 2022

Ocitocina este hormonul care-i face pe barbati fideli

Ocitocina este un hormon care ar ac]iona asupra b\rba]ilor care au partenere, ajutându-i s\ r\mân\ fideli, afirm\ cercet\tori de la Universitatea din Bonn (Germania) în cea mai recent\ edi]ie a “Journal of Neuroscience”. Este un hormon natural, dar care se distribuie [i ca medicament pentru a gr\bi na[terea, relateaz\ Le Point.
Studiul realizat de cercet\torii de la Bonn a ar\tat c\ b\rba]ii cu partenere c\rora li s-a administrat ocitocin\ au fost mai indiferen]i fa]\ de o femeie necunoscut\ pe care au g\sit-o atr\g\toare decât cei care au primit un produs placebo. La b\rba]ii singuri, hormonul nu a provocat nicio diferen]\.
Ocitocina, hormon produs de hipotalamus, se folose[te deja pentru a m\ri contrac]iile la femeile care nasc. Se dovedise deja c\ aceast\ substan]\ chimic\ produs\ de creier stimuleaz\ [i înt\re[te rela]iile de cuplu la b\rba]i, dar [i la unele animale. La modul general, favorizeaz\ sociabilitatea. Potrivit oamenilor de [tiin]\, cercet\ri anterioare efectuate pe [oareci de câmp ar\taser\ c\ ocitocina joac\ un rol cheie în fidelitatea monogam\ la animale. Ei afirm\ c\ studiul realizat de ei este prima dovad\ c\ ocitocina poate juca un rol similar la om.
În vederea realiz\rii studiului, cercet\torii au apelat la 86 de b\rba]i heterosexuali cu vârsta medie de 25 de ani, din care 57 au primit o doz\ de ocitocin\ sub form\ de spray nazal, ceilal]i luând doar o simpl\ solu]ie s\rat\. Dup\ 45 de minute, b\rba]ilor le-a fost prezentat\ o femeie considerat\ de cercet\tori “atr\g\toare”. Ea se apropia încet-încet de câte un b\rbat, pân\ ce acesta spunea c\ distan]a dintre ei este ideal\. Deoarece ocitocina face s\ creasc\ încrederea între oameni, cercet\torii se a[teptau ca b\rba]ii care luaser\ ocitocin\ s\ lase femeia s\ se apropie mai mult. Dar, la b\rba]ii care aveau partenere, s-a întâmplat exact invers. Ei au men]inut distan]a de circa 70 cm, în timp ce celibatarii [i cei cu partenere care primiser\ placebo au stabilit distan]a ideal\ la 55-60 cm.
Un alt studiu a ar\tat c\ hormonul administrat sub form\ de spray are efecte benefice [i asupra bolnavilor care sufer\ de sindromul Asperger, form\ mai pu]in sever\ de autism. El îmbun\t\]e[te comunicarea social\ a bolnavilor, îns\ efectul este pe termen scurt.

Vezi si

Diabetul zaharat și somnul

Somnul reprezintă aproximativ 30% din viața unei persoane. Durata medie de somn pentru o persoană …