Sunday , January 29 2023

Alzheimer: Creierul se micsoreaza cu pâna la zece ani înainte de manifestarea bolii

Unele p\r]i ale creierului, afectate de boala Alzheimer, ar începe s\ se mic[oreze cu pân\ la zece ani înainte de punerea diagnosticului. De[i n-au decât rezultate preliminare, autorii cercet\rilor apreciaz\ c\ descoperirea lor ar permite într-o bun\ zi, prin recurgerea la imagistic\ prin rezonan]\ magnetic\ (IRM), depistarea persoanelor care prezint\ cel mai mare risc s\ dezvolte boala Alzheimer, scrie passionsante.be.
Pân\ s\ ajung\ la aceast\ concluzie, cercet\torii au alc\tuit un grup de 64 de persoane f\r\ cel mai mic simptom de demen]\, pierdere a memoriei, etc. Au examinat cu IRM zonele creierului care sunt de obicei atinse de boala degenerativ\. Voluntarii au fost observa]i o perioad\ cuprins\ între [apte [i 11 ani.
Rezultatul a fost c\ persoanele care aveau cortexul cerebral (substan]a cenu[ie ce con]ine neuronii) cel mai sub]ire aveau o probabilitate mult mai mare s\ sufere, la b\trâne]e, de boala Alzheimer. În grupul format, [ase din cei 11 participan]i care aveau cel mai sub]ire cortex cerebral s-au îmboln\vit de Alzheimer [i niciunul din cele nou\ persoane care aveau cea mai mare grosime a substan]ei cenu[ii. Între cele dou\ extreme, riscurile au fost variabile (20% la o grosime medie).
Coordonatorul acestui studiu, doctorul Bradford Dickerson de la Universitatea Harvard, arat\ într-un articol ap\rut în revista Neurology: ‘Aceste dimensiuni sunt un indicator care poate fi important pentru depistarea primelor schimb\ri cerebrale legate de boala Alzheimer. Ele ar putea ar\ta ce persoane risc\ cel mai mult s\ sufere de aceast\ boal\ [i, poate, când se va manifesta maladia.’   (Agerpres)

Vezi si

Dr. Cobuz: Rezistenţa la insulină

Rezistenţa la insulină, sau insulinorezistenţa (IR) poate fi definită în multiple moduri. Clinic, insulinorezistenţa se …