Monday , October 3 2022

Vanzatorul de etnobotanice galatean ramane in arest

Magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava au respins ieri recursul formulat de c\tre Tiberiu Cristian Nistor, la prelungirea duratei mandatului de arestare dispuse `n timpul urm\ririi penale. De asemenea, Tiberiu Cristian Nistor a dorit `nlocuirea m\surii arest\rii preventive cu obliga]ia de a nu p\r\si ]ara, pentru simplul motiv c\ este din municipiul Gala]i.
Avocatul ap\r\rii a sus]inut `n pledoaria sa c\ Nistor nu a fost nici o clip\ con[tient c\ produsele pe care le punea `n v=nzare, con]ineau un compus aflat pe lista de droguri de mare risc, interzise de legea privind combaterea traficului [i consumului ilicit de droguri. Totodat\, acesta a sus]inut c\ JWH-018 este un compus complet nou pe pia]a rom=neasc\, apari]ia sa fiind sesizat\ `n perioada lunii august [i drept urmare, clientului s\u i-ar fi fost cu atat mai greu s\ afle c\ produsele sale con]in acest compus.
Tiberiu Cristian Nistor a ]inut s\ aminteasc\ judec\torilor c\ ambele magazine pe care acesta le de]inea `mpreun\ cu logodnica sa, `n Tecuci [i C=mpulung Moldovenesc au fost `nchise [i a sus]inut de asemenea c\ `n la sediul din incinta casei de cultur\ din C=mpulung Moldovenesc nu s-au v=ndut dec=t produse pesticide [i `n nici un caz produse etnobotanice. (Cezar P|UN)

Vezi si

USV va marca deschiderea anului universitar 2022-2023 cu un concert susținut de DJ Grim Ex

Luni, 3 octombrie 2022, de la ora 19:00, pe esplanada din fața corpului A al …