Thursday , February 2 2023

Un elev si trei profesori suceveni, finalisti ai concursului “Gala Premiilor pentru Educatie”

Aflat la cea de-a treia edi]ie, proiectul “Gala Premiilor `n Educa]ie” urm\re[te promovarea proiectelor [i organiza]iilor care au un impact semnificativ asupra sistemului educa]ional din Rom=nia. ~n acest mod, concursul dore[te s\ premieze performan]a [i s\ impulsioneze competi]ia [i creativitatea `n domeniul educa]iei.
~n cadrul acestei edi]ii, jude]ul Suceava are finali[ti la dou\ dintre categoriile competi]iei, respectiv Profesorul anului [i Elevul anului. Nominaliza]ii suceveni pentru titlul de Profesorul anului sunt Valerica Ign\tescu ({coala General\ Nr.11 “Miron Costin”- Fizic\ [i Chimie),  Marcel Porof (Colegiul Na]ional “Nicu Gane”, Clubul Copiilor [i Elevilor F\lticeni- Geografie ) [i Daniela Cerdedeev ({coala General\ Vatra Moldovi]ei- Limba [i literatura Rom=n\). Desemnarea c=[tig\torilor se face prin vot online, p=n\ ieri, profesorul sucevean Marcel Porof conduc=nd deta[at competi]ia cu 217 voturi primite.
La cateogoria Elevul anului, este nominalizat suceveanul Bogdan Baciu, elev `n clasa a XI-a la Colegiul Na]ional “Nicu Gane” din F\lticeni. ~n cursul anului [colar 2010- 2011, liceanul a fost ales delegat de tineret la Organiza]ia Na]iunilor Unite. Din 2009, Bogdan este vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean al Elevilor Suceava. Ieri, Bogdan se afla pe pozi]ia secund\ reu[ind s\ ob]in\ 312 voturi online. Sesiunea de vot se va `ncheia la data de 30 octombrie.
~n cadrul concursului s-au `nscris elevi, studen]i, educatori, `nv\]\tori, profesori preuniversitari [i universitari, cercet\tori, bibliotecari, organiza]ii neguvernamentale [i institu]ii de `nv\]\m=nt de stat sau private ([coli, licee, facult\]i). Categoriile din acest an ale competi]iei au fost: Bibliotecarul anului, Cercet\torul anului, Cel mai bun proiect educa]ional, Educatorul/ Înv\]\torul anului, Profesorul anului –înv\]\mânt preuniversitar, Profesorul anului- înv\]\mânt universitar, Elevul anului, Studentul anului, ONG-ul anului în educa]ie, Facultatea anului [i {coala anului. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …

No comments

  1. Din nefericire, s-a strecurat o greseala in articolul dumenavoastra. De la Colegiul National “Nicu Gane” Falticeni/ Clubul Copiilor si Elevilor Falticeni, sunt 3 finalisti: dl. profesor Marcel Porof si elevii Popa Constantin (medaliat olimpic internaţional la geografie, 3 ani consecutiv) şi Baciu Bogdan.