Saturday , April 20 2024

Tigari ascunse in microbuz, confiscate de politistii de frontiera suceveni

Poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit `n microbuzul unui cet\]ean rom=n, ]ig\ri de provenien]\ ucrainean\ ce erau ascunse `n peretele desp\r]itor dintre compartimentul marf\ [i cel de c\l\tori. S-a `nt=mplat `n ziua de 25 octombrie, c=nd la PTF Siret s-a prezentat pentru a intra `n ]ar\ conduc=nd un microbuz marca „Ford”, Mihai T., domiciliat `n ora[ul Solca. Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii au efectuat un control am\nun]it asupra persoanei [i mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `n peretele desp\r]itor dintre compartimentul marf\ [i cel de c\l\tori, un num\r de 770 pachete de ]ig\ri marca „Viceroy”, de provenien]\ ucrainean\. „}ig\rile `n valoare de 3319 lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii iar persoana `n cauz\ a fost sanc]ionat\ contraven]ional cu amend\ `n valoare de 5.000 lei”, se arat\ `ntr-un comunicat de pres\ semnat de ofi]erul de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava, comisar Ilie Poroch – Seri]an. (D.P.)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …