Friday , December 1 2023

Tigani din Veresti, descoperiti de Garda Financiara cu o evaziune de 25 de miliarde de lei vechi

Garda Financiar\ Suceava a constatat la o societate comercial\ apar]in=nd unuia dintre afaceri[tii St\nescu din Hancea – Vere[ti, achizi]ii de m\rfuri de peste 84 de miliarde de lei vechi, `n baza a 315 facturi `ntocmite ilegal n evaziunea fiscal\ este de peste 25 de miliarde de lei vechi
Sec]ia G\rzii Financiare Suceava a dat de urma unei re]ele de comercializare ilegal\ a materialelor de construc]ie `n care a intrat [i o firm\ din comuna Vere[ti, satul Hancea, care a prejudiciat statul rom=n cu peste 25 de miliarde de lei vechi, `n decurs de numai cinci luni. ~n perioada aprilie – septembrie 2011 au fost efectuate verific\ri la o societate comercial\ din Vere[ti condus\ de unul dintre membrii clanului de ]igani St\nescu, care are obiect de activitatea de  comercializare a materialelor de construc]ii. Verific\rile s-au f\cut privind opera]iunile economice efectuate în perioada aprilie 2010 –  ianuarie 2011, înregistrarea acestora în eviden]ele contabile [i implicit a impozitelor [i taxelor aferente.
Astfel, în perioada supus\ controlului agentul economic a efectuat numeroase achizi]ii de m\rfuri (bitum rutier, tabl\, ciment, o]el beton, profile, ]eav\, pompe ap\, c\r\mid\, garnituri, plas\ sârm\, motoare electrice, reductoare gaz, piese schimb camioane, anvelope) [i prest\ri servicii în domeniul construc]iilor, de la 13 furnizori din jude]ele Bra[ov, Constan]a, Gorj, Timi[ [i municipiul Bucure[ti, cu 315 facturi în valoare total\ de 8.497.478 lei.
În urma verific\rilor încruci[ate efectuate de c\tre sec]iile teritoriale ale G\rzii Financiare s-a constatat c\ toate aceste documente de provenien]\ sunt întocmite în fals, datele înscrise în acestea fiind fictive, firmele furnizoare nerecunoscând tranzac]iile efectuate în numele lor, altele având comportament de «firm\ fantom\ », activitatea suspendat\ ori aflându-se în insolven]\.
De asemenea, mijloacele de transport înscrise în facturi corespund unor autoturisme  de genul Dacia 1310, Dacia 1300, Seat Toledo, care nu sunt  adecvate transportului cantit\]ilor de m\rfuri înscrise în aceste documente.
Prin înregistrarea în eviden]a financiar-contabil\ a achizi]iilor de m\rfuri [i servicii cu facturi fiscale fictive sau întocmite în fals în valoare total\ de 8.497.478 lei firma sucevean\ a creat un prejudiciu la bugetul de stat în sum\ total\ de 2.588.275 lei compus din 1.030.614 lei impozit pe profit; 1.557.661 lei tax\ pe valoarea ad\ugat\. Împotriva administratorului a fost întocmit\ plângere penal\ pentru s\vâr[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Bărbat de 39 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Huși – Preutești

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.30, un bărbat din satul Huși, …

No comments

  1. tare tiganul borit! sa-i casa aia mare cu turnulete, sa vad daca recupereaza macar 2% din prejudiciul cauzat!