Friday , September 30 2022

Tigani din Veresti, descoperiti de Garda Financiara cu o evaziune de 25 de miliarde de lei vechi

Garda Financiar\ Suceava a constatat la o societate comercial\ apar]in=nd unuia dintre afaceri[tii St\nescu din Hancea – Vere[ti, achizi]ii de m\rfuri de peste 84 de miliarde de lei vechi, `n baza a 315 facturi `ntocmite ilegal n evaziunea fiscal\ este de peste 25 de miliarde de lei vechi
Sec]ia G\rzii Financiare Suceava a dat de urma unei re]ele de comercializare ilegal\ a materialelor de construc]ie `n care a intrat [i o firm\ din comuna Vere[ti, satul Hancea, care a prejudiciat statul rom=n cu peste 25 de miliarde de lei vechi, `n decurs de numai cinci luni. ~n perioada aprilie – septembrie 2011 au fost efectuate verific\ri la o societate comercial\ din Vere[ti condus\ de unul dintre membrii clanului de ]igani St\nescu, care are obiect de activitatea de  comercializare a materialelor de construc]ii. Verific\rile s-au f\cut privind opera]iunile economice efectuate în perioada aprilie 2010 –  ianuarie 2011, înregistrarea acestora în eviden]ele contabile [i implicit a impozitelor [i taxelor aferente.
Astfel, în perioada supus\ controlului agentul economic a efectuat numeroase achizi]ii de m\rfuri (bitum rutier, tabl\, ciment, o]el beton, profile, ]eav\, pompe ap\, c\r\mid\, garnituri, plas\ sârm\, motoare electrice, reductoare gaz, piese schimb camioane, anvelope) [i prest\ri servicii în domeniul construc]iilor, de la 13 furnizori din jude]ele Bra[ov, Constan]a, Gorj, Timi[ [i municipiul Bucure[ti, cu 315 facturi în valoare total\ de 8.497.478 lei.
În urma verific\rilor încruci[ate efectuate de c\tre sec]iile teritoriale ale G\rzii Financiare s-a constatat c\ toate aceste documente de provenien]\ sunt întocmite în fals, datele înscrise în acestea fiind fictive, firmele furnizoare nerecunoscând tranzac]iile efectuate în numele lor, altele având comportament de «firm\ fantom\ », activitatea suspendat\ ori aflându-se în insolven]\.
De asemenea, mijloacele de transport înscrise în facturi corespund unor autoturisme  de genul Dacia 1310, Dacia 1300, Seat Toledo, care nu sunt  adecvate transportului cantit\]ilor de m\rfuri înscrise în aceste documente.
Prin înregistrarea în eviden]a financiar-contabil\ a achizi]iilor de m\rfuri [i servicii cu facturi fiscale fictive sau întocmite în fals în valoare total\ de 8.497.478 lei firma sucevean\ a creat un prejudiciu la bugetul de stat în sum\ total\ de 2.588.275 lei compus din 1.030.614 lei impozit pe profit; 1.557.661 lei tax\ pe valoarea ad\ugat\. Împotriva administratorului a fost întocmit\ plângere penal\ pentru s\vâr[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Iulius Mall Suceava te invită la TEDxAreni să pornești „În căutarea autenticității”, alături de Ancuța Bodnar, Dan Negru, Alex Nedea și alte persoane publice

Maratonul de inspirație TEDxAreni, în care speakerii vor vorbi despre autenticitate, despre ce înseamnă a …

No comments

  1. tare tiganul borit! sa-i casa aia mare cu turnulete, sa vad daca recupereaza macar 2% din prejudiciul cauzat!