Tuesday , November 28 2023

Tigani din Scheia, urmariti cu focuri de arma pe terenurile Statiunii

N nou\  indivizi, care intrau `n Suceava cu patru c\ru]e `nc\rcate cu cartofi fura]i de pe terenul Sta]iunii de Cercet\ri Agricole, au fost intercepta]i de poli]i[ti n c=nd au v\zut c\ Poli]ia este pe urmele lor, cei nou\ au dat bir cu fugi]ii, abandon=nd atelajele n ulterior au fost identifica]i fiecare `n parte [i li s-au `ntocmit dosare penale pentru furt, fiind cerceta]i `n stare de libertate
Ieri diminea]\, poli]i[tii suceveni au localizat în zona sensului giratoriu de la intrarea `n municipiu dinspre F\lticeni patru c\ru]e înc\rcate cu cartofi care intrau în municipiul Suceava [i au solicitat conduc\torilor de atelaje s\ se opreasc\, pentru a fi legitima]i. Dou\ atelaje au oprit pe strada Victoriei, iar celelalte dou\ [i-au continuat deplasarea pe Bld. 1 Decembrie 1918, persoanele care se alfau `n c\ru]e fugind apoi pe câmpul apar]inând Sta]iunii de Cercet\ri Agricole, în ciuda soma]iilor verbale repetate ale poli]i[tilor, motiv pentru care unul dintre ace[tia a tras trei focuri de arm\ în plan vertical cu armamentul din dotare, reu[indu-se prinderea a doi din cei patru ocupan]i de atelaje, în persoana numi]ilor  Vasile Bergheaua de 20 ani [i Ioan Bergheaua de 25 ani din comuna {cheia. Martorii declar\ c\ poli]i[tii ar fi vrut s\ trag\ mai multe focuri pe urmele ho]ilor de cartofi `ns\ pistolul agentului s-a blocat dup\ cel de-al treilea.
Totodat\ s-au stabilit identit\]ile [i celorlal]i [apte ocupan]i ai atelajelor: Marius O. de 36 ani [i Ion Bergheaua de 54 ani din comuna {cheia, ace[tia fiind cei care cei care nu s-au supus soma]iilor poli]i[tilor, Ion Bergheaua de 17 ani, Romel T. de 38 ani, Adi T. de 20 ani [i Ilie C. de 38 ani – [i ace[tia din comuna {cheia  precum [i Iulian M. de 19 ani din municipiul Suceava.
Conform cercet\rilor, cele nou\ persoane au dat atacul, pe timp de noapte, la cultura de cartofi de pe terenul apartinând Sta]iunii de Cercet\ri Agricole, `n zona cartierului Obcine, cartofii recolta]i i-au `nc\rcat `n c\ru]e [i au pornit `nspre locuin]ele lor din {cheia. Au fost opri]i `ns\ la timp de poli]i[tii care au recuperat cartofii, i-au re]inut pe ho]i [i i-au trimis la parchet pentru audieri. Cartofii, `n valoare de 2000 lei au fost restitui]i proprietarului – Sta]iunea de cercet\ri Agricole iar cele patru c\ru]e au fost confiscate.
În cauz\ s-a întocmit dosar penal, cercet\rile fiind continuate de poli]i[tii Biroului Investiga]ii Criminale Suceava, sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de furt calificat, cauza urmând a fi solu]ionat\ prin parchet. Ieri dup\ amiaz\, Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a eliberat ordonan]e de re]inere pentru 24 de ore pe numele celor [apte indivizi prin[i urm=nd ca ast\zi s\ fie prezenta]i instan]ei cu propunere de arestare preventiv\.(Neculai RO{CA)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …

No comments

  1. dc esti impotriva ba asa le trebue la asemenea persoane sunt din zona sii stiu destul de bine rase de ciori ce sunt ms pt atentie

  2. O persoana mai informata

    Nu stiu de unde ati primit informatiile pe baza carora ati redactat articolul, dar cele pe care le-ati prezentat sunt o pura inventie, care subliniaza din nou cat de mult iubeste presa infloriturile senzationale, construite doar pentru a vinde, nu pentru a informa cititorul. Domnule/doamna autor, poate ar trebui sa consultati comunicatul de presa oferit de catre Politie. Va spun cu certitudine ca “tiganii” (din cate stiu eu, dupa ultimele legi privind discriminarea se numesc “cetateni de etnie rroma”) nu urmeaza sa fie prezentati nici unei instante cu propunere de arestare preventiva, asa ca nu mai debitati prostii, nu este nimeni arestat pentru cativa saci de cartofi. Au fost retinuti pana la ora 5 dimineata, iar carutele nu au fost sechestrate, ci au fost restituite proprietarilor pe baza de proces verbal. E o rusine sa va autointitulati “liderul presei sucevene” in conditiile in care publicati asemenea mizerii de articole.