Friday , December 9 2022

Sute de credinciosi din toate colturile tarii, in pelerinaj la Suceava

Inc\ de ieri diminea]\, pelerini din toat\ ]ara, dar `n special din p\r]ile Maramure[ului, Bistri]ei [i Ia[ilor, au `nceput s\ se adune `n jurul m\n\stirii Sf=ntul Ioan cel Nou de la Suceava t
S\rb\toarea Na[terii Sf=ntului Ioan Botez\torul, hramul Sucevei, prilej de pelerinaj la moa[tele Sf=ntului Ioan cel Nou de la Suceava a c\p\tat de-a lungul timpului o importan]\ [i o semnifica]ie aparte `n spa]iul bucovinean, mii de pelerini sosind `n fiecare an `n aceste momente de mare sim]ire religioas\.  Pelerini din toate col]urile ]\rii au `nceput s\ soseasc\ de ieri diminea]\ la Suceava pentru a participa la hramul M\n\stirii “Sf=ntul Ioan cel Nou de la Suceava” [i la Sf=nta Liturghie ce va fi oficiat\ `n curtea m\n\stirii, de un sobor de preo]i, `n frunte cu mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, ~PS Teofan.
Nici comercian]ii nu au pierdut prilejul de a-[i etala coloratele m\rfuri pe aleile din fa]a m\n\stirii. Fie `n corturi amenajate, fie expuse pe mese improvizate, ace[tia [i-au `ndesat  p=n\ la refuz tejghelele cu fel de fel de suveniruri, de la m\rgele ochioase p=n\ la obiecte biserice[ti, candele, c\r]i [i icone sfin]ite comercializate de m\icu]e sau dasc\li.
~n curtea m\n\stirii un grup de voluntarii de la Societatea Na]ional\ de Crucea Ro[ie – filiala Suceava erau preg\ti]i s\ intervin\ `n cazul `n care cineva ar fi avut nevoie de ajutor. “Suntem circa 12 tineri pe tur\ gata oric=nd s\ oferim ajutor premedical celor care au nevoie”, ne-a declarat Alexandru Burnicu, liderul tinerilor voluntari.
Cu smerenie [i credin]\, enoria[ii a[teptau sub zidurile m\n\stirii slujba de Priveghere
Fiecare purt=nd `n suflet c=te o poveste de viat\, dar [i grele poveri pentru care ast\zi ridic\ ochii spre Dumnezeu, femeile de la ]ar\ `[i dovedesc an de an credin]a, r\bdarea [i puterea de a urma negre[it racla sfântului de-a lungului întregului traseu, fie pe ar[i]\, fie pe ploaie. Ieri, sub un soare fierbinte, ce a urcat temperatura la peste 30 de grade, enoria[ii citeau smeri]i `n curtea bisericii c\r]i de rug\ [i `[i povesteau `n [oapt\ am\r\ciunile [i suferin]ele.
„Sunt din Bac\u [i vin de peste zece ani `n Suceava de s\rb\toarea S=nzienelor. Anul trecut a plouat, acum avem norocul de vreme bun\. Am luat o p=ine [i doi covrigi la mine, `n rest, numai Dumnezeu o s\ aib\ grij\ de mine. ~n timpul anului merg `n pelerineje `n toat\ ]ara, la Sf=nta Paraschiva `n Ia[i, la Sf=ntul Dumitru `n Bucure[ti, la M\n\stirea Neam]ului. De acolo `mi iau toat\ for]a [i puterea de munc\”, ne-a declarat o Ilinca V\t\man, femeie de la ]ar\.
La orele amiezii deja se formase o coad\ de c=]iva zeci de credincio[i ce doreau s\ ating\ racla cu moa[tele sf=ntului, patronul spiritual al Sucevei, care a fost scoas\ `n curtea bisericii [i a[ezat\ `ntr-un baldachin frumos `mpodobit.
“De la Ia[i am venit, e al cincilea an. Ne rug\m pentru s\n\tate, pentru copiii no[tri bolnavi. Necazurile, sup\rarile dar [i credin]a din suflete ne unesc pe to]i de aici”, ne-a declarat Anica Mandache, o b\tr=nic\ evlavioas\.
~nc\ de la sosire, enoria[ii urmeaz\ cu sfin]enie un `ntreg ritual, de la care nu se abat orice ar fi. “~n seara asta a[tept\m Slujba de Priveghere. M=ine diminea]\, de cum ne trezim mergem dup\ ap\ la Izvorul T\m\duirii, apoi la liturghia de la biserica Sf=ntul Gheorghe, unde primim Taina Sf=ntului Maslu [i ne spovedim. S\mb\t\ sear\, dup\ ce ajungem la casele noastre, sfin]im pe cei ai casei cu apa de aici, iar timp de [apte zile bem ap\ sfin]it\, dar nu din sticl\, ci din pahare, pentru s\n\tatea noastr\. Sunt v\duv\ de 31 de ani, dar am patru copii [i patru nepo]i pentru care m\ rog. Ne `ntoarcem cu sufletul `nc\rcat de credin]\, sim]im puterea t\m\duitoare a Sf=ntului”, s-a confesat Palagia S\s\rman din Bistri]a N\s\ud. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Flutur: Sper ca în 2023 să putem trimite la finanțare tronsonul dintre Pașcani și Suceava al A7. Avem nevoie de această autostradă ca de aer

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a mers, joi, personal în zona unde urmează a …

No comments

  1. Ritualuri ancestrale care tin inapoi omenirea, perpetuate pana in ziua de azi…. hai cu pupatul de oase inainte!!!