Monday , July 22 2024

Soferul problema de 17 ani, din Falticeni, la un pas de a fi pus in libertate, dintr-o greseala a judecatorilor

Iustin Iulian Scutaru, dovedit ca a furat trei ma[ini în trei zile [i suspectat ca a spulberat pe o trecere de pietoni din Ia[i o bona [i c\ruciorul în care se afla un copil de doi ani, putea sc\pa din arest dintr-o eroare de calcul a Judec\toriei F\lticeni instan]a de la F\lticeni a calculat gre[it zilele de arest preventiv pe care trebuia sa le isp\[easc\, chestiune speculata de ap\r\torii adolescentului magistra]ii de la Tribunal au admis recursul formulat de avoca]ii t=n\rului, dar, în rejudecare, au corectat eroarea instan]ei f\lticenene [i l-au p\strat în arest pe Iustin Iulian Scutaru

Iustin Iulian Scutaru, t=n\rul de 17 ani din F\lticeni, arestat la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute pentru furt calificat, în sarcina sa fiind re]inute trei furturi de automobile, la F\lticeni [i Roman, jude]ul Neam], a fost la un pas de a fi pus în libertate, dupa ce Judec\toria F\lticeni a calculat gre[it zilele pe care Scutaru urma sa le petreaca în arest în baza mandatului de arestare emis s=mb\ta trecut\. El este, de asemenea, principalul suspect în accidentul petrecut în seara zilei de 14 octombrie pe o trecere de pietoni în zona Super – Copou din municipiul Ia[i, unde un Peugeot 307, anun]at ca fiind furat din F\lticeni cu o zi înainte, a lovit o femeie de 60 de ani care traversa strada împing=nd un c\rucior în care se afla un copil de doi ani. Ma[ina nu a oprit dar camerele de supraveghere au înregistrat accidentul iar Peugeot- ul la volanul c\ruia se afla Iustin Iulian Scutaru a fost re]inut în trafic, vinerea trecut\, în jude]ul Neam].
T=n\rul a fost dus în fa]a instan]ei, cu propunere de arestare preventiva pentru 19 zile, s=mb\t\, 16 octombrie. Judec\torii f\lticeneni au stabilit ca mandatul de arestare emis pe numele acestuia dureaza p=na pe data de 4 noiembrie a.c.. F\c=nd calculele, avoca]ii lui Scutaru au semnalat faptul ca în intervalul 16 octombrie – 4 noiembrie sunt de fapt 20 de zile, cu o zi mai mult dec=t poate o instan]a sa se pronun]e asupra unui mandat de arestare pentru un minor, care nu poate dep\[i 19 zile.
În acest context, în recurs, Tribunalul Suceava a admis recursul formulat de Iustin Iulian Scutaru împotriva încheierii Judec\toriei F\lticeni, a casat încheierea îns\, în rejudecare, a admis cererea formulata de Parchetul de pe l=nga Judec\toria F\lticeni [i în rejudecare a dispus arestarea preventiva a lui Iustin Scutaru pentru furt calificat [i conducere pe dxrumurile publice a unui autoturism  f\ra a poseda permis de conducere pentru o perioada de 19 zile, încep=nd cu data de 16 octombrie [i p=na la 3 noiembrie a.c., în loc de perioada 16 octombrie 2010 – 2 noiembrie a.c..
Trei ma[ini furate în trei zile
Pentru a clarifica activitatea infrac]ionala a t=n\rului de 17 ani din F\lticeni, trei inspectorate jude]ene de poli]ie lucreaza intens. Poli]i[tii din Suceava, Neam] [i Ia[i ar urma sa puna cap la cap informa]iile privind n\zb=tiile minorului f\lticenean. La nivelul purt\torilor de cuv=nt ale inspectoratelor de poli]ie jude]ene, tendin]a este de a arunca pisica în ograda vecinului. “Nu este cazul nostru, întreba]i-i pe cei din jude]ul vecin” este un exemplu de r\spuns venit din partea acestora. Ca avantaj, IPJ Suceava îl are în arest pe Iulian Scutaru iar poli]i[tii de la Ia[i sau de la Neam] pot veni oric=nd sa îl audieze, daca apreciaza ca este cazul, pentru infrac]iuni s\v=[ite [i probate pe teritoriul lor de competen]\. P=na acum nu au f\cut-o, semn ca mai au de lucru la probatoriu.
Laurian Lali]ei, proprietarul Peugeot-ului care a provocat accidentul de pe trecerea de pietoni din Ia[i a anun]at în diminea]a zilei de 13 octombrie c\  autoturismul ce îl avea parcat pe strada Vasile Ciurea din localitate a  fost furat.  Vineri, 15 octombrie, poli]i[tii l-au identificat pe Iustin Iulian Scutaru, ca fiind autorul furtului.
Poli]i[tii au stabilit de asemenea ca s\pt\m=na trecut\, t=n\rul Scutaru a fost autorul a înca doua furturi de automobile, un Ford din Roman – jude]ul Neam], [i un BMW din localitatea natal\, F\lticeni. BMW-ul a fost g\sit abandonat în F\lticeni iar Fordul a fost g\sit în comuna Horodniceni, avariat.
În sarcina lui  Iustin Iulian Scutaru a mai fost  re]inut faptul ca a f\cut alimentarea la ma[inile furate în mai multe benzin\rii de pe raza jude]ului Suceava, plec=nd înainte sa pl\teasc\. Pentru aceste fapte, t=n\rul a fost re]inut vineri de poli]i[ti [i a fost prezentat instan]ei cu propunere de arestare sub acuza]ia de furt, judec\torii hot=r=nd ca acesta sa fie arestat pentru 19 zile.
Iustin Iulian Scutaru este unul  dintre suspec]ii principali  în cazul accidentului petrecut joia trecuta pe trecerea de pietoni de la Super Copou din municipiul Ia[i. Accidentul care a fost filmat de camerele de supraveghere din zona releva faptul ca un  autoturism Peugeot 307 de culoare albastru închis a fost cel care a lovit pe trecerea de pietoni un c\rucior de copil condus de o femeie în v=rst\. Femeia de 60 de ani  a  suferit r\ni importante însa copilul, printr-o minune, a sc\pat aproape neatins. Poli]i[tii din Ia[i îl suspecteaza pe  Iustin Iulian Scutaru de producerea accidentului [i încearca sa stabileasca daca el era cel care se afla la volan în momentul producerii accidentului.
Doi martori spun ca Iustin Scutaru conducea ma[ina ce a accidentat femeia [i copilul pe trecerea de pietoni din Ia[i
{eful Poli]iei Municipale Ia[i, comisarul Lucian Mursa, sus]ine ca exista martori care sus]in c\  Iulian Scutaru, tân\rul din F\lticeni acuzat ca a furat autoturismul  Peugeot 307 apar]in=nd lui Laurian Lali]ei din F\lticeni se afla la volanul acestei ma[inii care a accidentat pe o trecere de pietoni din Ia[i o bona de 60 de ani [i pe copilul pe care femeia îl purta într-un c\ru].
Lucian Mursa a declarat ieri ca primele cercet\ri indica faptul ca Iustin Iulian Scutaru se afla la volanul autoturismului. “Ancheta este în curs de desf\[urare, dar avem doi martori care îl indica pe tân\rul din F\lticeni ca fiind la volan în momentul producerii accidentului”, a afirmat comisarul Lucian Mursa.
El a mai spus ca Iustin Scutaru urma sa fie audiat, ieri,  la sediul Poli]iei Suceava de c\tre anchetatorii ie[eni în leg\tura cu accidentul comis în Ia[i, însa audierile au fost amânate câteva zile, întrucât tot miercuri a fost programat recursul tân\rului privind arestarea sa pe 19 zile pentru furtul autoturismului respectiv.
“Cum ast\zi (miercuri – n.r.) a fost programat recursul tân\rului, am decis sa amân\m audierea lui cu câteva zile. Din câte [tiu, recursul formulat de acesta a fost respins, astfel ca el r\mâne în arestul Poli]iei Suceava”, a mai spus comisarul Lucian Mursa.
O bona [i copilul pe care aceasta îl îngrijea au fost lovi]i de un autoturism pe o trecere de pietoni din municipiul Ia[i, [oferul fugind de la locul accidentului, astfel ca poli]i[tii au declan[at cercet\ri pentru identificarea persoanei aflate la volan în seara zilei de joi, s\pt\m=na trecut\, c=nd s-a produs accidentul pe trecerea de pietoni din zona Super – Copou.
Camerele de supraveghere din zona arata cum un autobuz care circula pe prima banda a oprit sa acorde prioritate bonei care împingea c\ruciorul în care se afla copilul însa [oferul autoturismului Peugeot care venea cu viteza pe banda a doua nu a mai oprit la trecere, lovind-o pe femeie [i r\sturnând c\ru]ul în care se afla copilul. Dupa accident, [oferul a disp\rut de la fa]a locului. Din fericire, copilul nu a suferit leziuni grave, însa bona a fost r\nit\, necesitând îngrijiri medicale. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …