Friday , March 1 2024

Soferul care a omorat un copil pe trotuar in Vatra Dornei, arestat la recurs

.
N Tribunalul Suceava a admis vineri recursul `naintat de Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Vatra Dornei `mpotriva m\surii luate de judec\toria local\ de p\strare `n libertate a lui Gheorghe Marius P`slariu, cel care, `n 23 iulie, a c\lcat cu ma[ina un copil de 14 ani, pe trotuar n P`slariu a fost `nc\tu[at [i introdus `n arestul IPJ dup\ ce trei s\pt\m=ni s-a tot fofilat s\ dea declara]ii, invoc=nd felurite motive, de la dureri diferite, la faptul c\ nu are avocat ales n dac\ judec\torii de la Vatra Dornei l-au `n]eles [i l-au l\sat `n libertate, cei de la Tribunalul Suceava au apreciat c\ pentru modul `n care a `ncercat p=n\ acum s\ influen]eze bunul mers al anchetei, Gheorghe Marius P`slariu ar fi mai bine s\ stea `n arest, dec=t s\ `[i fac\ mendrele `n libertate
Gheorghe Marius P`slariu, autorul accidentului mortal de pe strada Foresta din Vatra Dornei, din data de 23 iulie a.c., a c\rui victim\ a fost un copil de 14 ani, a fost arestat vineri, `n urma deciziei Tribunalului Suceava, care a acceptat recursul `naintat de Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Vatra Dornei [i a dispus ca [oferul de 25 de ani s\ fie introdus `n arestul IPJ Suceava pentru o perioad\ de 29 de zile, dup\ `ndelungi t\r\g\n\ri.
Imediat dup\ accidentul care a pus cap\t vie]ii b\iatului care se plimba f\r\ griji cu bicicleta pe trotuar [i a fost lovit de autoturismul Ford condus de Marius Gheorghe P`slariu, acesta din urm\ a c\utat s\ scape de consecin]ele penale ale ac]iunii sale prin tot felul de mijloace, cu toate c\, potrivit estim\rilor organelor de anchet\, individul ar fi avut o concentra]ie alcoolic\ `n s=nge de peste 2 la mie.
Ziarul Obiectiv a ar\tat cum Gheorghe Marius P`slariu s-a tot fofilat `n fa]a anchetatorilor, invoc=nd diverse motive.
La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, propunerea de arestare preventiv\ a Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria Vatra Dornei, emis\ pe numele t=n\rului de 25 de ani, autorul accidentului mortal de pe strada Foresta din Vatra Dornei, a fost respins\ de Judec\toria din localitate. Parchetul a `naintat recurs [i a avut c=[tig de cauz\, la Tribunalul Suceava.
~n data de 23.07.2010, la ora 18.00, pe strada Foresta din municipiul Vatra Dornei, Gheorghe Marius P`slariu, de 25 ani, din localitate, posesor al permisului de conducere categoriile „A, B” din anul 2003, în timp ce conducea un autoturism marca Ford, pe fondul vitezei excesive [i neadaptate la condi]iile de drum, într-o curb\ deosebit de periculoas\ la dreapta, a pierdut controlul volanului, a p\truns pe trotuarul din partea stâng\, loc în care l-a accidentat pe minorul David A. de 14 ani, din localitate, care se deplasa cu o biciclet\ pe trotuar, dup\ care s-a izbit frontal de un stâlp din beton al gardului ce împrejmuie[te o proprietate din zon\.
În urma impactului, b\iatul a decedat pe loc, iar conduc\torul auto a suferit leziuni care au necesitat transportul cu ambulan]a la Spitalul municipal Vatra Dornei, unde i s-a stabilit diagnosticul de „traumatism cranio-cerebral acut deschis cu contuzie cerebral\; epitaxis oprit spontan, traumatism toraco-abdominal [i ambele membre inferioare; plag\ contuz\ genunchi drept; stare de ebrietate”, necesitând pentru vindecare un num\r de 7-10 zile de îngrijiri medicale, fiind transferat apoi pentru consult de specialitate la Spitalul Jude]ean Suceava.
Nu a fost posibil\ atunci testarea cu aparatul etilotest a conduc\torului auto Gheorghe P`slariu deoarece era foarte agitat [i necooperant, dar i s-au recoltat probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, ocazie cu care medicul de gard\ [i personalul medical au constatat c\ cel în cauz\ emana miros de alcool. S-a stabilit ulterior c\ autorul accidentului avea o concetra]ie alcoolic\ `n s=nge de cel pu]in 2 la mie.
~n urma continu\rii cercet\rilor privind accidentul mortal de circula]ie a c\rei victim\ a fost David A., s-a stabilit c\ de la data comiterii accidentului [i pân\ la 05.08.2010 Marius P`slariu s-a internat în mai multe unit\]i spitalice[ti de pe raza jude]elor Suceava [i Ia[i, refuzând s\ dea curs unui num\r de cinci cita]ii procedurale, cu toate c\ în anumite zile s-a aflat la domiciliu, motivând neprezentarea prin lipsa unui ap\r\tor ales.
~n data de 5 august a.c., cel în cauz\ s-a externat din Spitalul Jude]ean Ia[i [i, în dosarul penal întocmit împotriva sa, a fost dispus\ [i confirmat\ începerea urm\ririi penale pentru s\vâr[irea infrac]iunii de „ucidere din culp\”.
La data de 9 august, în jurul orei 09.30, suspectul s-a prezentat la Poli]ie cu ap\r\tor ales [i având în vedere probatoriul existent în dosar, începând cu ora 11.00, împotriva sa a fost dispus\ re]inerea pe o perioad\ de 24 de ore.
În urma prezent\rii de c\tre procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lâng\ Judec\toria Vatra Dornei a lui Gheorghe Marius P`slariu la Judec\toria Vatra Dornei cu propunerea de arestare preventiv\, s-a dispus respingerea propunerii de arestare preventiv\ [i s-a luat m\sura ca suspectul s\ nu p\r\seasc\ localitatea pentru o perioad\ de 30 zile, începând cu data de 9 august [i pân\ la 7 septembrie a.c.
Noroc cu recursul `naintat de procurori, pentru c\ altfel, `n c=teva zile, nu era exclus ca P`slariu s\ fi fost v\zut din nou pe [oselele jude]ului. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Bărbat rănit, după ce s-a răsturnat cu un tractor în fața casei

Joi seara, la ora 20:43, Poliția  Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 de către …