Saturday , November 26 2022

Sinistratii cu doua case din Granicesti trebuie sa-si demoleze vechile locuinte

Alunec\rile de teren din satul Dumbrava,comuna Gr\nice[ti ar putea reap\ree `n cazul unor ploi toren]iale n “Dealul se duce c=te pu]in atunci c=nd plou\ toren]ial, este periculos pentru c\ au anun]at  din nou ploi semnificative [i asta va `nsemna o `nr\ut\]ire [i a situa]iei de aici”, a declarat primarul Gheorghe Nu]u
Primarul comunei sucevene Gr\nice[ti, Gheorghe Nu]u, a declarat c\ patru din cele opt familii c\rora le-au fost ridicate locuin]e noi  ar putea r\m=ne f\r\ imobile dac\ nu-[i vor demola vechile locuin]e. Cert este c\ de[i noile case sunt gata `nc\ din luna decembrie a anului trecut, sinistra]ii refuz\ s\ se mute pe motiv c\ nu pot sta pe `ntuneric, iar casele declarate distruse par acum la fel de solide ca `nainte de a fi lovite de furia dezl\n]uit\ a naturii. Locuin]ele  noi, dup\ cum se [tie, au fost ridicate de compania  Holzindustrie Scweighofer.
Edilul comunei  a spus c\ dup\ inunda]iile [i alunecarea de deal   din vara anului trecut o comisie format\ din reprezentan]I ai Prefecturii, Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\, Inspec]ia `n Construc]ii [i Prim\riei  s-a deplasat `n satul Dumbrava unde au fost f\cute evalu\ri ale pagubelor, reie[ind pe h=rtie faptul c\  la opt gospod\rii se impune reconstruc]ia. El sus]ine c\ la  vremea respectiv\, casele cu pricina erau  grav avariate. iar comisia mixt\ a constatat c\ se impune inclusiv, str\mutarea acestora.  “ Deocamdat\ s-a mutat `nainte de Cr\ciun anul trecut doar patru familii `ns\ au mai r\mas  `nc\ patru familii care `nc\ locuiesc `n vechile case.  Pentru celelalte patru familii nu a fost f\cut\ predarea `ntre Prim\rie [i  viitorii proprietari `ns\ dac\ ace[tia se vor muta trebuie automat s\ demoleze vechile case”, ne-a precizat primarul comunei.
~n satul Dumbrava, casele ridicate de firma austriac\ au st=rnit invidie mai ales c\ patru dintre localnici [i-au ref\cut vechile case unde au tr\it ani buni [i nu se dau du[i . A[a zi[ii sinistra]i sus]in c\ noile imobile  nu au fost racordate la energie electric\ [i nu pot sta pe `ntuneric. Mai mult, locuin]ele  corespund standardului rural [i par a fi  numai bune de case de vacan]\ . ~n aceea[i ordine de idei, primarul Gheorghe Nu]u sus]ine c\ a g\sit  un “sponsor” care se va ocupa de racordarea caselor la energie electric\, preciz=nd c\  acesta din urm\ mai avea de depus c=teva documente la EON dup\ care va `ncepe efectuarea  racordurilor.
Alunec\rile de teren ar putea reap\rea `n cazul unor ploi toren]iale
Edilul comunei , Gheorghe Nu]u a declarat c\ `n cazul unor ploi toren]iale alunec\rile de teren ar putea reapare iar localnicii care nu se dau `n prezent muta]i `n noile case vor fi nevoi]i s\ o fac\. “ C\ alunec\rile nu au mai avut loc, aceasta este o alt\ problem\ `ns\ este un mare pericol pentru case .Este nevoie de studii de fezabilitate [i stabilizarea versantului, investi]ii care cost\ zeci de miliarde de lei vechi,bani de care prim\ria nu dispune. Dealul se duce c=te pu]in atunci c=nd plou\ toren]ial , este periculos pentru c\ au anun]at  din nou ploi semnificative [i asta va `nsemna o `nr\ut\]ire [i a situa]iei de aici . De la alunecare [i p=n\ la cea mai apropiat\ cas\ sunt mai pu]in de 30 metri.”ne-a mai spus primarul comunei. Deocamdat\, `ns\, localnicii sunt mul]umi]i c\ fenomentul s-a oprit. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Patru suceveni au ajuns la spital cu infarct miocardic acut în doar 24 de ore

Aceștia au salvați după ce au primit tratament în cadrul Centrului de Cardiologie Intervențională În …

No comments

  1. Suna mai bine articolul asta! Trebuia sa apara de la inceput in locul celui in care s-au scris numai prostii si minciuni! Daca mai aparea si o fotografie macar cu dealurile alunecate era si mai bine! Imi place sa cred ca pentru domnisoara/doamna reporter Cristina Scortariu aceasta lectie o sa insemne macar putin in cariera de jurnalist!