Thursday , November 30 2023

Severin Tcaciuc a scapat de cinci ani de `nchisoare

Un dosar `n care Severin Tcaciuc a fost condamnat la cinci ani de `nchisoare, a fost trimis spre rejudecare de Tribunalul Harghita n instan]a a admis apelurile formulate de Severin Tcaciuc, colaboratorii s\i Ioan Moro[an, Cristian Socaciu, Radu Tudoreanu, dar [i a patronului Constantin Bujorean, acuza]i c\ acum 11 ani au prejudiciat bugetul  cu peste 500 de milioane de lei vechi
Tribunalul  Harghita a clarificat dosarul vechi din 2003 `n care Severin Tcaciuc, al\turi de  al]i colaboratori ai s\i, printre care fostul director economic al firmelor sale – Ioan Moro[an, directorul comercial Cristian Socaciu, partenerii de afaceri Constantin Bujorean, Ioan Merca[ [i Radu Tudoreanu precum [i angaja]ii Maria Petrescu [i Angela Magope]  fuseser\ condamna]i anterior la ani grei de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\. Cererile tuturor  inculpa]ilor  apelan]i au fost admise, cauza fiind trimis\ spre rejudecare la instan]a de fond – Judec\toria Miercurea Ciuc.
~n acest context, toate condamn\rile pronun]ate  au fost [terse cu buretele, judecarea dosarului care vizeaz\ afaceri ilegale cu combustibil s\v=r[ite acum mai bine  de zece ani, trebuind s\ fie luat\ de la cap\t.
Acum un an, ziarul Obiectiv relata despre Constantin Bujoreanu, om de afaceri sucevean implicat `n tranzac]iile imobiliare cu terenurile ce au apar]inut defunctei firme Zimbru,  care a primit  o condamnare la patru ani de `nchisoare pentru evaziune fiscal\, uz de fals [i `n[el\ciune. Constantin Bujoreanu se afla acum unsprezece ani al\turi de  Severin Tcaciuc [i `mpreun\ cu acesta pusese la cale o modalitate simpl\ [i eficient\ de a c=[tiga bani, v=nz=nd prin benzin\riile proprii solven]i de extrac]ie, combustibil care nu era purt\tor de accize la pre], drept benzin\. Constantin Bujoreanu, patron atunci la SC AUTO OIL SRL din Bosanci, a fost trimis `n judecat\ pentru evaziune fiscal\, `n[el\ciune cu privire la calitatea produselor [i uz de fals. Era vorba despre falsificarea de facturi, v=nzarea c\tre cump\r\torii veni]i cu ma[inile la pompele benzin\riei sale a unor solven]i de extrac]ie, drept motorin\ de cea mai bun\ calitate. ~n data de 19 martie 2003, Constantin Bujoreanu a fost trimis `n judecat\ de c\tre Parchetul de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava pentru s\v=r[irea infrac]iunilor mai sus amintite, `ntr-un dosar amplu, `n care se reg\seau Severin [i Aneta Tcaciuc, Ion Moro[an [i Cristian Socaciu. At=t benzin\riile lui Severin c=t [i cea apar]in=nd cons\teanului s\u, Constantin Bujoreanu, se aprovizionau cu combustibili contraf\cu]i pe care `i justificau `n contabilitate cu facturi false aduse de la SC LINEL IMPEX SRL, unde administratori erau Maria Petrescu [i Ion Merca[, trimi[i de asemenea `n judecat\ pentru fals, `n[el\ciune [i complicitate la evaziune fiscal\.
Procurorii Cur]ii de Apel Suceava au constatat atunci c\ `n calitatea sa de asociat [i administrator la SC AUTO OIL SRL Bosanci `n anii 2000 – 2001, conform `n]elegerii cu Maria Petrescu [i Ioan Merca[, Bujoreanu a `nregistrat `n contabilitate documente justificative false pentru cantitatea de 278.889 litri de motorin\, `n valoare de 3,5 miliarde de lei, `n baza c\rora patronul bos\ncean s-a sustras de la plata obliga]iilor fiscale `n valoare total\ de 528 milioane de lei, la cursul acelor timpuri. ~n plus, Bujoreanu a fost judecat [i pentru c\ a `n[elat cump\r\torii care au achizi]ionat de la sta]ia de carburan]i apar]in=nd SC AUTO OIL SRL Bosanci solvent de extrac]ie, livrat drept benzin\ Premium 2.
De re]inut c\ LINEL IMPEX SRL,  a c\rei administratori erau cei doi  a furnizat `n acela[i scop facturi false [i c\tre SC Seven American Trading SRL Suceava, firma lui Severin Tcaciuc. ~n  acest dosar, Tcaciuc a primit condamn\ri totale de 13 ani de `nchisoare, cinci ani cu executare, fo[tii lui locotenen]i, Cristian Socaciu [i Ioan Moro[an au primit de asemenea pedepse cu `nchisoarea. Socaciu a fost condamnat la c=te patru ani de `nchisoare pentru evaziune fiscal\ [i `n[el\ciune privind calitatea m\rfii, iar Moro[an la c=te doi ani de `nchisoare pentru dou\ infrac]iuni de evaziune fiscal\.
Retrimiterea spre rejudecare a cazului ar putea `nsemna prescrierea acestui dosar, fiindc\ este greu de crezut c\ `ntr-un termen rezonabil, acest caz va fi solu]ionat.
La `nceputul acestui an, Severin Tcaciuc a mai sc\pat `nc\ odat\ printre degetele justi]iei [i a fost pus `n libertate din penitenciar, dup\ ce fusese extr\dat din Austria. Tcaciuc  a folosit prilejul [i plecat rapid din nou `n Austria, unde se afl\ [i acum `n a[teptarea prescrierii faptelor pentru a fost condamnat `n mai multe dosare penale la mai mul]i ani de `nchisoare. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Aprinderea luminilor din Bradul de Crăciun, savurată de mii de suceveni (FOTO – VIDEO)

”Este o atmosferă foarte plăcută aici în piață și urmează ca toată luna decembrie să …

No comments

  1. Nu putem intelege de ce unor astfel de oameni tara asta le mai ofera clementa. Ar trebui modificata si constitutia, ar trebui modificat si codul penal, astfel de fapte nu ar trebui prescrise niciodata, unor astfel de oameni le-ar trebui retrasa cetatenia romana si ar trebui sa le fie interzis pe viata sa mai faca orice fel de afaceri aici, lor si rudelor lor pana la gradul III. Si cred ca nu sunt suficiente nici aceste masuri.
    Cand ma gandesc ca si eu am alimentat de la benzinariile acestor escroci, ma apuca jalea…Astia si toti cei ca ei ar trebui sa infunde puscariile pentru urmatorii 25 de ani. Daca ar fi astfel de pedepse nimeni nu ar mai indrazni sa-si bata joc de oameni.