Friday , October 7 2022

Seri studentesti cu concerte, spectacole, prezentari si proiectii de filme, in Gradina Englezeasca a USV

Serile Studen]e[ti USV vor fi organizate în perioada 8 mai- 7 iunie în gr\dina englezeasc\ a Universit\]ii [i vor cuprinde concerte [i spectacole, prezent\ri [i proiec]ii de filme, prelegeri [i dezbateri publice, precum [i alte activit\]i inedite destinate studen]ilor

Universitatea “{tefan cel Mare” organizeaz\ în perioada 8 mai- 7 iunie o serie de manifest\ri studen]e[ti în aer liber sub egida „Serile Studen]e[ti USV”. Activit\]ile vor avea loc între orele 19:30 [i 21:30 în Gr\dina Englezeasc\ (Corpul D) a Universit\]ii în fiecare sear\, cu excep]ia zilelor de sâmb\t\ [i duminic\. Vor avea loc concerte [i spectacole sus]inute de studen]i, profesori [i invita]i, prezent\ri [i proiec]ii de filme, prelegeri [i dezbateri publice. To]i studen]ii pasiona]i de muzic\, dans, art\ dramatic\ sau alte activit\]i artistice sunt invita]i s\ se înscrie la preselec]ii în perioada 23 aprilie- 4 mai. Ei pot trimite numele, facultatea, num\rul de telefon [i o scurt\ descriere a momentului pe care ar dori sa îl prezinte prin e-mail, la adresa [email protected] Obiectivele acestor manifest\ri sunt îmbun\t\]irea calit\]ii vie]ii studen]e[ti în campusul USV, intensificarea dialogului informal dintre profesori [i studen]i precum [i dezvoltarea unui cadru de cunoa[tere [i colaborare între studen]ii de la facult\]i diferite. Evenimentul este coordonat de prof. univ. dr. Mihai Dimian [i prof. univ. dr. Adrian Graur, în colaborare cu studen]ii reprezentan]i din USV, Departamentul de Comunica]ii [i Tehnologii Informa]ionale [i Radio USV.
“Le mul]umim pe aceast\ cale tuturor celor care au confirmat deja disponibilitatea de a se implica în cadrul acestor manifest\ri [i a[tept\m cu interes noi propuneri [i sugestii. Programul detaliat al activit\]ilor va fi definitivat [i publicat la începutul lunii mai”, anun]\ reprezentan]ii USV.
(Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Dezbatere publică privind traseul centurii Gura Humorului

Centura orașului Gura Humorului va face parte din Autostrada Nordului, dar traseul stabilit de firmele …