Wednesday , February 21 2024

Sacosa cu 300 de milioane de lei vechi, furata din masina mezelariei HARALD

{oferul autoutilitarei care distribuia preparate din carne `n drum spre Gura Humorului, a l\sat portiera ma[inii neasigurat\ n `n timpul `n care acesta a cobor=t s\ lase ceva mezeluri la un magazin din P\ltinoasa, ho]ii au intrat `n ma[in\ [i au furat saco[a `n care se aflau aproape 300 de milioane de lei vechi, bani ce ar fi urmat s\ fie depu[i `n banc\, la Humor n [oferul firmei Harald urma s\ fie supus ieri testului poligraf, pentru a se afla dac\ lucrurile s-au `nt=mplat a[a cum a declarat el n patronul SC Harald Prod SRL, Ion Liteanu nu crede c\ `[i va putea recupera paguba

Aproape 300 de milioane de lei vechi (30.000 RON) au fost sustra[i din autoutilitara apar]in=nd firmei Harald Prod SRL, condus\ de un angajat care, `n drum spre Gura Humorului unde trebuia s\ depun\ banii la banc\, s-a oprit la P\ltinoasa, pentru a l\sa la un magazin c=teva kilograme de mezeluri [i a l\sat portiera ma[inii neasigurat\.
Potrivit informa]iilor furnizate de Inspectoratul de Poli]ie al Jude]ului Suceava  suma respectiv\ se afla `ntr-o saco[\ din plastic a[ezat\ l=ng\ scaunul [oferului.  Poli]i[tii Sec]iei Rurale P\ltinoasa au fost sesiza]i `n cursul zilei  de mar]i de c\tre administratorul SC Harald Prod SRL M\z\n\e[ti, Ion Liteanu, care a anun]at  c\ din autoutilitara firmei, care era parcat\ în fa]a unui magazin din P\ltinoasa, a fost sustras\ o sum\ important\ de bani.
Din primele cercet\ri s-a stabilit c\, în cursul dimine]ii de mar]i, Mihai C., un [ofer al societ\]ii comerciale respective a oprit autoutilitara în fa]a unui magazin din satul P\ltinoasa [i a intrat în incinta magazinului pentru a distribui marf\.
{oferul a l\sat autoutilitara cu motorul pornit [i cu portiera stâng\ neasigurat\ în timpul livr\rii m\rfii, având în autovehicul o saco[\ de plastic în care se aflau cei  aproape 30.000 de lei pe care urma s\ `i depun\ la o unitate bancar\ din Gura Humorului. {oferul s-a întors în ma[in\ dup\ zece minute [i a observat c\ saco[a cu bani disp\ruse din locul în care o pusese [i l-a anun]at telefonic pe administratorul firmei la care este angajat despre dispari]ia banilor. Cercet\rile sunt continuate sub aspectul comiterii infrac]iunii de “furt calificat”, în vederea identific\rii autorilor [i recuperarea prejudiciului.
Patronul SC Harald Prod SRL,Ion Liteanu, a confirmat necazul ce i s-a `nt=mplat, ar\t=nd c\, fiind o firm\ mic\, nu `[i poate permite ca s\ `nchirieze firme de profil pentru transportul valorilor. Pe de alt\ parte, a avut mereu `ncredere `n angajatul s\u, care ani `n [ir a transportat banii rezulta]i din `ncas\ri la banc\ [i nu s-a `nt=mplat niciodat\ vreun incident. Pentru a se curma orice suspiciune, [oferul din ma[ina c\ruia au disp\rut cele 300 de milioane de lei vechi la P\ltinoasa, a fost de acord s\ fie supus aparatului poligraf (detectorul de minciuni). Rezultatele acestui test vor fi f\cute publice `n zilele urm\toare, iar poli]i[tii sper\ ca `n acela[i interval s\ dea de urma ho]ilor.
Dac\ facem un raport `ntre ultima cifr\ de afaceri declarat\, cea aferent\ anului 2010, de c\tre societatea Harald Prod, se poate estima c\ banii disp\ru]i odat\ cu saco[a `n care se aflau `n autoutilitar\, la P\ltinoasa, reprezint\ `ncas\rile firmei pe o jum\tate de lun\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Bărbat de 50 de ani din Nisipitu, băgat după gratii pentru că a omorât o cățea Husky cu o țapină

Luni, 19 februarie, un bărbat de 50 de ani din Nisispitu, comuna Ulma, a fost …

No comments

  1. un sofer papagal