Saturday , November 26 2022

S-a spanzurat dupa ce instanta l-a condamnat pentru abandon de familie

N Ilie Serediuc, de 28 de ani, din Vicovu de Sus nu pl\tise de trei ani pensia alimentar\, dup\ divor], a fost dat `n judecat\ de fosta so]ie, iar instan]a l-a condamnat

Miercuri dup\ amiaz\, `n jurul orei 14.00, poli]ia a fost sesizat\ despre faptul c\ Ilie Serediuc, de 28 ani din ora[ul Vicovu de Sus a fost g\sit spânzurat într-o anex\ de la locuin]a sa.
Din primele cercet\ri s-a stabilit c\ la ora 13.30, Ioan Serediuc din localitate s-a deplasat într-o anex\ a locuin]ei sale cu scopul de a lua de acolo o scar\. Acolo l-a g\sit spânzurat pe fiul s\u. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului municipal R\d\uți, în vederea efectu\rii necropsiei, dup\ care se va dispune procedural.
Ilie Serediuc a divor]at acum c=]iva ani [i a fost obligat de instan]\ s\ pl\teasc\ pensia alimentar\ pentru copilul r\mas `n grija mamei, nu se achitase de aceast\ obliga]ie de mai bine de trei ani. ~n acest fel, s-au acumulat datorii de zeci de milioane de lei vechi pe care b\rbatul nu le-a mai putut achita iar fost so]ie l-a ac]ionat `n instan]\, unde a fost condamnat penal pentru abandon de familie. F\r\ un loc de munc\, f\r\ niciun fel de venit [i cu perspectiva de a merge la pu[c\rie, b\rbatul a decis s\-[i pun\ cap\t zilelor. (N.R.)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …