Thursday , May 23 2024

S-a dat „startul” disponibilizarilor in administratie

.
toate prim\riile din jude]ul Suceava au trebuit sa trimit\, la Agen]ia Na]ionala a Func]ionarilor Publici, p=na în data de 16 august, situa]iile privind noile organigrame prefectul de Suceava, Sorin Popescu, spune ca au fost c=teva situa]ii în jude] în care consiliile locale nu au adoptat organigramele
Disponibiliz\rile în administra]ia publica suceveana au intrat în linie dreapt\. Toate institu]iile trebuiau sa trimita p=na la data de 16 august a acestui an listele cu noile scheme de personal c\tre Agen]ia Na]ionala a Func]ionarilor Publici (ANFP). Noile organigrame ar trebui sa echivaleze cu o „schimbare la fa]\” a prim\riilor, însa realitatea cruda este ca disponibiliza]ii vor îngro[a r=ndurile [omerilor [i nu pentru to]i exista [ansa de a-[i g\si un loc de munca în sectorul privat. Este [i motivul pentru care unele consilii locale nu au adoptat proiectele de hot\r=re privind noile scheme de personal iar acest lucru ar putea avea repercursiuni asupra activit\]ii la toata prim\ria. Prin urmare, la ANFP nu au ajuns noile organigrame de la toate prim\riile, conform potrivit termenului limita impus de Executiv. „Sunt vreo doua cazuri în jude]. Va trebui sa discute din nou în [edin]a de consiliu local proiectele privind restr=ngerea activit\]ii. Cred ca se va rezolva în cursul acestei s\pt\m=ni aceasta problem\”, a declarat prefectul Sorin Popescu. El a l\sat sa se în]eleaga ca este posibil ca prim\riile care nu î[i vor modifica schema de personal dupa noile criterii legale ar putea sa piarda din fonduri.
Pe de alta parte, reprezentantul Guvernului în teritoriu a precizat ca exista [i cazuri în jude] unde nu s-au operat reduceri de personal pentru ca oricum în organigrama existenta era
Prefectul Sorin Popescu
un num\r de posturi mai mic dec=t cel potrivit noilor reglement\ri guvernamentale. {i în aceste c=teva cazuri urmeaza a se analiza ce este de f\cut [i daca mai este sau nu nevoie de încadr\ri. Deocamdat\, spune prefectul de Suceava, nu exista o centralizare a num\rului de func]ionari care a fost disponibilizat de la fiecare prim\rie în parte.
În ce prive[te diponibiliz\rile din cadrul Institu]iei Prefectului – jude]ul Suceava, Sorin Popescu a precizat ca se a[teapta avizul de la ANFP pentru a se pune în aplicare reducerea de personal anun]ata cu ceva timp în urma [i care vizeaza 14 persoane. De asemenea, la Prim\ria municipiului Suceava urmeaza a se reduce mai multe posturi, o mare parte din acestea fiind vacante. Potrivit viceprimarului Viorel Seredenciuc se vor reduce de la Poli]ia Comunitara 33 de posturi ocupate. {eful Poli]iei Comunitare, Viorel Horodenciuc, a explicat ca potrivit prevederilor legale ar trebui sa fie un poli]ist comunitar la mia de locuitori iar cum municipiul Suceava ar avea, conform eviden]elor Direc]iei Jude]ene de Statistica Suceava, aproximativ 107.000 de locuitori, înseamna ca [i num\rul de posturi de la Poli]ia Comunitara ar trebui sa fie de 107. Viceprimarul Viorel Seredenciuc a explicat ca în schema de personal a Poli]iei Comunitare erau circa 160 de posturi, dar o parte erau vacante [i prin urmare, doar 33 de posturi ocupate vor trebui sa se reduc\. În cursul zilei de ast\zi va avea loc o testare, însa nu to]i poli]i[tii comunitari s-au înscris la aceasta. De men]ionat ca [i în alte structuri ce ]in de prim\rii vor fi operate reduceri tot dupa criteriul „un angajat la mia de locuitori”, cum ar fi birourile de eviden]a a persoanelor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur s-a întâlnit cu fermierii în piața din Arbore: Trebuie ajutați să își vândă mai bine produsele

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost miercuri de dimineață în piața de la Arbore, …

No comments

  1. Pacat ca ai o asemenea parere despre bugetari.Se vede ca esti din afara sistemului.Intr-adevar nu exista padure fara uscaturi ,dar nu trebuie bagati toti in aceeasi oala!

  2. imi pare rau de ei ca oameni dar si-au batut joc ani in sir de serviciul lor. cu cat mai putini bugetari, cu atat mai bine!