Protest spontan al angajatilor din Finantele sucevene

reportersite
13 octombrie 2010, 21:31

Liderul de sindicat al SNFP Suceava, Silviu Onutu

ieri, pe holul Trezoreriei Suceava, zeci de angaja]i ai Direc]iei Generale a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava au întrerupt lucrul [i au f\cut un protest spontan în solidaritate cu colegii lor din ]ara n liderul sindical Silviu Onu]u a declarat ca nemul]umirile oamenilor sunt perfect justificate dat fiind faptul ca sunt mul]i angaja]i care au salarii de mizerie [i responsabilit\]i foarte mari „Sunt salarii cu care nu se poate tr\i. 70% dintre salaria]ii DGFP Suceava au salarii între 420 [i 700 – 800 de lei”, spune liderul sindical al Sed Lex din cadrul DGFP Suceava, Gheorghe Tudosc\

O parte dintre angaja]ii Direc]iei Generale a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava au întrerupt activitatea, ieri, în jurul orei 14.00. Aproximativ 80 de salaria]i s-au adunat în holul de la intrarea în institu]ie, în zona Trezoreriei. Salaria]ii au protestat în lini[te [i au ie[it apoi în fa]a institu]iei. Timp de aproape doua ore, salaria]i din diferite servicii ale DGFP [i de la Trezorerie [i-au manifestat public nemul]umirea din cauza deciziei de a nu mai primi stimulentele financiare. Protestul lor a fost f\cut în solidaritate cu cele ale colegilor de breasla din alte jude]e ale ]\rii, precum [i de la nivel central.

Majoritatea protestatarilor sunt membri în cadrul Sindicatului Na]ional al Func]ionarilor Publici [i în Sed Lex. Liderul de sindicat al SNFP Suceava, Silviu Onu]u, a declarat că finan]i[tii cer sa se renun]e la diminuarea cu 25% a salariilor, sa se reintroduca sistemul de stimulente acordate din fondurile atrase la bugetul de stat, [i sa se asigurare protec]ia juridica a func]ionarului public. „Sunt colegi de-ai mei care au salarii între 400 [i 700 de lei. Avem un proiect de statut al func]ionarului public în care  sunt elemente prin care se va putea asigura o reprezentare juridica [i o protec]ie reala a func]ionarului, care nu exista în prezent”, a spus Silviu Onu]u, ad\ug=nd ca mitingul spontan nu a afectat activitatea DGFP Suceava. Liderul sindical nu exclude organizarea unei greve generale în cadrul sistemului de finan]e, urm=nd a se vedea în cursul zilei de ast\zi ce decizii se vor lua la Bucure[ti.

[poll id=”18″]

Lider sindical al Sed Lex din cadrul DGFP Suceava, Gheorghe Tudosc\, a spus că salaria]ii din Finan]e sunt cei care aduc bani la bugetul de stat, dar au cele mai mici salarii. „Sunt salarii cu care nu se poate tr\i. 70% dintre salaria]ii DGFP Suceava au salarii între 420 [i 700 – 800 de lei”, a mai spus liderul sindical. El a precizat ca au fost discu]ii pe la Bucure[ti cu privire la stimulentele acordate angaja]ilor din veniturile suplimentare atrase la buget din execut\ri silite sau v=nz\ri ale bunurilor confiscate, însa concluzia lui Gheorghe Tudosca a fost ca „am vorbit cu pere]ii”. „Nu este corect ca sa avem salarii de mizerie în condi]iile în care [tim foarte clar ca în primele luni ale acestui an am încasat la bugetul de stat cu 12,5% mai mult dec=t în primele luni ale anului 2009. Sa nu creada cineva ca poate fi trimis un func]ionar sa combata evaziunea fiscala cu un salariu de 500 de lei”, a mai spus Gheorghe Tudosc\, accentu=nd pe faptul ca stimulentele care le primeau angaja]ii DGFP nu era din fondul de salarii, ci în func]ie de realiz\rile din fiecare luna [i sumele suplimentare atrase la buget în fiecare lun\. Potrivit liderului sindical, în cursul zilei de luni se va stabili la Bucure[ti o data cu privire la intrarea în greva generala a fucn]ionarilor din sistemul fiscal. Gheorghe Tudosca atrage aten]ia asupra faptului ca acest lucru are repercursiuni foarte grave pentru ca nu se mai pot face nici încas\ri [i nici pl\]i c\tre o institu]ie sau alta, indiferent de care ar fi sau de cine ar apar]ine. „Am mai f\cut cu vreo zece ani în urma o greva generala [i dupa trei zile, premierul de atunci, Mugur Is\rescu a dat o ordonan]a de urgen]a ca se dubleaza salariile. Din p\cate a ajuns dupa pu]in timp N\stase premier [i a anulat ordonan]a, trimi]=ndu-ne la Is\rescu ca ne dea banii”, a declarat Gheorghe Tudosc\. Potrivit acestuia, data intr\rii în greva generala va fi stabilita în intervalul 22 – 27 octombrie, motivul fiind acela ca în fiecare lun\, în acest interval de timp se colecteaza cei mai mul]i bani la buget, uneori sumele colectate put=nd ajunge [i la 80% din cele la nivel lunar.

{i sindicatul salaria]ilor din DGFP Boto[ani sus]ine revendic\rile ini]iate de angaja]i din Ministerul Finan]elor Publice [i ANAF. Sindicatul din DGFP Boto[ani a întocmit o scrisoare prin care sus]in ac]iunea spontana a angaja]ilor din MFP. Liderul sindical Andrei Paramanov arata în scrisoare ca liderii vor merge luni la Bucure[ti urm=nd sa stabileasca daca se va intra în greva daca nu li se solu]ioneaza revendic\rile.

Sute de angaja]i din Ministerul Finan]elor Publice [i ANAF protesteaza în holul ministerului pentru ca nu au primit sporurile de doua luni. Angaja]ii din Ministerul Finan]elor care protesteaza pentru ca nu au primit sporurile salariale au urcat pe holul de la primul etaj al institu]iei, unde se afla cabinetul ministrului Gheorghe Ialomi]ianu, iar num\rul acestora a ajuns la c=teva sute. Salaria]ii din sediul central al Ministerului Finan]elor, dar [i din Agen]ia Na]ionala de Administrare Fiscala reclama ca dupa eliminarea sporurilor veniturile lor au sc\zut drastic, dupa ce anterior salariile de baza le-au fost reduse cu 25 la sut\. (Dan PRICOPE)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. una comerciant (anonim) 14/10/2010 la ora 10:42 -

    da vai de capullor saraci finantisti. ei o invatat mult bani de mult timp si acuma nu mai poate trai. spuneti mi varog care finantist nu tine evidente contabilitati vreo cateva firma si nu incaseaza milionele. sau care finantisti intoarce mainele goal din un controale ( 1 control pe zi 2 milioane cubuk garantat)?ei format un mafia intre ei nemaivazut si asta doar comercianti stie.acuma dupa atata miede firma dus la faliment si milioane de oameni a ajuns la foamete.doar din domnelor lipseasca luxul si nu convine lor.pt finantisti salari oricum un nimica de tot eli are alta venituri bunicel stati linistita.tara asta chiar ei adus la vale cu mofturilor si abuziurilor trebuie si ei suporta greutatele cu totea lumea.eli sunt cel mai bogat functionar de stat la orunde in tara asta.si aceas timp