Tuesday , June 18 2024

Proces de insolventa pentru firma “Bun Construct”

Firma Iftode Universal SNC a cerut declan[area procedurii de insolven]\ fa]\ de firma de construc]ii “Bun Construct”. Cererea a fost depus\ la Tribunalul Suceava `n urm\ cu o lun\, dar fiind vacan]\ judec\toreasc\, instan]a a am=nat judecarea dosarului p=n\ `n cursul lunii septembrie. Firma “Bun Constrcut”, cu sediul `n cartierul George Enescu, pe Aleea Saturn, `n blocul E 14, datoreaz\ firmei administrat\ de Sorin Iftode suma de 80.815 lei,16 lei. Debitul decurge dintr-un contract `ncheiat `ntre cele dou\ societ\]i `n cursul anului 2008 privind livrarea unor m\rfuri. Au urmat celelalte proceduri de v=nzare-cump\rare propriu-zis\, emiterea de facturi care au fost recunoscute de SC Bun Construct printr-un CEC. Aici apar `ns\ problemele, pentru c\, atunci c=nd reprezentantul SC Iftode Universal SNC s-a prezentat la banc\ pentru a `ncasa datoria de la SC Bun Constrcut SRL, fila CEC i-a fost refuzat\ la plat\ “din lips\ total\ de disponibil”. Conform actelor anexate la dosar, debitoarea a fost notificat\ `n repetate r=nduri cu privire la obliga]ia de plat\, `ns\ debitul nu a fost stins [i, prin urmare, SC Iftode Universal SNC a considerat c\ este cel mai bine s\ recurg\ la procedura insolven]ei pentru a-[i recupera datoria. (D.P.)

Vezi si

A început modernizarea străzii Luceafărului din cartierul George Enescu

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat deschiderea unui nou șantier în zona George Enescu, …

No comments

 1. Normal!
  Rusine firmei Bun Construct ci administratorului ei Bunduc Constantin !
  Dragii mei ziaristi, am o intrebare la voi daca puteti sa-mi raspunde-ti ?
  STITI CUM IL CHEAMA PE PRESEDINTELE TRIBUNALULUI SUCEAVA ?
  Nu stiti, Doru Bunduc !
  Nu vi se pare nimic asemanator intre numele administratorului de la Bun Construct si Presedintele Tribunalului ?
  Mai aveti de invatat!
  Nu stiti nimic, va spun eu, RUDELE DE SANGE NU SE FREACA INTRE ELE !!!

error: