Friday , December 1 2023

În 2026, campusul USV de la Moara va avea încă două sedii de facultăți

Construcția unui mega cămin studențesc cu 800 de locuri pare a fi doar începutul pentru lucrările de la campusul universitar de la Moara. Două centre de învățământ – aceasta este titulatura oficială, ele fiind de fapt, clădiri separate pentru facultățile/specializările din cadrul facultăților de inginerie – vor fi construite, cel mai probabil din partea a doua a anului viitor. Asta pentru că licitația recent lansată pe SEAP nu se referă doar la „execuție lucrări”, ci și la serviciile de proiectare – proiect tehnic și detalii de execuție, dar și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor – iar asta va dura mai mult timp.

Cu alte cuvinte, și în cazul fericit în care licitația va fi atribuită la finele anului sau în prima parte a lui 2024, probabilitatea demarării lucrărilor înainte de toamna lui 2024 este simbolică. Care sunt însă obiectivele de investiții de la viitorul campus de la Moara (Campus II, cum figurează în unele documente)? Primul este un „Centru de învățământ în domeniul mecanic” și al doilea este un „Centru de învățământ în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic”.

Pe partea de proiectare, cerințele USV sunt și pentru documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. (DTAC), inclusiv proiecte de specialitate în conformitate cu avizele în vigoare -, verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, elaborare certificat energetic care să fie anexă la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmirea unui raport la terminarea execuției lucrărilor permanente și, la final, proiectul „as-built” pentru ambele obiectivele de investiții.

Termenul de execuție al lucrărilor va fi de maxim 24 de luni, orice ofertă având o durată peste acest termen urmând a fi descalificată. De asemenea, având în vedere că licitația are criteriu de atribuire „cel mai bun raport calitate – preț”, termenul de execuție constituie și un subcriteriu de punctaj foarte important: 50% din punctaj fiind dat de termenul mai scăzut de execuție față de cele 24 de luni preconizate. O pondere de 10% din punctajul ofertelor va fi dată de perioada de garanție a lucrărilor care trebuie să fie de  cel puțin 36 de luni, orice ofertă sub acest termen urmând a fi escalificată. Este una din rarele licitații în care termenul de execuție al lucrărilor este punctat mai mult decât prețul, componenta financiară a ofertei având doar o pondere de 40% în punctaj (s.red.).

Valoarea cumulată estimată pentru realizarea celor două noi sedii de facultăți pe care USV vrea să le facă la campusul de la Moara (inclusiv cheltuielile de proiectare) depășește echivalentul a 13 milioane de euro fără TVA (65.651.555,06 lei) iar sumele estimate la fiecare din cele două în parte fiind aproape egale: 32.795.535,33  lei fără TVA pentru „Centru de învățământ în domeniul mecanic” și 32.856.019,73  lei fără TVA pentru „Centru de învățământ în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic”.

Doar o singură firmă bistrițeană cu mai mulți asociați suceveni se încumetă să facă „Centrul de învățământ în domeniul mecanic

Corpurile de clădire de la viitorul „Centru de învățământ în domeniul mecanic” vor avea mai multe tronsoane cu un specific diferit. Tronsonul A va fi cu spații de învățământ și cercetare de tip „Laborator”: Termotehnică; Cercetare CERCMAT și Tratamente Termice; mecatronica automobilelor; bazele ingineriei autovehiculelor și transmisii pentru autovehicule; autovehicule electrice, hibride și pe hidrogen; calcul și construcția autovehiculelor; toleranțe și control dimensional; sisteme de acționare hidro-pneumatice și automate ale autovehiculelor; vibrații mecanice, dinamica sistemelor mecatronice; mecanisme; rezistența materialelor, contact și microcontact; mecanica fluidelor și mașini hidraulice; fizică; senzori, achiziție de date și sisteme automate; cercetare tribologie; chimie, combustibili și protecția mediului; organele de mașini și tribologie; metode numerice. proiectare asistată, modelare simulare și optimizare; știința și ingineria materialelor și materiale avansate; mecanică și biomecanică; dispozitive tehnologice; scule așchietoare; infografică; desen tehnic și geometrie descriptivă. La parter în tronsonul A sunt dispuse laboratoare care presupun amplasarea de echipamente grele. Accesul în clădire este supravegheat de portar în a cărui încăpere sunt dispuse monitoarele sistemului de supravheghere antiefracție și de protecție la incendiu.

Corpul B va fi destinat pentru învățământul mecanic și va include următoarele funcțiuni: Atelier Lăcătușerie și montaj; Atelier Sudură; Atelier Tinichigerie; Laborator mașini cu comandă numerică; Atelier Vopsitorie; Laborator conducere auto; Elemente constructive ale echipamentelor electromecanice; Diagnosticarea și repararea sistemelor mecanice, electrice și electronice ale autovehiculelor. Accesul în clădire va fi supravegheat de portar în a cărui încăpere sunt dispuse monitoarele sistemului de supravheghere antiefracție și de protecție la incendiu.

Corpul C al clădirii de la viitorul „Centru de învățământ în domeniul mecanic” va fi „Hala” care va include spații precum: Laborator de cercetare. Diagnosticarea, încercarea și omologarea autovehiculelor; Laborator Motoare cu Ardere Internă 1; Prelucrări prin deformare plastică la rece; Dinamica autovehiculelor; Robotică; Laborator Mașini-unelte cu comandă numerică; Laborator Mașini-unelte și Bazele așchierii; Laborator Tehnologia materialelor; Laborator Metrologie 3D/avansată; Laborator Tehnologii de Fabricație; Oboseala materialelor și Mecanica Ruperii. Tronsonul C, „hala” va adăposti laboratoare cu utilaje grele care pot produce zgomot în funcționare. De asemenea, pe fațada de vest, o travee este prevăzută pentru aparatul de acces pentru vizitatori și pentru personal, fiind dotat cu vestiare separate pe sexe. Această travee va avea o supantă destinată unei săli de așteptare dotată cu grupuri sanitare pentru vizitatori. Clădirea se va dota cu toate tipurile de instalații interioare și se va racorda la utilitățile de tip urban existente la limita de proprietate sau proprii, realizate prin grija beneficiarului final cum este gospodăria de apă pentru incendiu.

Corpul D (regimul de înălțime va fi doar P^1) va fi spațiul tehnic care include „Camera pompe”, tabloul electric general și centrala termică, aceasta din urmă fiind amplasată la parter și va fi utilizată atât pentru producerea apei calde, cât și pentru agentul termic necesar încălzirii spațiilor.

Corpurile de clădire vor fi accesibile de la nivelul parterului. Intrările pe nivelurile celor 4 corpuri conduc către coridoare de circulație. Încăperile nivelurilor sunt dispuse în simplu tract față de un culoar longitudinal. Clădirea va respecta standardul NZEB (clădiri cu consum energetic aproape zero) și va depăsi cerintele standardului cu 20%.

Din câte se pare, dacă nu vor fi probleme deosebite care să necesite reluarea licitației, la viitorul „Centru de învățământ în domeniul mecanic” lucrările vor fi executate de firma bistrițeană Frasinul care a depus singura ofertă, în asociere cu mai multe societăți din Suceava, inclusiv trei subcontranctanți declarați care au de asemenea sediul în Suceava.

Concurență la licitația pentru „Centru de învățământ în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic

De asemenea, și corpurile de clădire de la viitorul „Centru de învățământ în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic” vor avea drept unul dintre obiectivele principale cel de conformare energetică a clădirilor proiectare la cerintele NZEB (-20%). Ca și în cazul prevcedentului centru, și acesta va avea mai multe tronsoane cu un specific diferit.

Tronsoanele A^B sunt pentru „Învățământ” și „Administrativ” și includ: Amfiteatre și săli de seminar; Laboratoare instruire practică; Biblioteca: depozit de carte tehnică și sală de lectură; Birouri management, secretariat, sală reuniuni, arhivă; Birouri personal didactic și de cercetare; Spațiu socializare și recreere de tip „Book Cafe”.

Tronsonul C este destinat poentru „Ateliere și Laboratoare Service Auto” și va include: Laborator Stație ITP; Atelier Tinichigerie; Atelier Sudură; Laborator Tuning; Laborator Diagnosticare, etc. Tronsonul D este destinatr pentru spații tehnice.

Corpurile de clădire vor fi accesibile de la nivelul parterului. Intrările pe nivelurile celor 4 corpuri conduc către coridoare de circulație. Încăperile nivelurilor sunt dispuse în simplu tract față de un culoar longitudinal. De asemenea, ca la precedentul centru, și în cazul celui de-al doilea acces la circulațiile pe verticală în cazul celor 2 corpuri P+4 se va face prin noduri alcătuite din case de scări închise și lifturi adaptate dimensional și funcțional persoanelor blocate în scaun rulant. La fiecare nivel, în vecinătatea nodurilor de circulație pe verticală sunt dispuse grupurile sanitare deparate pe sexe, inclusiv pentru persoane cu dizabilități.

La viitorul „Centru de învățământ în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic” va fi, cel puțin așa pare, mai mult de analizat deoarece nu doar firma bistrițeană Frasinul (în asociere cu trei firme din Suceava și trei subcontranctanți suceveni) a depus o ofertă, ci și o altă firmă bistrițeană – Far Foundation – având mai mulți asociați și subcontractanți cu sediile în județele Bacău, Bistrița-Năsăud și Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Astăzi, de Ziua Națională, paradă și expoziție de tehnică militară, cu participarea a sute de militari. Programul manifestărilor

Astăzi se împlinesc 105 ani de la proclamarea la Alba Iulia, de către cei 1228 …