Monday , February 6 2023

Tag Archives: groapa ecologica

Primaria Suceava va contribui cu 4,5 milioane de lei la noua groapa ecologica

Pentru rezolvarea problemei depozit\rii gunoiului menajer produs `n municipiul Suceava va trebui ca `n urm\torii trei ani s\ contribuie de la bugetul local cu peste 4,5 milioane de lei. Banii care vor fi colecta]i din taxele [i impozitele sucevenilor urmeaz\ a fi utiliza]i pentru acoperirea unor cheltuieli privind realizarea unei …

Mai mult »

Primaria Suceava va plati in urmatorii trei ani aproape un milion de euro pentru groapa ecologica de deseuri de la Moara

~n [edin]a lunar\ a Consiliului Local Suceava va fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii un proiect de hot\r=re privitor la participarea financiar\ a municipalit\]ii la proiectul jude]ean de gestionare integrat\ a de[eurilor. Municipiul re[edin]\ de jude] este prins `n proiect cu amenajarea depozitului ecologic de de[euri menajere de la Moara, …

Mai mult »