Tuesday , March 5 2024

Preiffer si TMUCB – cele doua firme care se ocupa cu lucrarile ISPA – nu vor mai incasa niciun ban pana nu refac carosabilul pe strazile pe care au lucrat

.
„Refacerea carosabilului dupa efectuarea lucr\rilor ISPA r\m=ne o problema [i, dupa cum am mai spus, a[a ceva nu mai toler\m”, a declarat edilul [ef, Ion Lungu
Primarul municipiului Suceava împreuna cu reprezentantul firmei de consultan]a Eptisa au stabilit sa sanc]ioneze cele doua firme care se ocupa cu lucr\rile ISPA [i, implicit, cu readucerea carosabilului la starea ini]ial\.
Dupa o alta s\pt\m=na care s-a încheiat, la comandamentul de ieri s-a constatat ca lucr\rile de refacere a carosabilului în urma lucr\rilor efectuate de firmele de construc]ii nu au mai avansat în niciun chip.
Cu toate ca Lungu nu a pierdut niciun prilej, c=nd era vorba despre lucr\rile ISPA, pentru a aminti firmelor de construc]ii ca pune un accent deosebit pe lucr\rile de readucere a carosabilului la starea ini]ial\, at=t reprezentan]ii firmei TMUCB, c=t [i Pfeiffer, de[i î[i luasera angajamentul ca vor ]ine seama de acesta, rezultatele la fa]a locului sunt contrare.
De aceea, pentru a fi sigur ca lucr\rile se vor termina în regula [i str\zile nu vor fi l\sate ca dupa potop, Ion Lungu împreuna cu firma de consultan]a Eptisa au c\zut de acord ca sa blocheze pl\]ile c\tre firmele de construc]ii p=na acestea vor finaliza lucr\rile a[a cum ar trebui.
„Refacerea carosabilului dupa efectuarea lucr\rilor ISPA r\m=ne o problema [i, dupa cum am mai spus, a[a ceva nu mai toler\m. De aceea, cu reprezentantul firmei de consultan]a Eptisa, am decis sa bloc\m pl\]ile la firmele de construc]ii. P=na nu repara str\zile [i, pe l=nga acestea, [i defec]iunile pe care le-au produs la iluminatul public, nu vor primi niciun ban”, a declarat edilul [ef, Ion Lungu.
De[i unele str\zi pe care s-au efectuat lucr\ri de modernizare pe componenta de apa sau canalizare vor fi din nou asfaltate, par]ial sau în întregime, cu bani din fonduri europene, autorit\]ile locale vor ca, potrivit normelor prev\zute în contract, firmele care se ocupa cu lucr\rile ISPA sa lase carosabilul în stare func]ional\.
[poll id=”11″] De asemenea, edilul [ef a mai men]ionat ca nu contesta calitatea lucr\rilor executate de angaja]ii celor doua firme la re]elele de apa [i canalizare, ci doar de lucr\rile de readucere a carosabilului la starea ini]ial\.
„Daca lucrurile s-au mi[cat, iar firma Pfeiffer este pe finalul lucr\rilor în ceea ce prive[te lucr\rile pe care le mai au de executat la termen pe componenta de canalizare [i firma TMUCB, din c=te am observat, a lucrat destul de bine s\pt\m=na trecut\, problema însa r\m=ne la refacerea carosabilului”, a ad\ugat Lungu. (Iulia GU{|)

Vezi si

Trei asocieri de firme de construcții și proiectare din Suceava vor să modernizeze strada Dobrilă Eugen

Prima dată când Primăria Suceava ține o licitația pentru proiectare și execuție a lucrărilor de …

No comments

  1. Domnule Primar ,de ce nu ati procedat la aceasta masura din prima plata ,ca parte o conditiilor contractuale????!!!!de ce ia-ti tolerat sa batjocoreasca acest oras si cetatenii intr-o neglijenta dusa la paroxism???