Saturday , December 2 2023

Peste un kilogram de cannabis descoperit de politistii suceveni intr-o masins a lotului “Iova”

N `n ma[ina unuia dintre inculpa]ii implica]i `n dosarul “Iova” a fost g\sit un pachet ce con]inea 1.141,5 grame de cannabis n Alexandru Nagy a fost re]inut din nou, urm=nd s\ fie prezentat Tribunalului `n cursul zilei de azi

Dosarul “Iova” se complic\ dup\ ce poli]i[tii au descoperit un pachet ce con]inea fibr\ vegetal\ m\cinat\, `n unul din cele cinci autoturisme re]inute `n cazul privind gruparea infrac]ional\ organizat\, specializat\ `n traficul interna]ional [i intern cu ]igarete de provenien]\ ilicit\ pe rela]ia Ucraina – Rom=nia [i Republica Moldova – Rom=nia, re]ea destructurat\ la sf=r[itul s\ptam=nii trecute.
Potrivit Poli]iei Jude]ene Suceava, la perchezi]ia bagajelor personale ce se aflau `n portbagajul autoturismului marca Volkswagen Golf cu num\rul de `nmatriculare MS 59 DAE apar]in=nd `nculpatului Adrian Dumitru Eftin, a fost descoperit un pachet care con]inea fibr\ vegetal\ m\cinat\, iar în urma analizelor de laborator s-a stabilit c\ în pachet se afla cantitatea de 1.141,5 grame de cannabis sativa.
Poli]ia Suceava precizeaz\ c\ în acest caz se continu\ cercet\rile pentru stabilirea provenien]ei cantit\]ii de cannabis. Totodat\, printr-o rezolu]ie dat\ ieri `n acest dosar penal, s-a `nceput urm\rirea penal\ `mpotriva inculpatului Alexandru Nagy, pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de introducere `n ]ar\ [i de]inere de droguri de risc, dispun=ndu-se re]inerea acestuia pe o perioad\ de 24 ore, urm=nd a fi prezentat azi Tribunalului Suceava.
În acest caz de contraband\ de ]ig\ri nou\ persoane au fost re]inute sâmb\t\ [i ulterior arestate preventiv pentru 29 de zile de Tribunalul Suceava, fiind suspectate c\ fac parte dintr-o grupare infrac]ional\ organizat\, specializat\ în traficul interna]ional [i intern pe rela]ia Ucraina – România [i Republica Moldova – România.
Curtea de Apel Suceava a respins, miercuri, ca nefondate recursurile la m\sura arest\rii preventive f\cute de Pl\cint\ Gheorghe, Mihail Mihai [i Ioan Sava, astfel c\ ace[tia r\mân în arest.
De asemenea, va fi cercetat în arest [i Paul Iova, zis Ion Petri[or, organizatorul concursului “Miss Piranda”. Potrivit anchetatorilor, acesta este, de altfel, unul din liderii re]elei de contraband\ cu ]ig\ri din Ucraina [i Republica Moldova.
Totodat\, instan]a a admis recursul [i a revocat m\sura arest\rii preventive în cazul lui Mihai Vicovanu, Constantin Varga, Dumitru Adrian Eftin, Cristinel {oitu [i Alexandru Nagy. În cazul lui Constantin Varga a fost dispus\ m\sura oblig\rii de a nu p\r\si ]ara pentru o perioad\ de 24 de zile.
În acest caz, Poli]ia Jude]ean\ Suceava a avut sprijinul Direc]iei Generale de Informa]ii [i Protec]ie Intern\ [i S.R.I., iar în urm\ cu o s\pt\mân\ a fost organizat\ o ac]iune de prindere în flagrant a membrilor grup\rii.
Anchetatorii au aflat c\ la depozitul din Bucure[ti de]inut [i utilizat de membrii grup\rii infrac]ionale condus\ de Ioan Sava [i Paul Iova [i specializat\ în traficul cu ]ig\ri de contraband\ s-a primit o important\ cantitate de ]ig\ri livrat\ de un alt membru al grup\rii.
Astfel, s-a intervenit simultan în loca]iile în care se aflau membrii grup\rii, fiind depistat\ 1.957.360 de buc\]i ]igarete de provenien]\ extracomunitar\.
Urmare a celor constatate, la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava au fost duse 13 persoane, dispunându-se re]inerea pe o perioad\ de 24 de ore a nou\ dintre suspec]i, care ulterior au fost aresta]i.
Poli]i[tii au ridicat în vederea cercet\rilor un num\r de 97.868 de pachete cu ]ig\ri, cu o valoare de pia]\ de 880.812 lei, au fost indisponibilizate cinci autoturisme cu valoare de pia]\ de 210.000 euro, 30 de telefoane mobile, 92.959 lei [i 6.380 euro. (Cezar P|UN)

Vezi si

Drapel impresionant, desfășurat în fața Cazinoului din Vatra Dornei

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Tricolorul a fost arborat pe Cazinoul din …