Wednesday , October 5 2022

Peste o mie de c=ini se chinuie `n adapostul mizerabil din lunca Sucevei

~n ad\postul, care era prev\zut pentru cel mult cinci sute de c=ini, sunt acum `n jur de 1.200-1400 de c=ini n nici m\car angaja]ii Administra]iei Domeniului Cublic, care se ocup\ de ad\post nu mai [tiu num\rul exact al animalelor de pe malul Sucevei n pentru c\ nu mai sunt locuri `n cu[ti, o parte din c=ini se plimb\ liberi `n jurul ad\postului n dac\ `n urm\ cu trei – patru ani lucrau opt oameni la serviciul de ecarisaj acum mai sunt cinci angaja]i, pl\ti]i cu salarii de mizerie


Peste o mie de c=ini comunitari se chinuie, zilnic, `n ad\postul de animale amenajat cu peste cinci ani `n urm\ `n lunca Sucevei. Condi]iile `n care animalele sunt ]inute sunt absolut mizerabile, duhoarea care r\zbate de la animale f\c=nd cu brio concuren]\ celei de la sta]ia de epurare a ora[ului, aflat\ la vreo dou\ – trei sute de metri distan]\.
Num\rul acestora nu mai este [tiut cu certitudine nici de cei care ar trebui s\ se ocupe de a[a ceva. Directorul Administra]iei Domeniului Public, Marian Andronache, a declarat c\ sunt aproximativ 1.200 de c=ini comunitari `n acel ad\post. ~n schimb, una din angajate ne-a spus c\ num\rul patrupedelor a ajuns la 1.400, `ns\ ne-a spune ulterior c\ informa]iile oficiale le d\ doar directorul.
Probabil c\ diferen]a de la 1.200 la 1.400 o reprezint\ c=inii care nu stau `n cu[ti, ci pe afar\. Sunt l\sa]i liber [i latr\ la orice ma[in\ care trece prin zon\. Din fericire, nu sunt multe ma[ini [i nici prea mul]i oameni care se avertureaz\ an acele zone, mirosul pestilen]ial fiind un vecin greu de suportat, motiv pentru care oamenii se feresc de vizite prea dese.
De cum `ndr\zne[te cineva s\ ias\ din ma[in\, zeci de c=ini `ncep s\ se adune [i latr\ `ntruna. „Din fericire nu a fost mu[cat nimeni”, ne dau asigur\ri unii angaja]i de la Domeniul Public dup\ care tot ei ne spun [i secretul pentru care c=inii nu au mu[cat pe nimeni: animalele primesc `n fiecare zi hran\ [i ap\. Nu e chiar mare lucru, `ns\ iubitorii de animale `[i fac o datorie mai mult de suflet [i vin, periodic, cu sume de bani cu care s\ poat\ cump\ra [i transporta m=ncare. ~n plus, c=inii s-au mai obi[nuit cu angaja]ii de la serviciul de ecarisaj [i, c=t\ vreme ace[tia sunt `n zon\, nu au nicio problem\ cu al]i oameni afla]i `n trecere. Continu\ s\ latre iar senza]ia pe care o hait\ de 15 – 20 de c=ini o provoac\ nu este din cele mai pl\cute, ba din contr\. Ceva mai periculo[i sunt, dup\ cum ni s-a explicat, c=]iva c=ini care la prima vedere par mai lini[ti]i [i nu se agit\ din prima s\ latre cu restul haitei.
Chiar dac\ mizeria este peste tot, c=inii care sunt l\sa]i `n libertate o duc mai bine dec=t cei peste o mie care sunt chinui]i, `ngr\m\di]i, `n cu[ti. Cei care stau `n libertate latr\ pe l=ng\ pu]inii oameni care ajung pe acolo, alearg\ dup\ ma[ini, dar niciodat\ nu p\r\sesc arealul pentru c\ mereu au la dispozi]ie o surs\ de hran\.
Mult mai chinuite sunt patrupedele din cu[ti. Nu au libertate iar singurul lucru care `i `mpiedic\ `n a se sf=[ia `ntre ei este faptul c\ primesc, regulat, m=ncare, mai bun\ sau mai proast\. Din c=nd `n c=nd, parc\ pentru a mai prinde puteri, se opresc din l\trat, dup\ care din nou `ncep s\ scheaune sau s\ m=r=ie. Alteori `ncep un fel de lupte stupide `ntre c=inii dintr-o cu[c\ [i cei din alta vecin\: unul la altul m=r=ie, latr\, `[i arat\ col]ii [i `ncearc\ s\ se mu[te printre gratii. Aproape c\ este imposibil pentru cineva s\ poat\ s\ aib\ o conversa]ie cu vreun angajat de acolo din cauza larmei pe care o fac animalele din cu[ti, a c=inilor l\sa]i `n liberatate care dau t=rcoale [i din c=nd `n c=nd `ncep s\ latre ca s\ `[i fac\ sim]it\ prezen]a. Mai mult dec=t l\tratul animalelor, mirosul resping\tor [i imaginea dezolant\ [i mizerabil\ sunt cele mai puternice motive pentru care devine foarte greu s\ se poat\ `n]elege om cu om acolo.
Unii angaja]i, probabil mai vechi, printre care [i un medic veterinar din Germania – `mp\timit iubitor de animale – s-au obi[nuit cu mirosul pestilen]ial. Al]ii `n schimb poart\ [i acum un fel de m\[ti chirurgicale. Nici ei nu sunt oameni care s\ fie pl\ti]i bine pentru munca pe care o fac, ci din contr\ au salarii mici sau de mizerie cum s-ar spune `n popor. Munca lor ingrat\ nu este compensat\ nici de condi]ii mai bune, nici de lefuri atractive. Ba mai mult, colac peste pup\z\, nici m\car nu sunt suficient de mul]i `nc=t s\ poat\ face fa]\ cerin]elor.
Directorul Marian Andronache spune c\, `n urm\ cu [apte – opt ani, ad\postul respectiv avea o capacitate de vreo 2 – 300 de c=ini. Ulterior, capacitatea s-a extins la 5-600 de locuri. De atunci, num\rul c=inilor adu[i fie de asocia]ii de protec]ie a animalelor, fie de oameni care nu mai puteau s\ `i `ntre]in\, fie prin[i de pe str\zi, a crescut `ngrozitor de mult. Fondurile sunt tot mai pu]ine iar pe l=ng\ austeritatea bugetar\ privind cheltuielile de investi]ii t\iate la maxim au mai venit [i disponibiliz\rile de personal. Astfel, dac\ `n urm\ cu trei – patru ani erau opt angaja]i la serviciul de ecarisaj din cadrul Direc]iei Domeniului Public, acum sunt cinci, la care se adaug\ tehnicianul [i veterinarul. Celor cinci li s-au t\iat din salarii, din sporuri iar munca li s-a dublat, ba chiar triplat `n unele situa]ii [i, din cauza legisla]iei de avarie care este la ora actual\, ar mai trebui s\ plece `nc\ patru din cei cinci angaja]i ai serviciului de ecarisaj pentru ca s\ poat\ fi angajat un singur om. (Dan PRICOPE)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …

No comments

  1. Ca intotdeauna , suntem ipocriti pana in panzele albe . Nu putem accepta ca solutia pentru vagabondajul cainilor este doar prinderea si eutanasierea , adica omorarea lor , ce mai la deal sau vale .Adica omoram pe capete tot felul de animale pentru a ne hrani si hop , devenim ecologisti la capitolul caini .

  2. dar cei care matura ce salarii au??

  3. ia dat un search pe google si cauta ecarisajul Cluj; doar asa poti sa-ti faci o idee intre cluj si suceava. in cluj ecarisajul este modern, compus din 2 hale lipite, incalzite iarna, deschidere afara, mancare buna, doctor permament, etc.
    foarte mare diferenta intre rahatul de oras numit suceava si cluj!