Friday , December 8 2023

Peste o mie de c=ini se chinuie `n adapostul mizerabil din lunca Sucevei

~n ad\postul, care era prev\zut pentru cel mult cinci sute de c=ini, sunt acum `n jur de 1.200-1400 de c=ini n nici m\car angaja]ii Administra]iei Domeniului Cublic, care se ocup\ de ad\post nu mai [tiu num\rul exact al animalelor de pe malul Sucevei n pentru c\ nu mai sunt locuri `n cu[ti, o parte din c=ini se plimb\ liberi `n jurul ad\postului n dac\ `n urm\ cu trei – patru ani lucrau opt oameni la serviciul de ecarisaj acum mai sunt cinci angaja]i, pl\ti]i cu salarii de mizerie


Peste o mie de c=ini comunitari se chinuie, zilnic, `n ad\postul de animale amenajat cu peste cinci ani `n urm\ `n lunca Sucevei. Condi]iile `n care animalele sunt ]inute sunt absolut mizerabile, duhoarea care r\zbate de la animale f\c=nd cu brio concuren]\ celei de la sta]ia de epurare a ora[ului, aflat\ la vreo dou\ – trei sute de metri distan]\.
Num\rul acestora nu mai este [tiut cu certitudine nici de cei care ar trebui s\ se ocupe de a[a ceva. Directorul Administra]iei Domeniului Public, Marian Andronache, a declarat c\ sunt aproximativ 1.200 de c=ini comunitari `n acel ad\post. ~n schimb, una din angajate ne-a spus c\ num\rul patrupedelor a ajuns la 1.400, `ns\ ne-a spune ulterior c\ informa]iile oficiale le d\ doar directorul.
Probabil c\ diferen]a de la 1.200 la 1.400 o reprezint\ c=inii care nu stau `n cu[ti, ci pe afar\. Sunt l\sa]i liber [i latr\ la orice ma[in\ care trece prin zon\. Din fericire, nu sunt multe ma[ini [i nici prea mul]i oameni care se avertureaz\ an acele zone, mirosul pestilen]ial fiind un vecin greu de suportat, motiv pentru care oamenii se feresc de vizite prea dese.
De cum `ndr\zne[te cineva s\ ias\ din ma[in\, zeci de c=ini `ncep s\ se adune [i latr\ `ntruna. „Din fericire nu a fost mu[cat nimeni”, ne dau asigur\ri unii angaja]i de la Domeniul Public dup\ care tot ei ne spun [i secretul pentru care c=inii nu au mu[cat pe nimeni: animalele primesc `n fiecare zi hran\ [i ap\. Nu e chiar mare lucru, `ns\ iubitorii de animale `[i fac o datorie mai mult de suflet [i vin, periodic, cu sume de bani cu care s\ poat\ cump\ra [i transporta m=ncare. ~n plus, c=inii s-au mai obi[nuit cu angaja]ii de la serviciul de ecarisaj [i, c=t\ vreme ace[tia sunt `n zon\, nu au nicio problem\ cu al]i oameni afla]i `n trecere. Continu\ s\ latre iar senza]ia pe care o hait\ de 15 – 20 de c=ini o provoac\ nu este din cele mai pl\cute, ba din contr\. Ceva mai periculo[i sunt, dup\ cum ni s-a explicat, c=]iva c=ini care la prima vedere par mai lini[ti]i [i nu se agit\ din prima s\ latre cu restul haitei.
Chiar dac\ mizeria este peste tot, c=inii care sunt l\sa]i `n libertate o duc mai bine dec=t cei peste o mie care sunt chinui]i, `ngr\m\di]i, `n cu[ti. Cei care stau `n libertate latr\ pe l=ng\ pu]inii oameni care ajung pe acolo, alearg\ dup\ ma[ini, dar niciodat\ nu p\r\sesc arealul pentru c\ mereu au la dispozi]ie o surs\ de hran\.
Mult mai chinuite sunt patrupedele din cu[ti. Nu au libertate iar singurul lucru care `i `mpiedic\ `n a se sf=[ia `ntre ei este faptul c\ primesc, regulat, m=ncare, mai bun\ sau mai proast\. Din c=nd `n c=nd, parc\ pentru a mai prinde puteri, se opresc din l\trat, dup\ care din nou `ncep s\ scheaune sau s\ m=r=ie. Alteori `ncep un fel de lupte stupide `ntre c=inii dintr-o cu[c\ [i cei din alta vecin\: unul la altul m=r=ie, latr\, `[i arat\ col]ii [i `ncearc\ s\ se mu[te printre gratii. Aproape c\ este imposibil pentru cineva s\ poat\ s\ aib\ o conversa]ie cu vreun angajat de acolo din cauza larmei pe care o fac animalele din cu[ti, a c=inilor l\sa]i `n liberatate care dau t=rcoale [i din c=nd `n c=nd `ncep s\ latre ca s\ `[i fac\ sim]it\ prezen]a. Mai mult dec=t l\tratul animalelor, mirosul resping\tor [i imaginea dezolant\ [i mizerabil\ sunt cele mai puternice motive pentru care devine foarte greu s\ se poat\ `n]elege om cu om acolo.
Unii angaja]i, probabil mai vechi, printre care [i un medic veterinar din Germania – `mp\timit iubitor de animale – s-au obi[nuit cu mirosul pestilen]ial. Al]ii `n schimb poart\ [i acum un fel de m\[ti chirurgicale. Nici ei nu sunt oameni care s\ fie pl\ti]i bine pentru munca pe care o fac, ci din contr\ au salarii mici sau de mizerie cum s-ar spune `n popor. Munca lor ingrat\ nu este compensat\ nici de condi]ii mai bune, nici de lefuri atractive. Ba mai mult, colac peste pup\z\, nici m\car nu sunt suficient de mul]i `nc=t s\ poat\ face fa]\ cerin]elor.
Directorul Marian Andronache spune c\, `n urm\ cu [apte – opt ani, ad\postul respectiv avea o capacitate de vreo 2 – 300 de c=ini. Ulterior, capacitatea s-a extins la 5-600 de locuri. De atunci, num\rul c=inilor adu[i fie de asocia]ii de protec]ie a animalelor, fie de oameni care nu mai puteau s\ `i `ntre]in\, fie prin[i de pe str\zi, a crescut `ngrozitor de mult. Fondurile sunt tot mai pu]ine iar pe l=ng\ austeritatea bugetar\ privind cheltuielile de investi]ii t\iate la maxim au mai venit [i disponibiliz\rile de personal. Astfel, dac\ `n urm\ cu trei – patru ani erau opt angaja]i la serviciul de ecarisaj din cadrul Direc]iei Domeniului Public, acum sunt cinci, la care se adaug\ tehnicianul [i veterinarul. Celor cinci li s-au t\iat din salarii, din sporuri iar munca li s-a dublat, ba chiar triplat `n unele situa]ii [i, din cauza legisla]iei de avarie care este la ora actual\, ar mai trebui s\ plece `nc\ patru din cei cinci angaja]i ai serviciului de ecarisaj pentru ca s\ poat\ fi angajat un singur om. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Mașină oprită de polițiști cu banda cu țepi, la Cârlibaba. Șoferul fugea pentru că avea ITP-ul și RCA-ul expirate 

În seara de  5 decembrie 2023, în jurul orei 23:00, pe raza satului Valea Stânei, …

No comments

  1. Ca intotdeauna , suntem ipocriti pana in panzele albe . Nu putem accepta ca solutia pentru vagabondajul cainilor este doar prinderea si eutanasierea , adica omorarea lor , ce mai la deal sau vale .Adica omoram pe capete tot felul de animale pentru a ne hrani si hop , devenim ecologisti la capitolul caini .

  2. dar cei care matura ce salarii au??

  3. ia dat un search pe google si cauta ecarisajul Cluj; doar asa poti sa-ti faci o idee intre cluj si suceava. in cluj ecarisajul este modern, compus din 2 hale lipite, incalzite iarna, deschidere afara, mancare buna, doctor permament, etc.
    foarte mare diferenta intre rahatul de oras numit suceava si cluj!