Tuesday , October 4 2022

Peste 45.000 de elevi suceveni vor primi rechizite gratuite pentru noul an scolar

Pachetul elevilor din clasele I-IV este `n valoare de 25 de lei, iar rechizitele pe care le vor primi elevii ciclului gimanzial cost\ 30 de lei. Suma total\ a rechizitelor acordate elevilor din unit\]ile de `nv\]\m=nt sucevene se ridic\ la peste 950.000 lei.
45.523 de elevi suceveni care provin din familii nevoia[e vor beneficia de rechizite gratuite pentru `nceperea anului [colar 2011- 2012. Joi, 11 august s-a `ncheiat licita]ia organizat\ de Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava `n vederea acord\rii pachetului de rechizite, doi furnizori `nscriindu-se pentru a distribui cele trebuincioase `nceperii noului an [colar.
45.523 de elevi suceveni vor beneficia de pachetul de rechizite dintre care 5.854 sunt elevi `n clasa I, 17.305 apar]in claselor II- IV, 17.147- clasele V-VIII iar 5.217 de elevi sunt `n clasa a VIII-a. Nu se acord\ astfel de facilit\]i [i liceenilor `ntruc=t clasele ciclului liceal nu fac parte din `nv\]\m=ntul obligatoriu din Romania. Sumele alocate pentru rechizite [colare sunt diferen]iate în func]ie de nivelul de înv\]\mânt, dup\ cum urmeaz\ : 25 de lei pentru elevii `nv\t\m=ntului primar [i 30 de lei pentru elevii apar]in=nd ciclului gimnazial. Aceste rechizite [colare se acord\ în temeiul prevederilor legale elevilor care sunt înscri[i în înv\]\mântul de stat, primar [i gimnazial, la cursuri de zi [i care fac parte din familii al c\ror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2011, este de maximum 50% din salariul de baz\ minim pe ]ar\. Con]inutul pachetelor acordate elevilor variaz\ `n func]ie de specificul claselor `n care ace[tia sunt `nscri[i, `ns\ `n mod obligatoriu pachetul con]ine c=te un ghiozdan.
Rechizitele [colare sunt acordate pe baza unei cereri care a fost `n prealabil formulat\ de reprezentantul legal al elevului. Fondurile necesare în vederea achizi]ion\rii [i distribuirii  acestor rechizite se asigur\ din bugetul alocat de Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii, suma total\ a rechizitelor acordate la nivelul jude]ului nostru, `ncep=nd din septembrie 2011, fiind de 956.323 lei .
Inspectoratul Jude]ean Suceava va lua m\suri de distribuire a rechizitelor [colare la unit\]ile de `nv\]\m=nt subordonate. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …

No comments

  1. Bre desteptilor ! Clasele a IX-a si a X-a FAC PARTE DIN INVATAMANTUL OBLIGATORIU !! E drept ca INCULTII de la guvernare doresc sa REDUCA invatamantul obligatoriu de la 10 la 9 ani (in timp ce in INTREAGA LUME se tinde spre 12 ani obligatorii), dar, DEOCAMDATA, invatamantul OBLIGATORIU este de 10 ani !!! Deci, SI clasele a IX-a si a X-a !!!!! Cine a scris articolul ? Funeriu ? Ala ce crede ca cele 10 clase pe care le-a terminat pe “pile” au fost “obtionale” ?