Tuesday , March 5 2024

Performanta istorica `n handbalul sucevean: Universitatea, medaliata cu bronz `n Liga Nationala

Echipa local\ a cucerit, `n premier\ pentru istoria de nou\ ani a clubului sucevean, medaliile de bronz `n Liga Na]ional\ de handbal masculin. ~n ultima etap\ a campionatului, Universitatea a reu[it, s=mb\t\, o remiz\ de salon, scor 25-25 (13-11), `n compania celor de la Politehnica Timi[oara n handbali[tii suceveni [i-au primit laurii [i medaliile `n prezen]a finan]atorilor [i a suporterilor, `n cadrul unei festivit\]i organizat\ `n sala LPS n “avem o echip\ maturizat\ [i tare mi-a[ dori s\ facem o performan]\ [i `n cupele europene”, a declarat primarul Ion Lungu n pentru locul ocupat pe podium, componen]i echipei locale de handbal vor fi recompensa]i cu o prim\ total\ de 50.000 de lei. Universitatea va reveni pe teren miercuri, c=nd va `ntalni forma]ia {tiinta Bac\u, `n sferturile de final\ ale Cupei Rom=niei

CS Universitatea [i-a legat numele de una dintre cele mai importante performan]e din istoria sportului sucevean de echip\. La cap\tul unei edi]ii de campionat `n care s-au obi[nuit cu aerul tare din v=rful clasamentului `nc\ din primele etape, Chiru] [i compania au reu[it s\ cucereasc\, s=mb\t\, `n premier\ pentru palmaresul de nou\ ani al clubului, medaliile de bronz `n Liga Na]ional\ de handbal masculin.
Aflat\ cu [ampania la rece [i cu salba de medalii `n vitrina `nc\ de vineri sear\, odat\ cu `nfr=ngerea `nregistrat\ de HC Cara[ Severin sub dealul Feleacului, trupa preg\tit\ de Leonard Bibirig [i Stelian Bursuc a abordat la relanti meciul din ultima rund\ cu Politehnica Timi[oara. De partea cealalt\, handbali[tii b\n\]eni au demonstrat `nc\ din debutul jocului c\ nu au venit `n Bucovina s\ joace roluri de figuran]i la petrecerea “studen]ilor” [i oaspe]ii conduceau `n sala LPS, `n minutul 7, la surprinz\toare diferen]\ de trei goluri, scor 5-2.
P\str=nd `nc\ la ora de start a partidei [anse teoretice la locul secund `n clasamentul final, “alb-alba[trii” au revenit `n joc la jum\tatea primei reprize, c=nd Mitrea a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj la scorul de 7-7. Forma]ia de pe Bega nu s-a dezis `ns\ [i ]inut s\ arate c\ este gata s\-[i v=nd\ scump pielea la ultima apari]ie sub comanda antrenorului Nedeljko Vuckovic, astfel c\, pe fondul unei bune presta]ii a defensivei, timi[orenii s-au distan]at din nou la trei lungimi `n minutul 21, scor 10-7. ~n acel moment `ns\, banca tehnic\ sucevean\ a avut inspira]ia de a solicita time-out, iar efectele aveau s\ se vad\ `n ultimele minute dinaintea pauzei, c=nd Universitatea a punctat de cinci ori consecutiv `n poarta oaspe]ilor [i a intrat la cabine cu un avantaj de dou\ goluri, scor 13-11.
Ajutat\ de pofta de gol afi[at\ de Mitrea, autor a [ase goluri pe parcursul confrunt\rii de s=mb\t\, echipa sucevean\ [i-a m\rit avantajul la [apte minute de la reluarea jocului, c=nd tabela indica 17-14. De[i s-au v\zut egala]i peste alte cinci minute, la scorul 18-18, “studen]ii” [i-au refacut ecartul la jum\tatea reprizei secunde, c=nd Adomnic\i a punctat pe contraatac pentru 21-18.
Odat\ cu intrarea `n  ultimul sfert de ora al jocului, gazdele [i-au pierdut `ns\ concentrarea la finalizare, iar pe fondul rat\rilor din tabara advers\, forma]ia b\n\]ean\ a r\sturnat scorul `n minutul 53, c=nd oaspe]ii au preluat conducerea cu 23-22. Universitatea a restabilit imediat egalitatea, dup\ o schem\ finalizat\ de Ciubotariu din postura de pivot, [i au revenit `n avantaj cu dou\ minute `nainte de final, scor 25-24, `n urma unei arunc\ri de la 7 metri transformat\ de Acatrinei.
Mutat\ cu fluiere [i cartona[e `n jum\tatea sucevean\ de teren, brigada buzoian\ Pavel / State [i-a urcat publicul `n cap cu 90 de secunde `nainte de sfr=[itul meciului, c=nd, `n cadrul aceleia[i faze, l-a eliminat temporar pe Dediu [i le-a pus timi[orenilor mingea pe linia de [apte metri. Csaba Nagy a transformat f\r\ probleme aruncarea de pedeaps\ [i l-a determinat pe tehnicianul Leonard Bibirig s\ ceara timp de odihn\. Minutul de respiro nu a fost `ns\ de bun augur pentru “studen]i”, cei care au avut [ansa victoriei fiind tot oaspe]ii, dar goalkeeperul Iulian Andrei a fost la post [i a parat o nou\ aruncare de la 7 metri executat\ de aceast\ dat\ de c\tre Stan.
Cu 30 de secunde `nainte de ultimul fluier, Universitatea a pornit un ultim atac, dar mingea plecat\ din bra]ul lui }u]u s-a scurs pe l=nga bara din st=nga a por]ii adverse [i gruparea sucevean\ [i-a risipit astfel [i speran]ele teoretice la titlul de vicecampioan\, termin=nd meciul cu Poli Timi[oara la egalitate, scor 25-25.
Universitatea Suceava: Andrei, Pralea – Mitrea (6 goluri), Chiru] (4), Adomnic\i (4), Pancu (4), {old\nescu (2), Acatrinei (2), Gavriloaia (1), Tu]u (1), Ciubotariu (1).
Politehnica Timi[oara: Stan (6 goluri), Nagy (5), Galan (5), Mrakic (3), S. Ignat (2), Fenici (2), Cristescu (1), Ursu (1).

N {i-au primit medaliile `n prezen]a finan]atorilor [i a suporterilor

Spectacolul din sala LPS nu s-a `ncheiat `ns\ odat\ cu fluierul final al meciului cu Poli Timi[oara. Astfel, dup\ o scurt\ pauz\ `n care au trecut pe la du[uri [i [i-au schimbat tricourile,de joc, handbali[tii suceveni au revenit pe teren, `n aplauzele publicului, pentru a-[i primi laurii [i medaliile de bronz din partea Direc]iei Jude]ene pentru Tineret [i Sport Suceava.
Desf\[urat\ `ntr-o atmosfera de s\rbatoare din care nu au lipsit muzica, ma[inile de fum [i tunurile de confetti, festivitatea de premiere s-a bucurat [i de prezen]a reprezentan]ilor principalilor finan]atori ai echipei: primarul Ion Lungu, rectorul Universit\]ii “{tefan cel Mare”, Adrian Graur [i pre[edinetele Consiliului de Administra]ie al clubului sucevean, omul de afaceri Viorel Nu]u, care le-au decernat juc\torilor [i staffului tehnic trofeul, diplomele [i medaliile de bronz pentru performan]a reu[it\ la finalul recentei edi]ii a Ligii Na]ionale de handbal masculin.
De asemenea, componen]ii forma]iei de minihandbal de la LPS Suceava, proasp\t calificat\ la turneul final al Campionatului Na]ional, le-au oferit flori handbali[tilor de la echipa mare [i i-au asaltat pe ace[tia `n cadrul unei [edin]e de poze [i autografe. ~n schimb, Chiru] [i compania au ]inut s\ `mpart\ publicului spectator prezent la festivitatea de s=mb\t\ mingi, tricouri [i postere cu `nsemnele clubului sucevean.

N Stelian Bursuc: “Am satisfac]ia de a debuta cu medalia de bronz pe banca tehnic\ a echipei”

Cooptat `n stafful echipei sucevene pe parcursul returului de campionat, antrenorul Stelian Bursuc [i-a ascuns satisfac]ia c\ a debutat cu o medalie de bronz pe banca Universit\]ii. “Este o mare realizare av=nd `n vedere c\ aici mi-am incheiat activitatea ca juc\tor, iar ca antrenor am satisfac]ia de a debuta cu medalia de bronz”, a spus Stelian Bursuc, imediat dup\ festivitatea de premiere.
Tehnicianul sucevenilor este `ncrez\tor c\ Universitatea poate face o figur\ frumoasa `n viitoare edi]ie a cupelor europene, `n condi]iile `n care va exista continuitate la nivelul antrenorilor [I lotului de jucatori.“Sper s\ fie de continuitate [i s\ men]inem colaborarea. Eu am venit la Suceava pentru a `ncerca s\ ajut aceast\ echip\. Schimb\rile din mers nu sunt benefice, mai ales `n sporturile de echip\. Totu[i, spre surprinderea mea [i a echipei, totul a mers bine [i drept dovad\ stau ultimele rezultate. Ne-am `ndeplinit obiectivul, iar acum urmeaz\ s\ vedem lotul de juc\tori, obiectivul pentru urm\torul sezon [i componen]a staff-ului tehnic. Suceava a mai jucat o final\ de cup\ european\, deci se poate `nt=mpla orice”, a completat Stelian Bursuc.
Universitatea Suceava a terminat pe podiumul Ligii Na]ionale miz=nd pe urm\torul lot de juc\tori: Iulian Andrei, Bogdan Pralea – Florin Acatrinei, Cristian Adomnic\i, Cristian Bursuc, Adrian Chiru], Florin Ciubotariu, Claudiu Dediu, R\zvan Gavriloaia, Adrian Mitrea, Mihu] Pancu, {erban Matei, Bogdan Sold\nescu, M\d\lin }u]u, Sergiu Zvanciuc [i Alin Ro[u. Antrenori: Leonard Bibirig [i Stelian Bursuc. Director tehnic: Petru Ghervan.

N Ion Lungu: “Echipa de handbal este m=ndria ora[ului”

Aflat `n prima linie, `n ceea ce prive[te finan]area echipei locale de handbal, primarul Ion Lungu nu a contenit cu laudele la adresa Universita]ii [i [i-a manifestat speran]a c\ “studen]ii” vor confirma locul ocupat `n campionatul intern printr-un parcurs c=t mai lung `n viitorul sezon al Cupei Challenge. “Echipa de handbal este m=ndria ora[ului. Avem o forma]ie performant\, care a demonstrat c\ este bine `nchegat\, at=t la nivelul lotului de juc\tori c=t [i `n privin]a staff-ului tehnic, iar acest lucru a fost confirmat prin clasarea pe podiumul campionatului na]ional de handbal masculin. ~n acest an, s-a v\zut c\ avem o echip\ maturizat\ [i tare mi-a[ dori, at=t pentru juc\tori, c=t [i pentru to]i iubitorii de handbal din Suceava, s\ facem o performan]\ [i `n cupele europene. {i cred c\ se va `nt=mpla acest lucru. Avem [anse mari `n Cupa Challenge, unde trebuie s\ ne g=ndim poate la o revan[\, dup\ ce, `n urm\ cu trei ani am pierdut finala cupei `n fa]a celor de la Re[I]a”, a spus Ion Lungu la festivitatea de premiere de s=mb\t\.
Edilul [ef al urbei a precizat c\ municipalitatea va r\m=ne al\turi de CS Universitatea [i a subliniat buna colaborare din institu]iile publice [i sectorul privat, `n ceea ce prive[te sus]inerea echipei.
“Prim\ria Municipiului Suceava va r\m=ne al\turi de echipa de handbal. Noi vom veni cu o finan]are consistent\, iar aici sigur c\ vor contribui [i Consiliul Jude]ean [i sectorul privat, mai ales prin domnul Viorel Nu]u. Este un parteneriat reu[it `ntre domeniul public [i cel privat [i o bun\ modalitate de finan]are a sportului de performan]\. Numai din bani publici nu s-ar fi putut sus]ine aceast\ echipa la un asemenea nivel. Trebuie un cumul de factori [i echipa de handbal este un bun exemplu de colaborare `ntre mediul public [i cel privat”, a completat Ion Lungu.

N Vor fi recompensa]i cu o prim\ de 50.000 de lei din partea finan]atorilor

Handbali[tii echipei locale nu vor r\m=ne doar cu laurii [i medaliile de pe urma performan]ei din campionatul intern. Astfel, finan]atorii echipei au decis, `n cadrul ultimei sedin]e a Consiliului de Administratie a clubului, s\ le ofere juc\torilor o prim\ total\ de 50.000 de lei pentru locul pe podium ocupat `n Liga Na]ional\.
“Am decis [i mi se pare corect s\-i premiem pe ace[ti b\ie]i deosebi]i pentru munca depus\ `n ultimul an. Acest lucru se va `nt=mpla s\pt\m=na viitoare, `n cadrul unei festivita]i de premiere”, anun]a, s=mb\t\, primarul Ion Lungu.

N Rezultatele ultimei etape:

Minaur Baia Mare – CSM Satu Mare30 -24
Dinamo Bra[ov – CSM Bucure[ti  25-25
“U” Transilvania Cluj – HC Cara[ Severin 34-26
Universitatea Suceava – Poli Timi[oara 25-25
HC Odorhei – {tiin]a Bac\u 36-30
Pandurii T=rgu Jiu – HCM Constan]a 26-39
CSM Oradea – Steaua Bucure[ti 28-28

N Joac\ cu {tiin]a Bac\u, `n sferturile de final\ ale Cupei Rom=niei

Odat\ cu finalul campionatului, Universitatea [i-a aflat automat [i adversarul din cadrul Cupei Rom=niei. Astfel, echipa sucevean\ va `nt=lni, miercuri, cu `ncepere de la orele 14.00, `n Sala Sporturilor din Drobeta Turnu Severin, ocupanta locului 6 `n clasamentul final al Ligii Na]ionale, gruparea {tiin]a Bac\u, `ntr-un meci care se va desf\[ura `ntr-o singur\ man[\, `n sistem eliminatoriu [i care va conta pentru sferturile de final\ ale competi]iei.
Celelalte trei sferturi, care vor avea loc tot miercuri, `n aceia[i loca]ie, programeaza `nt=lnirile: HC Odorhei – Pandurii T=rgu Jiu (orele 16.00), HC Cara[ Severin – “U” Transilvania Cluj (orele 18.00) [i HCM Constan]a – CSM Satu Mare (orele 20.00). ~n eventualitatea unei victorii, Universitatea va juca `n semifinalele de joi cu `nving\toarea jocului dintre HC Odorhei [i Pandurii T=rgu Jiu. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …