Sunday , October 2 2022

Patru dintre ranitii in accidentul de joi seara de pe Calea Unirii, internati in spital cu rani grave

 Dorel Nistor, b\rbatul decedat `n accident a fost vicepre[edintele Consiliului Jude]ean al Persoanelor V=rstnice Suceava. Patru persoane, inclusiv fiica lui Nistor dar [i autorul accidentului, sunt internate `n spital cu r\ni grave. Vina pentru producerea accidentului este stabilit\ de poli]i[ti ca apar]in=nd [oferului Alexandru Iacob, de nici 19 ani care avea permis de conducere de c=teva zile [i a plecat `n curs\ cu un Opel, `mpreun\ cu c=]iva prieteni, dinspre centru spre Burdujeni, apierdut controlul volanului [i a intrat `n Mercedes-ul condus de Dorel Nistor  

 
Victima accidentului de pe Calea Unirii, de joi sear\, este vicepre[edintele Consiliului Jude]ean al Persoanelor V=rstnice Suceava, Dorel Nistor. ~n v=rst\ de 65 de ani, b\rbatul era membru `n Consiliul de Administra]ie al Casei Jude]ene de Asigur\ri de S\n\tate. ~nainte de a se pensiona a fost vicepre[edinte de sindicat la SC Mobstrat SA Suceava (fostul CPL), firm\ care a fost d\r=mat\ iar `n locul acesteia s-a construit un important centru comercial. Mircea Petrariu, care a condus activitatea sindical\ `n defunctul Mobstrat `n vremea `n care Dorel Nistor era vicepre[edinte a declarat ieri c\ p=n\ `n 2004, c=nd s-a pensionat, Dorel Nistor a fost un om care a stat al\turi de lucr\torii din fabric\, un om pe care oricine se putea baza [i de aceea regret\ mult dispari]ia lui din via]\.
Zeci de ani, Dorel Nistor a lucrat ca [ef de echip\ la sec]ia de `nnobilare din cadrul Combinatului de Prelucrare a Lemnului, redenumit ulterior Mobstrat SA. ~n anii ’90 a devenit vicepre[edinte al Sindicatului Liber Mobstrat din cadrul Federa]iei Industriei Lemnului afiliat la CNSRL Fr\]ia.
Patru persoane au r\mas internate `n spital, printre care [i fiica decedatului
Joi sear\ s-a petrecut un grav accident de circula]ie pe Calea Unirii, `n zona Inspectoratului {colar Jude]ean. Cauza – neadaptarea vitezei la condi]iile de trafic. {oferul de nici 19 ani, Alexandru Iacob, avea permis de conducere de doar c=teva zile [i acest lucru [i-a spus cuv=ntul `n momentul `n care s-a urcat la volan `mpreun\ cu mai mul]i prieteni. A fost suficient\ o secund\ ca b\iatul s\ piard\ controlul ma[inii, `n momentul `n care cobora dinspre centru c\tre cartierul Burdujeni. Ma[ina condus\ de acesta a derapat din cauza carosabilului umed [i a vitezei, a intrat pe contrasens [i a lovit frontal un alt autoturism care urca spre centru.
T=n\rul conducea un Opel Corsa, cump\rat recent, al c\rui proprietar era chiar sora sa. Lipsa de experien]\ [i neaten]ia baiatului i-au fost fatale lui Dorel Nistor de 65 de ani, care se afla la volanul automobilului ce urca spre ora[ [i care a murit pe loc `n urma impactului deosebit de violent. Pentru ca Dorel Nistor, conduc\torul unui automobil Mercedes, dar [i al]i pasageri din cele dou\ ma[ini care s-au ciocnit s\ fie sco[i dintre fiarele contorsionate a fost nevoie de interven]ia echipajelor de descarcerare. Monica Nistor, `n v=rst\ de 36 de ani, fiica celui decedat, aflat\ `n ma[ina care se deplasa regulamentar, a fost adus\ la Sec]ia de Urgen]e a Spitalului Jude]ean cu un traumatism cranio-cerebral minor [i un traumatism cranio-facial cu o fractur\ de os maxilar, fracturi dentare [i de arcad\, fiindu-i afectat\ partea st=ng\ a fe]ei, `ns\ starea ei este stabil\.
Alexandru Iacob, [oferul de la volanul Opelului, este [i el stabil, `ns\ ar putea necesita o interven]ie chirurgical\ risc=nd chiar o amputare a piciorului st=ng deoarece prezint\ un risc ridicat de embolie, din cauza fracturii cu deplasare suferit\ la osul femural. ~n starea cea mai grav\ se afl\ unul dintre prietenii s\i, Ciprian Maxim, internat la Neurochirurgie. T=n\rul, `n v=rst\ de 19 ani, a fost diagnosticat cu mai multe traumatisme minore [i o hemoragie a unor vase de s=nge de la nivelul creierului. Acesta sufer\ [i de un traumatism la nivelul g=tului `ns\ nu prezint\ fenomene neurologice. Pacientul este stabil [i con[tient `ns\ evolu]ia lui este imprevizibil\ din cauza s=nger\rii la nivelul vaselor de s=nge de sub una din foi]ele creierului [i trebuie ]inut sub observa]ie, `n acela[i timp, va fi nevoie s\ i se imobilizeze partea cervical\ a coloanei vertebrale, a declarat purt\torul de cuv=nt a UPU Suceava, doctorul Tiberius Br\d\]an, ad\ug=nd c\ b\iatul este `n starea cea mai grav\ dintre to]i cei adu[i Unitatea de Primire Urgen]e, ca urmare a acestui accident.
O alt\ persoan\ aflat\ `n ma[ina care a produs accidentul, Alexandru Berari, de 18 ani, se afl\ `ntr-o stare bun\, av=nd doar o fractur\ la um\rul drept, el fiind de asemenea ]inut sub supraveghere. Conform doctorului Tiberius Br\d\]an, acesta nu va fi operat, dar are nevoie de mai multe zile de `ngrijiri medicale, din cauza politraumatismelor suferite.
“Starea tuturor pacien]ilor este stabil\ `ns\ ei vor r\m=ne mai mult timp `n spital, sub tratament [i i se va acorda o aten]ie sporit\ st\rii pacientului care sufer\ de hemoragie intern\ pentru c\ `n situa]ia lui pot ap\rea probleme”, a `ncheiat purt\torul de cuv=nt al UPU, doctorul Tiberius Br\d\]an. (C.V.)

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …