Thursday , May 23 2024

Parculetul de langa Casa de Cultura, ras, pentru a face loc parcarii subterane

dupa ce [i statuia voievodului Petru Mu[at va fi mutat\, între Casa de Cultura [i cl\direa E.on vor începe s\p\turile pentru o noua parcare subterana primarul Ion Lungu spera ca bradul de Cr\ciun sa poata fi amplasat, [i în acest an, în fa]a Casei de Cultur\, înainte de dezvoltarea [antierului

Ieri diminea]\, în decurs de c=teva ore, parcul din laterala Casei de Cultur\, cu arborii tuia monumentali, cu rondurile de trandafiri [i cu jnepeni[ul ornamental care d\deau culoare loca]iei din jurul statuii voievodului Petru Mu[at, au devenit istorie. {i statuia b\tr=nului domnitor, cum s-a scris deja, va fi mutat\, pentru a face loc unei parc\ri subterane.
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a explicat ca aceasta fiind loca]ia cea mai potrivita pentru a se construi o noua parcare subteran\, nu a fost de ales. Chiar statuia voievodului Petru Mu[at, amplasata în zon\, va fi mutata mai sus, în zona Pie]ei drapelelor, undeva în parcul dintre Palatul Administrativ [i cl\direa sindicatelor. Primarul municipiului a declarat ca în ceea ce prive[te investi]iile la parc\rile subterane care vor fi construite al\turi de Casa de Cultur\, preocuparea administra]iei locale este aceea de a nu bloca strada {tefan cel Mare în acest an, pentru ca este preconizata [i pentru s\rb\torile de Cr\ciun [i de Anul nou, aceea[i loca]ie ca [i în anii trecu]i – esplanada din fa]a Casei de Cultur\, at=t c=t va mai r\m=ne func]ional\. “Aici vom monta bradul de cr\ciun iar Revelionul în aer liber se va desf\[ura în acela[i loc, în limita disponibilit\]ii spa]iului”, a declarat primarul Ion Lungu. În paranteza spus, pentru organizarea acesteiu manifest\ri vor fi aloca]i 500 de milioane de lei vechi, ca [i anul trecut.
T\ierea arborilor din p\rcule]ul de l=nga Casa de Cultura a fost privita de la caz la caz, de c\tre suceveni. Cei mai în v=rst\, precum un profesor pensionar care [tia ca în anii ’70, arhitectul Porumbescu a c\utat sa creeze un spa]iu verde, de punere în valoare a cl\dirii pe care o proiectase, cu o statuie monumentala a unuia dintre primii domnitori moldoveni, se considera ieri diminea]a oripilat de t\ierea rasa a arborilor din p\rcule]. Un inginer constructor de v=rsta a doua î[i punea întrebarea cum se va reu[i punerea în practica a proiectelor privind parc\rile subterane, at=ta vreme c=t folclorul urban spune ca sub Casa de Cultura apele freatice au un volum foarte mare iar izvoarele canalizate spre {ipote nu reu[esc sa preia tot acest volum, care a dus [i la înclinarea blocului Union. Tinerii nu au niciun stres. Petru Mu[at nu reprezinta nimic pentru ei, ca personalitate istoric\, nici m\car cunoscutul banc ce transcria discu]ia între statuile venerabilului  Mu[atin [i cele ale urma[ilor lui – {tefan cel Mare [i Petru Rare[ referitoare la CCH, nu mai sunt gustate. Apreciaza ini]iativa Prim\riei [i considera ca în scrut timp, esplanada din fa]a Casei de Cultura va putea deveni o loca]ie completa pentru spectacolele ce vor fi organizate în aer liber, f\ra încurc\turile pricinuite de gardurile vii [i de straturile de flori. Pentru c\, pe betoane nu vor mai putea cre[te copaci. (N.R.)

Vezi si

Gheorghe Flutur, întâlniri cu alegătorii din trei zone ale orașului Rădăuți

 Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut miercuri întâlniri cu electoratul în trei zone ale …

No comments

  1. Cand marea de cocioabe din zona centrala a fost rasa prin anii ‘ 80 , tot asa , o multime de carcotasi regretau trecutul si oftau dupa dughenele si birturile in care intrai pe o parte si ieseai pe alta . Totdeauna a existat nostalgia ” comunei primitive ” . Multi nu stiu ca pe aceste parcari vor fii plantate noi covoare de iarba si peste ceva timp vom uita deranjul de astazi . De-ar fii bani pentru mai multe .

  2. Groaznic,si nu se va realiza nimic,doar praf si mizerie.

  3. Lungu esti un fraier cu F mare. Civilizatia nu presupune sa distrugi. Dar deh, la tara merge. In lumea civilizata se face parcarea si parcul deasupra.

  4. Lasati comentariile, catelor, deoarece se vede din avion ca sunteti rautaciosi. O asemenea minune in oras si voi comentati – ati facut in viata voastra un W.C. macar? Oilor ce sunteti!

  5. fara comentarii, totul se distruge…… oare cit va dura refacerea lor?…..

  6. Nu l-a sluţit, pur şi simplu l-a distrus, l-a făcut după chipul şi asemănarea sa ***

  7. sucevean din braila

    Incredibil! Nu pot sa cred ca se face porcaria asta … Domnule Lungu poate ca ar trebui sa va mai ganditi, ati slutit orasul!!