Thursday , September 29 2022

Ovidiu Dontu, director al cancelariei prefectului Florin Sinescu

Don]u este pre[edintele oraganiza]iei municipale a PSD Suceava n una dintre principalele sale atribu]ii `n noul post este aceea de a coordona Corpul de Control al Prefectului  

Ovidiu Liviu Don]u (foto), manager de proiect la Camera de Comer] [i Industrie Suceava a fost numit director al Cancelariei Prefectului din cadrul Institu]iei Prefectului – jude]ul Suceava. P=n\ la finele anului trecut, Ovidiu Liviu Don]u a `ndeplinit func]ia de director al Oficiului Jude]ean de Pl\]i pentru Dezvoltare Rural\ [i Pescuit Suceava.
Ovidiu Don]u va avea func]ia de director de cancelarie – coordonator al Corpului de Control al Prefectului, una din principalele sale atribu]ii, fiind participarea la ac]iunile de control dispuse de prefect. Directorul cancelariei `l va reprezenta pe Florin Sinescu, prefectul jude]ului Suceava, la manifest\rile publice, cu caracter economic social [i cultural – prin desemnare – [i va urm\ri modul de realizare a Programului Guvernului `n teritoriu. Una din principalele atribu]ii stabilite de prefectul jude]ului Suceava prin fi[a postului noului director de cancelarie este aceea de a participa al\turi de institu]iile publice abilitate la controlul modului de gestionare a banului public.
Totodat\, la propunerea prefectului Florin Sinescu a fost `nfiin]at Biroul de pres\ din cadrul Institu]iei Prefectului-jude]ul Suceava, constituit din dou\ persoane, salaria]i `n cadrul institu]iei. Noul purt\tor de cuv=nt al Institu]iei Prefectului – jude]ul Suceava este Mihaela Mihai, consilier `n cadrul institu]iei. Mihaela Mihai a fost jurnalist la cotidianul OBIECTIV, `n perioada 1998 – 2005, iar din noiembrie 2005 este consilier `n cadrul Serviciului Financiar Contabil Resurse Umane [i Administrativ de la Institu]ia Prefectului- jude]ul Suceava. Din Biroul de pres\ face parte [i Cristian Brudea, consilier `n cadrul Institu]iei Prefectului – jude]ul Suceava din anul 1997. Cristian Brudea activeaz\ `n cadrul Serviciului Dezvoltare Economic\, Servicii Publice [i Autorit\]i Locale. (D.P.)

Vezi si

Absolventă a Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, premiată și felicitată de conducerea ASE București și de ministrul Educației

Absolventa Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, promoția 2022, Denisa Siminiuc, a fost premiată și felicitată …