Sunday , December 4 2022

Organizatia din Suceava a Partidului Verde cauta candidati in alegeri prin mica publicitate

 
Organiza]ia jude]ean\ a Partidului Verde, condus\ de Dan Acibot\ri]ei, î[i caut\ candida]i în alegeri prin mica publicitate în ziarele locale.
Printr-un anun] ap\rut la rubrica de mic\ publicitate din dou\ ziare locale sucevene, “Partidul Verde cheam\ adev\ra]ii ecologi[ti s\ candideze la alegerile locale din 2012”, iar doritorilor li se pune la dispozi]ie num\rul de telefon al pre[edintelui organiza]iei, Dan Acibot\r]ei. Liderul Partidului Verde Suceava a declarat c\ “metoda d\ roade” [i c\ a fost sunat de mai multe persoane care doresc s\ candideze în alegerile locale pe listele acestui partid.
El a recunoscut c\ printre cei care doresc s\ se înscrie pentru a candida se afl\ persoane care au ob]inut locuri neeligibile pe listele altor partide, dar a subliniat c\ organiza]ia are pân\ acum candida]i stabili]i în 25 la sut\ dintre localit\]i.
Acibot\ri]ei a mai spus c\ Partidul Verde va avea candida]i [i la pre[edin]ia Consiliului Jude]ean [i pentru func]iile de consilieri jude]eni. “Am decis s\ dau anun] pentru a aduce cât mai mul]i candida]i pentru alegerile locale”, a mai spus liderul Partidului Verde Suceava.
La alegerile locale din 2008 pentru Consiliul Jude]ean, Partidul Verzilor a ob]inut `n jude]ul Suceava cel mai mic scor dintre forma]iunile politice participante – 0,2% din voturi.

Vezi si

Călăreț rănit de un șofer băut, pe DN 18, la Ciocănești

Sâmbătă seara, la ora 17.32, un bărbat de 36 ani, din comuna Ciocănești, în timp …