Tuesday , October 4 2022

O noua bataie `ntre tiganii din Mironu

Ca de obicei, scandal mare, r\ni pu]ine, niciunul dintre protagoni[tii conflictului nedorind s\ altoiasc\ mai cu putere pe rivali, mai ales c\ fac parte din acela[i clan – Plai
Mar]i dup\ amiaz\, patrula de siguran]\ public\, ce ac]iona pe raza Sec]iei de Poli]ie Rural\ nr. 10 P\ltinoasa a fost sesizat\ prin 112 de c\tre Vasile Plai, din comuna Valea Moldovei, sat Mironu, despre faptul c\ Gheorghe Plai, de 26 ani [i Ilie Plai de 52 ani, ambii din localitate, i-a lovit cu pumnii [i picioarele pe fii s\i, Petric\ Plai, de 36 ani [i Gheorghe Plai, de 22 ani, cauz=ndu-le leziuni corporale.
La fa]a locului s-a deplasat patrula de siguran]\ public\ [i echipa operativ\ din cadrul Sec]iei de Poli]ie Rural\ nr. 10 P\ltinoasa, care au stabilit c\, `n ziua de 08.11.2011, ora 14.56, Petric\ P. s-a deplasat `n fa]a locuin]ei lui Ilie Plai, unde i-a repro[at acestuia c\ i-a `ntrerupt curentul electric. `n acel moment a izbucnit o alterca]ie `ntre cei doi, Ilie Plai lovindu-l cu o b=t\ `n zona capului pe Petric\ Plai, cauz=ndu-i leziuni corporale.
~n scandal au intervenit [i Gheorghe Plai, Dumitru Plai., Vasile Plai, Florica Plai [i Florin Plai, care au fost `nt=mpina]i de fii lui Ilie Plai, respectiv Dumitru Plai, Gheorghe Plai, Puiu Plai, Maria C. [i Nicolaie Plai, `ntre membrii celor dou\ familii isc=ndu-se un scandal, continu=ndu-se cu aruncarea cu pietre de c\tre ambele tabere asupra gospod\riilor, produc=ndu-se pagube materiale la ambele p\r]i.
Petric\ Plai [i Gheorghe Plai au fost transporta]i la Spitalul Or\[enesc Gura Humorului, unde au fost diagnostica]i astfel: Gheorghe Plai prezint\ o plag\ parietal\ st=nga, iar Petric\ Plai cu hematon frontal, neimpun=ndu-se internarea acestora. P\r]ile implicate `n conflict nu au dorit s\ formuleze pl=ngeri penale pentru comiterea infrac]iunilor de lovire sau alte violen]e [i distrugere.
Fa]\ de Ilie Plai, Gheorghe Plai., Petric\ Plai, Florin Plai [i Maria C. s-a luat m\sura sanc]ion\rii contraven]ionale `n valoare total\ de 1.200 lei, conform Legii nr. 61/1991 republicat\, pentru tulburarea ordinii [i lini[tii publice.
De re]inut c\ jum\tate din satul Mironu, locuit de ]igani poart\ numele de familie Plai, astfel `nc=t este greu de identificat rela]iile de rudenie `ntre familiile care au produs conflictul de marti sear\. (N.R.)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …