Monday , May 27 2024

O benzinarie din Bosanci a cerut insolventa firmei de constructii EUROSTRADE

.
EUROSTRADE Company SA avea o datorie la SC Drumuri [i Poduri SA Suceava care, la r=ndul ei, avea un debit fa]a de SC Auto Oil Distribu]ie 2000 SRL Bosanci firmei din Bosanci i-a fost girat un bilet la ordin emis de EUROSTRADE Company pentru SC Drumuri [i Poduri SA iar c=nd cei de la Auto Oil Distribu]ie 2000 s-au dus la BCR, banca a refuzat plata „pentru lipsa totala de disponibil în cont” Judec\toria Gura Humorului a investit cu formula executorie biletul la ordin iar, ulterior, firma bos=nceana a cerut Tribunalului Suceava sa deschida procedura de insolven]a fa]a de EUROSTRADE, termenul de judecata fiind în data de 21 septembrie
O benzin\rie din Bosanci a cerut insolven]a firmei de construc]ii EUROSTRADE Company SA Frasin. Este vorba de SC Auto Oil Distribu]ie 2000 SRL Bosanci, care are un „sediu de coresponden]\” pe strada Universit\]ii din municipiul Suceava [i care este reprezentata legal de administratorul Cristina Socaciu. Firma din Bosanci se ocupa de mai mult timp cu v=nzarea de carburant [i are diver[i parteneri de afaceri.
Unul dintre ace[tia a fost societatea „Drumuri [i Poduri” SA Suceava, al c\rui ac]ionar unic este Consiliul Jude]ean. Acestei firme i-au fost furnizate mai multe produse de c\tre Auto Oil Distribu]ie 2000 SRL Bosanci. La r=ndul ei, societatea Consiliului Jude]ean Suceava avea de încasat o suma de 300.000 de lei de la compania de construc]ii EUROSTRADE. Aceasta din urma a efectuat în ultimii ani mai multe lucr\ri de infrastructura în diferite zone ale jude]ului Suceava, la fel ca [i cei de la „Drumuri [i Poduri”. Pentru a se „echilibra” din punct de vedere financiar fa]a de cei de la societatea administra]iei jude]ene, cei de la EUROSTRADE Company au emis un bilet la ordin în data de 4 mai, în suma de 300.000 de lei, av=nd scaden]a în data de 5 iulie.
La pu]in timp dupa emiterea biletului la ordin, cei de la SC Drumuri [i Poduri SA Suceava gireaza cu acesta în contul m\rfurilor livrate de c\tre Auto Oil Distribu]ie 2000 SRL Bosanci. Cu alte cuvinte, a fost vorba de o cesiune de crean]a în vederea stingerii unor debite, firma din Bosanci urm=nd sa î[i recupereze contravaloarea m\rfii livrate la SC Drumuri [i Poduri SA Suceava de la EUROSTRADE Company SA Frasin.
Numai ca aici au ap\rut probleme mari pentru ca la data scaden]ei, adica în 5 iulie, cei de la Auto Oil Distribu]ie 2000 s-au dus la BCR unde au depus pentru decontare biletul la ordin. Acesta însa a fost refuzat la plata de c\tre BCR pe motiv ca „în contul pl\titorului este o lipsa totala de disponibil”. V\z=nd ca firma EUROSTRADE „nu mai are disponibil în contul” de la BCR, cei de la Auto Oil Distribu]ie 2000 nu au mai stat mult timp pe g=nduri [i au cerut Judec\toriei din ora[ul Gura Humorului sa investeasca biletul la ordin cu formula executorie. La mijlocul lunii iulie, instan]a humoreana a acceptat cererea firmei din Bosanci, f\ra alta cale de atac. Urm\torul pas al celor de la Auto Oil Distribu]ie 2000 ca sa î[i recupereze banii a fost trecerea în insolven]a a SC EUROSTRADE Company SA Frasin.
Astfel, firma Auto Oil Distribu]ie 2000 a cerut Tribunalului Suceava deschiderea procedurii insolven]ei debitoarei EUROSTRADE Company, în motiva]ie ar\t=ndu-se ca „suma datorata este superioara valorii prag de 40.000 de lei”, fiind vorba de o crean]a cert\, lichida [i exigibila mai mare de 30 de zile. De asemenea, cei de la firma din Bosanci au cerut desemnarea ca administrator judiciar (lichidator) pentru SC EUROSTRADE Company SA a firmei ACCER, care are sediul în vecin\tatea „sediului de coresponden]\” din Suceava al SC Auto Oil Distribu]ie 2000 SRL. Termenul de jduecata stabilit de instan]a este data de 21 septembrie. Men]ion\m c\, potrivit actelor prezentate p=na în prezent la dosar, „pe rolul Tribunalului Suceava nu exista niciun alt dosar privind EUROSTRADE Company” [i care sa fie înregistrat av=nd ca obiect Legea privind insolven]a. (Dan PRICOPE)

Vezi si

FC Şoimii Gura Humorului a realizat scorul campionatului în Liga a IV-a

Liderul clasamentului a câștigat duminică, pe teren propriu, în fața Bucovinei Dărmănești, cu un neverosimil …

No comments

  1. da, bine, da’ oare cine i-a tot umflat cu pompa pe astia de la Eurostrade??? a, domn’ Flutur, stiti ceva de chestia asta?