Monday , May 20 2024

Numarul medicilor suceveni care pleaca in strainatate, aproape dublu fata de anul trecut

.
asta în condi]iile în care pe întreg parcursul anului 2009 au fost eliberate noua certificate profesionale curente pentru medici suceveni care au plecat în str\in\tate, iar în lunile care s-au scurs din acest an tot at=]ia medici au p\r\sit sistemul sanitar sucevean cea mai des înt=lnita destina]ie a medicilor care p\r\sesc sistemul sanitar sucevean este Fran]a, urmata de Anglia, unde remunera]iile sunt mai mari, [i foarte pu]ini ajung în Italia sau Spania la nivelul jude]ului nostru exista pu]in peste 400 de medici, iar necesarul ar fi de circa 700 pe de alta parte, încep=nd de anul trecut, la CM Suceava s-au înregistrat 16 cereri de avizare ale unor medici din afara ]\rii care au ales sa practice medicina în unit\]ile spitalice[ti din jude]ul nostru
Angaja]ii sistemului bugetar se confrunta cu probleme financiare ap\s\toare, unii dintre ei f\c=nd fa]a în speran]a zilelor mai bune, al]ii lu=ndu-[i inima-n din]i [i opt=nd pentru un nou început, pe meleaguri str\ine. Profesorii, din lipsa altor variante, trag cu din]ii de catedrele pe care le au [i viseaza cu ochii deschi[i la o îmbun\t\]ire a situa]iei lor, pe c=nd medicii, av=nd oferte greu de refuzat, se îndreapta cu pa[i repezi spre ]\ri precum Fran]a, Anglia, Italia [i Spania.
De la începutul anului [i p=na în acest moment, din datele prezentate de Colegiul Medicilor (CM) Suceava reiese ca num\rul medicilor car
e pleaca în str\in\tate este de aproape doua ori mai mare fa]a de anul trecut. Asta în condi]iile în care pe întreg parcursul anului 2009 au fost eliberate noua certificate profesionale curente pentru medici suceveni care au plecat în str\in\tate, iar în lunile care s-au scurs din acest an tot at=]ia medici au p\r\sit sistemul sanitar sucevean.
„Am înregistrat noua cereri de plecare în str\in\tate în acest an – patru pe medicina generala [i c=te un medic de la Radiologie, Urgen]\, Medicina Muncii, Alergologie [i Chirurgie Infantil\. Raport=nd la cele 42 jude]e, noua medici pe jude] este foarte mult. Suntem în situa]ia de a r\m=ne f\ra for]a de munca specializat\. Motiva]ia lor sunt salariile mizere [i condi]iile de munc\, compar=nd cu ce se ofera în str\in\tate. Dupa 16 ani de studii ca sa ajungi medic, plus al]i [ase-[apte ani p=na sa devii specialist, \sta e rezultatul la care ajungi. Pleaca me
dicii relativ tineri, între 30-40 de ani, care înca au perspectiva unei afirm\ri, care-[i doresc activit\]i lungi [i prospere. Din discu]iile pe care le-am avut cu c=]iva dintre ei, foarte mul]i regreta ca trebuie sa plece, ]in=nd cont de familiile lor, de prieteni [i ce au aici, însa sunt for]a]i de împrejur\ri”, a declarat pre[edintele Colegiului Medicilor Suceava, Ioan Mihe]iu. Acesta a men]ionat ca cea mai des înt=lnita destina]ie a medicilor care p\r\sesc sistemul sanitar sucevean este Fran]a, urmata de Anglia, unde remunera]iile sunt mai mari, [i foarte pu]ini ajung în Italia sau Spania.
Presedintele Colegiului Medicilor Suceava, Ioan Mihetiu
medici din Iordania, India [i Republica Moldova, în spitalele sucevene
Pe de alta parte, încep=nd de anul trecut, la CM Suceava s-au înregistrat 16 cereri de avizare ale unor medici din afara ]\rii care au al
es sa practice medicina în unit\]ile spitalice[ti din jude]ul nostru. Este vorba despre medici din Iordania, India [i Republica Moldova, din mai toate specializ\rile, care au ob]inut un loc de munca în sistemul public.
„Încep=nd de anul trecut primim cereri de avizare din partea medicilor din str\in\tate care vin în jude]. Am avut un medic generalist din India, unul din Iordania [i restul din Republica Moldova – [apte pe medicina generala [i c=te unul pe chirurgie infantil\, ATI, obstetrica [i ginecologie, chirurgie general\, cardiologie, neurologie [i chirurgie plastica [i reparatorie. Motivul lor este la fel ca cel al medicilor suceveni care pleaca din Rom=nia, [i anume ca salariile din ]\rile lor sunt prea mici. Majoritatea dintre ei au intrat în sistemul public”, a explicat Ioan Mihe]iu.
Daca asistentele medicale din cadrul Spitalului Jude]ean s-au hot\r=t, în num\r destul de mare, fie sa plece în str\in\tate, fie s\-[i schimbe locul de munc\, r\m=n=nd în sistem, însa pentru salarii mai mari, medicii care se decid sa plece au ca unica varianta plecarea în ]\rile Uniunii Europene.
Potrivit pre[edintelui CM Suceava, Ioan Mihe]iu, la nivelul jude]ului nostru exista pu]in peste 400 de medici, iar necesarul ar fi de circa 700, iar, de[i sunt o serie de posturi neocupate, lipsesc [i poten]ialii candida]i pentru ca proaspe]ii absolven]i se orienteaza c\tre locurile de munca din afara ]\rii. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Protest spontan al angajaților suceveni din cadrul Arhivelor Naționale

Luni, 20 mai 2024, între orele 10.00-11.00, angajații din cadrul Arhivelor Naționale, Serviciul Județean Suceava …

No comments

  1. Salariul medicului in UK=3800 de lire pe luna la 37,5 ore lucrate saptamanal. De ce sa slugaresti nemernicii in romanica?